საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2023-2024 სასწავლო წლის I სემესტრი

აკადემიური კალენდარი

ცხრილში ცვლილებების გამო მომდევნო კვირის ცხრილი გთხოვთ გადაამოწმოთ ყოველ შაბათს

პროფესიული სწავლების ცხრილი 19.02.2024-დან

პედაგოგები/Teachers

ჯგუფები/Groups

აუდიტორიები/Rooms

მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის I კვირის ცხრილი

პედაგოგები/Teachers

ჯგუფები/Groups

აუდიტორიები/Rooms

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

აკადემიური და პირადი ინფორმაციის გასაცნობად უნდა შეხვიდეთ ვებგვერდზე vici.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ! 

ელექტრონული ჟურნალში სამუშაოდ გადადით ვებგვერდზე viciadmin.gtu.ge

 ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელში შეიტანეთ უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემული ელ-ფოსტის მისამართი, პაროლში - პირადი ნომერი. 

სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა