საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა
2020-2021 სასწავლო წლის I სემესტრი

2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

დანართი 1

სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

"საქართველოს შრომის კოდექსის" თანახმად უახლოესი უქმე დღეებია:

3 მარტი - დედის დღე;

8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე.


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

3 მარტს დაგეგმილი ონლაინ დამატებითი გამოცდები ჩატარდება ცხრილის შესაბამისად.


ყურადღება! გახსნილია დოკუმენტური მასალის

და დამატებითი გამოცდების დროითი ფანჯრები!


2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

XXI კვირის პროფესიული სწავლების ჯგუფების ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი


დამატებით გამოცდების ცხრილი

სამშენებლო ფაკულტეტი 

ენერგეტიკა-ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი


2020-2021 სასწავლო წლის  პირველი სემესტრის სრული ცხრილი 

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა


პირველკურსელთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი ან პირადი ნომერი. პაროლში - პირადი ნომერი. 


..პირველი კურსის სამივე საფეხურის პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

(ავტორიზაცია გაიარეთ პირადი ნომრით) 

გთხოვთ გაეცნოთ viciadmin-თან მუშაობის ინსტრუქციას

გახსნილია დოკუმენტური მასალის

და დამატებითი გამოცდების დროითი ფანჯრები!


სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია


სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა