საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2018-2019 სასწავლო წლის I სემესტრი