საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრი