საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2023-2024 სასწავლო წლის II სემესტრი