საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2020-2021 სასწავლო წლის I სემესტრი