საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2022-2023 სასწავლო წლის II სემესტრი

2022-2023 სასწავლო წელი/2022-2023 Academic Year

აკადემიური კალენდარი

Academic Calendar

XIII კვირის ცხრილი/Timetable of the XIII week

პედაგოგები/Teachers

ჯგუფები/Groups

აუდიტორიები/Rooms

ცხრილი კვირების მიხედვით განიცდის ცვლილებას,

გთხოვთ, ყოველი კვირის შაბათს შეამოწმოთ მომდევნო კვირის ცხრილი

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტეების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა