საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3014
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
7-15:00 --- --- 3901.2-3
გეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3902.2-3
გეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111865.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
--- 3001.1-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3735.2-3
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
4-12:00 --- --- 3001.2-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 3735.1-3
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1808.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
3-11:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 152001.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- D-8086
რხევითი სისტემები (EET65708G2-LS) პრაქტიკული
06-220დ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108766
კლინიკური პრაქტიკა (EET36008G1-R) სასწავლო პრაქტიკა
13-რესპუბლიკური საავადმყოფო
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110806
მიკრობიოლოგია ინჟინრებისათვის (BRS14910G1-LB) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
3-11:00 --- --- --- 110900.1-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (BRS18710G1-LB) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1001.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1000.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1002.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108833.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-401
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108834.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-401
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151970.1-5
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- 219101.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 219102.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1002
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 4
1090
Геодезия 2 (PHS44103R1-LB) Учебная практика
13-საველე პრაქტიკა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 3701.2-3
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3701.1-3
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110900.2-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (BRS18710G1-LB) ლაბორატორიული
11-214
--- ---
4-12:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1801.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- 1800.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4700/1
სუფთა ნაერთების ზოგადი ტექნოლოგია (EET16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4700/1
მარილების, სასუქების და სოდის ტექნოლოგია (EET16304G1-LB) ლაბორატორიული
02-309
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღდავაძე გელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151840.1-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1-LB) ლაბორატორიული
01-581
--- --- --- ---
6-14:00 --- 151840.2-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1-LB) ლაბორატორიული
01-581
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4835ბ
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-227
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4835ა.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- ---
7-15:00 --- 4835.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ქეთი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3801.2-3
მეტალთა საბადოების სამრეწველო ტიპები (PHS32403G1-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3801.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ბუნებრივი დაგროვების პროცესები (PHS39103G1-LB) ლაბორატორიული
03-445.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერეჟიანი ლედი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4860.1-4
სამსხმელო შენადნობების რაფინირება, მოდიფიცირება და ლეგირება (EET84304G1-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 110017.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-322
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110018.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-318
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბილეიშვილი დენიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 4890ა.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-405
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-405
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 4990ა.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
02-405
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4990.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
02-405
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიწაძე სიმონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1010.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-409
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიჭიაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1090
Инженерная геология и механика грунтов (PHS30301R2-LB) Лабораторная работа
01-300
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბლუაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3832.2-3
მყარი, არამეტალური და საწვავი სასარგებლო წიაღისეულის სამრეწველო ტიპები (PHS32503G1-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
5-13:00 --- --- 3832.1-3
მყარი, არამეტალური და საწვავი სასარგებლო წიაღისეულის სამრეწველო ტიპები (PHS32503G1-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3810.1-3
მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტიპები (PHS32103G2-LP) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოკუჩავა ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4940.2-4
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4890.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
02-401
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4935ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოტკოველი დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3892
თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები B (PHS41603G1-LBR) ლაბორატორიული
03-237
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუტულაშვილი თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111863
Драгоценные камни, благородные металлы и их ресурсы (PHS30203R1-LB) Практическая работа
03-313
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუჩუკური თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4750
თხევადი ლითონების ჩამოსხმის აგრეგატები და ტექნოლოგიები (EET88704G1-LS) სემინარი
10-310
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუჩუკური ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4700/2
ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა (EET17204G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4700/2
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა (EET17404G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4700/1
ბმული აზოტის და გოგირდმჟავას ტექნოლოგია (EET16104G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბადაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4790ა.1-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
02-212
--- --- --- ---
4-12:00 --- 4700/3
ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების ტექნოლოგია (EET11304G1-LBR) ლაბორატორიული
02-212
--- --- ---
5-13:00 --- 4790ა.2-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
02-212
4790.2-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
02-212
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4790.1-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
02-212
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბელაია მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4835.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
5-13:00 --- 4935ა.1-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4835ბ
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
7-15:00 --- 4835ა.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
4935.1-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
--- --- ---
8-16:00 --- 4835.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
4835ა.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-229
--- --- ---
9-17:00 --- --- 4935ბ.1-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბეჩავა კალენიკე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1006, 1007
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 2
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბრიჩიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4901
კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4902
კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4700/8
გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგია (EET13204G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 4700/8
კომუნიკაციების კოროზიისაგან დაცვა, კონტროლი და ინსპექცია (EET13304G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამყრელიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110015.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-318
--- ---
2-10:00 --- --- --- 110017.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-318
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110018.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-322
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 110016.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-322
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი როსტომ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4890.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4890.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- ---
3-11:00 --- 4735ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4735ბ.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
4890ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- ---
6-14:00 --- 4735.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- ---
7-15:00 --- 4890ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვლი გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 4700/3
კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ქიმიური ტექნოლოგია (EET11404G1-LBR) ლაბორატორიული
02-213
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაჩეჩილაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111865.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგეშიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4935.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-506.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4935ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელეიშვილი ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3801.1-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ბუნებრივი დაგროვების პროცესები (PHS39103G1-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელიაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4890ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
02-306
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეორხელიძე დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111868.2-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208
1811
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- --- ---
2-10:00 --- 1702
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
1812
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- --- ---
3-11:00 --- 111866.2-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208.1
111865.2-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151970.2-5
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111867.2-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208
--- 110012.2-10
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (HHS28010G1-LB) ლაბორატორიული
11-417
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110923.2-10
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
11-424
---
9-17:00 --- --- --- --- 110923.2-10
შრომის უსაფრთხოება აგროსაინჟინრო საწარმოებში (HHS21003G1-LB) ლაბორატორიული
11-307
---
10-18:00 --- --- --- --- 110013.2-10
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (HHS28010G1-LB) ლაბორატორიული
11-403
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გველესიანი ილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4735.1-4, 4735ა.1-4, 4735ბ.1-4
კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გველესიანი სულხან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგაური სოფიო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1770
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგინეიშვილი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდები (MAP42603G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3036.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
3-11:00 --- 3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდები (MAP42603G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3035.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3036.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3035.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგოშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4935.2-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
02-229
--- --- ---
4-12:00 --- --- 4935ა.2-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
02-228
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4935ბ.2-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
02-230
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108070.2-8
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
02-505.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4035.1-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგობიანი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 152070.1-5
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- ---
2-10:00 --- --- --- 152070.2-5
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგალაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 110016.2-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-318
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 110018.2-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 110015.2-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-303
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110036.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
11-201
--- 110017.2-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-303
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 110035.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
11-322
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიაშვილი ჟუჟუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108933.2-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
2-10:00 --- 108932.1-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
3-11:00 --- 108931.1-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108934.2-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108933.1-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108932.2-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
10-18:00 --- --- 108934.1-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიბერიძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4930.1-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
02-421
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4735ა.1-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიული
02-421
4930ა.1-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
02-421
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4735ბ.1-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიული
02-421
--- --- ---
6-14:00 --- 4735.1-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიული
02-421
4930.2-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
02-421
--- ---
7-15:00 --- 4930ა.2-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
02-421
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგოლაძე ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1905.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1906.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- --- ---
5-13:00 --- 1907.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1904.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორდეზიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4860.2-4
სამსხმელო შენადნობების რაფინირება, მოდიფიცირება და ლეგირება (EET84304G1-LB) ლაბორატორიული
01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოცაძე დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 61903.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-101.1
61904.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-410
--- ---
2-10:00 --- --- 61902.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-410
61905.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-410
--- ---
3-11:00 --- --- --- 61906.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-410
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1901.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1900.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1902.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
10-18:00 --- --- --- 1903.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოცაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 152090.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- --- ---
7-15:00 --- --- 152080.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- 152001.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგეშიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4840.1-4
ზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიული
02-703
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4960.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
8-16:00 --- 4090
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგეშიძე ჯულიეტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4840.2-4
ზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4960.2-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგულაშვილი გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 152060.2-5
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლაბორატორიული
01-659
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 152060.1-5
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლაბორატორიული
01-659
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გულიაშვილი მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110830.2-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-303
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110830.1-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-304
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურგენიძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110817.1-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-202
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110818.1-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-202
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110815.1-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-202
110816.1-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-202
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურული თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლაბორატორიული
03-101.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დადიანიძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 41912
სასწავლო პრაქტიკა მასალათმცოდნეობაში (EET84504G2-P) სასწავლო პრაქტიკა.
10-104 (შედუღების ლაბ.)
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დევანოზიშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151740.2-5
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (EET74505G3-LB) ლაბორატორიული
01-581
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151740.1-5
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (EET74505G3-LB) ლაბორატორიული
01-581
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დეკანოსიძე შორენა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
8-16:00 --- --- 4035.1-4
სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა (PHS53108G1-LP) ლაბორატორიული
04-321
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დემეტრაძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 152046
Environment protection and ecology (ENVPR04EA1) Laboratory
02-611
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიასამიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151902.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
07-106
151902.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
07-106
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151901.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
07-106
--- ---
5-13:00 --- --- 151901.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
07-106
--- ---
6-14:00 --- --- 151802.1-5
ავტომობილის ეკოლოგიური უსაფრთხოება (EET91305G1-LP) ლაბორატორიული
01-584
--- ---
7-15:00 --- --- 151802.2-5
ავტომობილის ეკოლოგიური უსაფრთხოება (EET91305G1-LP) ლაბორატორიული
01-584
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიდიძე ანასტასია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4801.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-524
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4801.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-524
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოლიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3941.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3940.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დონაძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4700/8
გარემოსდაცვითი ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების საფუძვლები (EET12904G1-LSB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4700/8
ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ნანო ელექტროქიმიური ტექნოლოგიები (EET13004G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დუმბაძე მარიამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1809.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1811.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1815.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ებანოიძე ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 4890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-401
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ედილაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4090
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- 4990ა.2-4
ელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიული
02-504.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელერდაშვილი ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1986.2-1
დაშვებები და ტექნიკური გაზომვები (EET78205G2-LB) ლაბორატორიული
01-632
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1986.1-1
დაშვებები და ტექნიკური გაზომვები (EET78205G2-LB) ლაბორატორიული
01-632
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელოშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151980.1-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
01-674
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151980.2-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
01-674
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ერიქაშვილი აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110835.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-302
---
2-10:00 --- --- --- 110835.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-302
---
3-11:00 --- --- --- 110836.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-304
---
4-12:00 --- --- --- 110836.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-304
---
5-13:00 --- --- --- 110836.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-301
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110835.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-302
--- ---
8-16:00 --- --- --- 110835.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-304
---
9-17:00 --- --- --- 110836.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
11-304
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1919.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- ---
4-12:00 --- 1912.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1914.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
6-14:00 --- 1913.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- 1915.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
7-15:00 --- 1918.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- --- ---
8-16:00 --- 1917.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- 1916.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვარდიაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1815.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1816.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვერულაშვილი ფატიმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1810.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
1809.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- ---
2-10:00 --- --- 1808.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
1811.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1812.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1813.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზაკალაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4700/9
პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ანალიზი (EET17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-105
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4700/9
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ნედლეული და მასალები (EET17704G1-LB) ლაბორატორიული
02-103
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზამთარაძე ელენე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1880.2-1
შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (HHS26703G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- ---
3-11:00 --- 4960.2-4
შრომის უსაფრთხოება მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS23203G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207
151907
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
1775
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლაბორატორიული
03-206
--- ---
4-12:00 --- --- 219139
ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ (HHS20903R1-LB) Лабораторная работа
03-206
151980.2-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-209.1
--- ---
5-13:00 --- 111869.2-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151981.2-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
7-15:00 --- 112729
Безопасность труда (HHS20203R1-LSB) Лабораторная работа
03-206
--- --- --- ---
8-16:00 --- 111870.2-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208.1
1706
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-209
--- --- ---
9-17:00 --- --- 1707
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-209
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზუკაკიშვილი რამილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110923
გამოყენებითი მექანიკა 2 (EET97910G2-LPK) საკურსო
11-307
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თავხელიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თალაკვაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თედორაძე ომარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110812
სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 1 (EET98310G2-LP) სასწავლო პრაქტიკა.
11-107
110813
სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 1 (EET98310G2-LP) სასწავლო პრაქტიკა.
11-107
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თევზაძე დარეჯან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3942.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101ა
3943.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101ა
--- --- ---
2-10:00 --- 3943.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3944.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101ა
3942.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3944.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101ა
3941.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3940.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოფურია ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4700/6
კლინიკურ–ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა (BRS12704G1-LPB) ლაბორატორიული
10-307
--- --- ---
8-16:00 --- --- 4700/6
მიკრობიოლოგიის საფუძვლები (BRS17610G1-LB) ლაბორატორიული
10-307
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოფურია მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1905.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
1910.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1906.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- --- ---
5-13:00 --- 1907.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
1911.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
1908.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
6-14:00 --- --- 1904.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
1909.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
7-15:00 --- --- 1900.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1903.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
1902.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1901.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

იაშვილი კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1819.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1804.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
1817.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- ---
7-15:00 --- 1805.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
1816.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- ---
8-16:00 --- 1807.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1803.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
10-18:00 --- --- 1806.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

იკოშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 3902.1-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3902.2-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
9-17:00 --- --- 3901.2-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ილურიძე კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151970.2-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151970.1-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ინაძე რამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1000, 1001, 1003
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 2
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ისაკაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108010.2-8
შესავალი დაპროგრამების ენა Python (ICT37108G2-LB) ლაბორატორიული
06-220დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108910.2-8
შესავალი დაპროგრამების ენა Python (ICT37108G2-LB) ლაბორატორიული
06-220დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაკულია ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3810.1-3
საინჟინრო პეტროლოგია (გრუნტმცოდნეობა) (PHS37703G1) ლაბორატორიული
03-154
--- 3810.2-3
საინჟინრო პეტროლოგია (გრუნტმცოდნეობა) (PHS37703G1) ლაბორატორიული
03-154
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კახიანი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 1804.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- --- ---
8-16:00 --- 1805.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 1807.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კელეპტრიშვილი შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3031
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კენჭიაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4901
ზოგადი მასალათმცოდნეობა (EET82904G1-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4902
ზოგადი მასალათმცოდნეობა (EET82904G1-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვაჭაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 152095.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- 152094.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 152090.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 152093.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
152091.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- 152092.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვახაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3002.2-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3865
მინერალოგია, პეტროგრაფიის საფუძვლებით (PHS3760362-LB) ლაბორატორიული
03-313
3002.1-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კიკაბიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 110823
სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (AAC42710G3-LPK) საკურსო
11-412
---
6-14:00 --- --- --- --- - (-) -
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კიკალიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108939.2-8
Электроника (INF) (EET66608R2-LPB) Лабораторная работа
09-314
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კიკნაძე ნატო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 111868
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) პრაქტიკული
03-209
--- --- ---
6-14:00 --- --- 111869
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) პრაქტიკული
03-206
--- --- ---
7-15:00 --- 111870
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) პრაქტიკული
03-209
--- --- --- ---
8-16:00 --- 1813
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- --- --- ---
9-17:00 --- 1814
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- --- --- ---
10-18:00 --- 1815
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კილასონია ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4050
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
5-13:00 --- --- 4935.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კირცხალია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108831.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-403
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108830.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-403
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108832.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-403
108830.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-403
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კობახიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 8086
ციფრული მოწყობილობების დაპროექტება (Xilinx FPGA-ს ბაზაზე) (EET64308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108830.1-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316
108833.1-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108832.1-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316.1
108834.1-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
8-16:00 --- 108831.1-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კობახიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111867.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111869.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111866.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
111866.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 111869.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
111867.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოვზირიძე ზვიად
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4700/7
თანამედროვე ტექნოლოგიებში გამოყენებული მოწინავე კომპოზიციური მასალები (EET12204G1-LPBR) ლაბორატორიული
02-107/2
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოკაია თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1003.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1005.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407
--- 1007.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-408
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 1006.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-408.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1008.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-408.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტრიკაძე ომარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108810.2-8
ლოკალური მართვა (EET62408G2-LB) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108720
ავტომატური რეგულირების სისტემების დაგეგმარება (EET60408G1-LBK) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- ---
4-12:00 --- 108820.1-8
ლოკალური მართვა (EET62408G2-LB) ლაბორატორიული
06-209ბ
108920.1-8
ელექტრული წრედები 2 (EET01408G1-LB) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 108820.2-8
ლოკალური მართვა (EET62408G2-LB) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108920.2-8
ელექტრული წრედები 2 (EET01408G1-LB) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108810.1-8
ლოკალური მართვა (EET62408G2-LB) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუნჭულია ილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 110903.2-10
ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები (ENV14910G1-LS) ლაბორატორიული
11-303
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 110903.1-10
ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები (ENV14910G1-LS) ლაბორატორიული
11-318
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუსრაშვილი გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 62003, 62007
გეოდეზია არქიტექტურაში (PHS40303G1-LBR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 3
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 3032.2-3
საინჟინრო გეოდეზია 2 (PHS41903G1-LBR) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუცია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108939.1-8
Электроника (INF) (EET66608R2-LPB) Лабораторная работа
09-316
--- --- ---
2-10:00 --- --- 108930.2-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
3-11:00 --- 108931.2-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
4-12:00 --- 108930.1-8
ელექტრონიკა (EET05208G1-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლაოშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1100223
გეოინფორმაციული სისტემები ირიგაციასა და დრენაჟში (IGT24110G2-LB) ლაბორატორიული
11-215
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110020.2-10
სატყეო გეოდეზია (PHS40110G1-LB) ლაბორატორიული
11-502.1 კომპ. კლ.
---
4-12:00 --- --- --- --- 110019.2-10
სატყეო გეოდეზია (PHS40110G1-LB) ლაბორატორიული
11-502.1 კომპ. კლ.
---
5-13:00 --- --- --- 110020.1-10
სატყეო გეოდეზია (PHS40110G1-LB) ლაბორატორიული
11-502 კომპ. კლ.
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110019.1-10
სატყეო გეოდეზია (PHS40110G1-LB) ლაბორატორიული
11-502 კომპ. კლ.
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლეჟავა ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1907.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
1906.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
3-11:00 --- --- 1919.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
4-12:00 --- 1905.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-410
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 1918.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1904.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლოლაძე გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4700/3
სამედიცინო დანიშნულების მასალების და ნაკეთობების ტექნოლოგია (EET11504G1-LB) ლაბორატორიული
02-210
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლოლაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1086.1-1
მასალათმცოდნეობა 1 (EET83204G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 152046
General Materials Science (EET84804E2-LB) Laboratory
10-610
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1086.2-1
მასალათმცოდნეობა 1 (EET83204G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლოლაძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4860.2-4
არალითონური მასალები (EET86104G1-LB) ლაბორატორიული
01-ალმასების და კომპოზიციური მასალების ლაბ-ია
4860.1-4
არალითონური მასალები (EET86104G1-LB) ლაბორატორიული
01-ალმასების და კომპოზიციური მასალების ლაბ-ია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომთაძე ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111868.1-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111866.1-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208
111865.1-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1809
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-206
--- 110006
შრომის უსაფრთხოება აგროსაინჟინრო საწარმოებში (HHS27303G1-LSB) ლაბორატორიული
11-422
---
6-14:00 --- --- 111867.1-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- 110012.1-10
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (HHS28010G1-LB) ლაბორატორიული
11-322
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110923.1-10
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
11-302
---
9-17:00 --- --- --- 1703
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-206
110923.1-10
შრომის უსაფრთხოება აგროსაინჟინრო საწარმოებში (HHS21003G1-LB) ლაბორატორიული
11-308
---
10-18:00 --- --- --- 1810
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
110013.1-10
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (HHS28010G1-LB) ლაბორატორიული
11-420
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომთაძე ციცინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110015.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-322
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 110016.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS12410G2-LSB) ლაბორატორიული
11-318
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომიშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- - (-) -
---
3-11:00 --- --- --- --- 110823
ჰიდრომელიორაციული სამუშაოების ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (AAC42810G3-LPK) საკურსო
11-412
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 110819
საველე პრაქტიკა (MAP13705G2-R) საველე პრაქტიკა
14-ბოტანიკური ბაღი
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომსაძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4960.2-4
ლითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები (EET81704G1-LB) ლაბორატორიული
10-508
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4960.1-4
ლითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები (EET81704G1-LB) ლაბორატორიული
10-508
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლურსმანაშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3802.1-3
შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში (HHS22803G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3801.1-3
შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში (HHS22803G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 219191.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1730
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- ---
5-13:00 --- --- 1816
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1700
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1708
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1731
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1817
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათიაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3931.1-3
ინსტრუმენტმცოდნეობა B (PHS41303G1-LBR) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3932.1-3
ინსტრუმენტმცოდნეობა B (PHS41303G1-LBR) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათითაიშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4090
ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა (PHS13104G1-LB) ლაბორატორიული
02-304
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათნაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4700/5
ფარმაცევტული პრეპარატების სამრეწველო წარმოება (EET10604G1-LPB) ლაბორატორიული
02-526
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაისურაძე ბადრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4950.1-4
თუჯის მეტალურგია (EET80204G2-LB) ლაბორატორიული
02-226
4850.2-4
კაზმის მომზადების და რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები (EET87704G1-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- ---
2-10:00 --- 4850.1-4
კაზმის მომზადების და რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები (EET87704G1-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- ---
3-11:00 --- 4750
მეტალურგიული ღუმელებიდან გამომავალი აირების გამწმენდი სისტემები (EET88904G1-LP) პრაქტიკული
02-226
4950.2-4
თუჯის მეტალურგია (EET80204G2-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაისურაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1816.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1817.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1819.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1818.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მალცევი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108839.1-8
Интеллектуальные сенсоры (INF) (EET66808R2-LPB) Лабораторная работа
09-401
--- --- ---
5-13:00 --- --- 108839.1-8
Администрирование компьютерных сетей (INF) (ICT20808R2-LP) Практическая работа
09-401
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108839.2-8
Администрирование компьютерных сетей (INF) (ICT20808R2-LP) Практическая работа
09-403
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108839.2-8
Интеллектуальные сенсоры (INF) (EET66808R2-LPB) Лабораторная работа
09-403
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამარდაშვილი ალექსანდრა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1817.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1819.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1818.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამისეიშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108070.1-8
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
02-505.1
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4035.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
02-505.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამულაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4840.2-4
გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიული
02-703
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მასხარაშვილი ლილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 111863.2-7
Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
02-610
--- --- --- ---
5-13:00 --- 108939.2-8
Зеленый компьютинг (ICT10608R4-LSB) Лабораторная работа
02-609
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108839.2-8
Зеленый компьютинг (ICT10608R4-LSB) Лабораторная работа
02-610
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაღრაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1100231
Field Practice in Viticulture (AXGC24210E1-R-X) Practical Work
14-ჯიღაური
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1109230
Field Practice in Viticulture and Fruit Growing (AGC21410E1-R) Practical Work
14-ჯიღაური
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაცაბერიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 111863.1-7
Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
02-609
--- --- --- ---
5-13:00 --- 108939.1-8
Зеленый компьютинг (ICT10608R4-LSB) Лабораторная работа
02-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108839.1-8
Зеленый компьютинг (ICT10608R4-LSB) Лабораторная работа
02-609
--- --- --- ---
7-15:00 --- 4840.1-4
გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაძაღუა ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110906.1-10
მასალათა მექანიკა (EET79501G2-LB) ლაბორატორიული
11-415
--- ---
7-15:00 --- --- --- 110906.2-10
მასალათა მექანიკა (EET79501G2-LB) ლაბორატორიული
11-415
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაჭავარიანი ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 1100226
სამკურნალო მცენარეების ეკოლოგიურად უსაფრთხო კულტივირება - საგაზაფხულო საწარმოო პრაქტიკა (AGC13310G1-R) სასწავლო პრაქტიკა.
14-ჯიღაური 1
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაჭავარიანი ოთარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 3810.2-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიების საფუძვლები (PHS32603G2-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3810.1-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიების საფუძვლები (PHS32603G2-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მახარობლიძე კახა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1814.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1812.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1813.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
6-14:00 --- --- 1802.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- --- ---
7-15:00 --- 1804.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
1803.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
8-16:00 --- 1805.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
1801.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მახაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110913
მცენარეთა ბიოქიმია (BRS21210G1-LB) ლაბორატორიული
11-202
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110912
მცენარეთა ბიოქიმია (BRS21210G1-LB) ლაბორატორიული
11-204
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მელაძე ზურაბი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151981.1-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
01-673
--- --- ---
5-13:00 --- --- 151981.2-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
01-673
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მერაბიშვილი გაბრიელ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 151840.2-5
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (EET73105G3-LB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- ---
9-17:00 --- --- 151840.1-5
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (EET73105G3-LB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მესტვირიშვილი ზვიადი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4700/7
მაღალი სიმძლავრის ჰეტერომოდულური კერამიკული კომპოზიციები (EET12104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-107/3
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეტრეველი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 152020
ტექნიკური საფუძვლები 2 (EET70105G2-LB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეტრეველი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4935.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 4
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4735.2-4, 4735ა.2-4, 4735ბ.2-4
კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-229
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4935ა.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეტრეველი რუსუდანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 111870.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3902.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
03-345
111870.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3902.1-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეფარიშვილი ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3801.1-3
მეტალთა საბადოების სამრეწველო ტიპები (PHS32403G1-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3810.2-3
მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტიპები (PHS32103G2-LP) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეძმარიაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1810.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1814.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
1800.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- ---
4-12:00 --- --- 1808.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
1801.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- ---
5-13:00 --- --- 1818.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
1815.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- ---
6-14:00 --- 1806.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
1817.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
7-15:00 --- 1805.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
1816.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1802.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეძმარიაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4890.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
02-522
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 4890ა.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
02-522
6-14:00 --- --- --- 4890ა.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
02-522
---
7-15:00 --- 4890.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
02-522
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მინდიაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მიქაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3032.1-3
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
3035.2-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- ---
2-10:00 --- --- 3040.1-3
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- ---
3-11:00 --- --- 3040.2-3
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- ---
4-12:00 --- --- 3036.2-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3035.1-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- ---
8-16:00 --- 3036.1-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- ---
9-17:00 --- 3032.2-3
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მუხიგულიშვილი მიხეილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1802.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
7-15:00 --- --- 1803.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1800.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მღებრიშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 152095.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- --- --- ---
4-12:00 --- 152094.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 152080.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- --- ---
8-16:00 --- --- 152093.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მჭედლიშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151941.2-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151940.1-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151940.2-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151941.1-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მჭედლიშვილი ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4990.2-4
რაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- ---
2-10:00 --- 4030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-506.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- 4990.2-4
ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიული
02-504.1
--- --- ---
4-12:00 --- 4990ა.2-4
რაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4990ა.2-4
ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიული
02-504.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნადირაშვილი გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151960.2-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1986
მანქანათა ნაწილები (MACEL05GA2-LPB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151901.1-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
01-629
--- 151902.2-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- ---
6-14:00 --- 151960.1-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151902.1-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
01-722
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნადირაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3892
მარკშეიდერიის საფუძვლები (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-242
3931.1-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-242
--- --- ---
2-10:00 --- 3893
მარკშეიდერიის საფუძვლები (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-242
3932.2-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-242
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნაკვეთაური ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1814.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1811.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
1810.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
4-12:00 --- 1819.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
1808.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- ---
5-13:00 --- 1809.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
1818.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1813.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1812.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნანიტაშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1918.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1917.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- ---
5-13:00 --- --- 1990
Гидравлика (AAC30501R2-LPB) Лабораторная работа
01-304
151980.2-5
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
01-304
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1916.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- ---
8-16:00 --- --- --- 151981.2-5
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
01-304.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1919.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნარეკლიშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 61901.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-101
61903.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-101
61904.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-411
--- ---
2-10:00 --- --- 61902.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-411
61905.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-411
--- ---
3-11:00 --- --- 61900.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-411
61906.2-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-411
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნარიმანიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1913.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1910.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
1912.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1911.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
1908.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
6-14:00 --- --- --- 1909.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1914.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- --- --- ---
10-18:00 --- 1915.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნარჩემაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108010.1-8
შესავალი დაპროგრამების ენა Python (ICT37108G2-LB) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108910.1-8
შესავალი დაპროგრამების ენა Python (ICT37108G2-LB) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნაყოფია ვერიკო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 110930.2-10
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
11-302
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110918.2-10
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
--- 110917.2-10
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110916.2-10
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
11-303
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნემსიწვერიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3931.2-3
ინსტრუმენტმცოდნეობა B (PHS41303G1-LBR) ლაბორატორიული
03-133
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3932.2-3
ინსტრუმენტმცოდნეობა B (PHS41303G1-LBR) ლაბორატორიული
03-133
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3855
თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები B (PHS41603G1-LBR) ლაბორატორიული
03-133
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3893
თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები B (PHS41603G1-LBR) ლაბორატორიული
03-133
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნეფარიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 4790ა.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-525
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4790ა.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-525
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნიჟარაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 4700/7
პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია და კოროზიული მდგრადობა (EET12304G1-LPB) ლაბორატორიული
02-107/4
4700/7
კერამიკული კომპოზიტები და მათი წარმოების ტექნოლოგია (EET12404G1-LPB) ლაბორატორიული
02-107/4
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნიშნიანიძე მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4935ა.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4835ა.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-229
--- --- --- ---
7-15:00 --- 4835.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
02-227
4935.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 4935ბ.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-229
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნოდია ამირან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151801.1-5
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
01-728
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151801.2-5
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
01-728.2
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნოზაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1003.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407.1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1001.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407.1
1004.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 1005.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407.1
1000.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 1006.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-408
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1002.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
01-407.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ოდილავაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110923.2-10
ჰიდრავლიკა (AAC32401G1-LPB) ლაბორატორიული
11-101.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110923
ჰიდრავლიკა (AAC32401G1-LPB) საკურსო
11-101
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 110923.1-10
ჰიდრავლიკა (AAC32401G1-LPB) ლაბორატორიული
11-101
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ოთარაშვილი გელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4760
მასალათმცოდნეობა მხატვრული ნაკეთობებისათვის (EET82504G1-LB) ლაბორატორიული
10-508
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4760
გლინვის თეორია და ტექნოლოგია (EET82104G1-LPB) ლაბორატორიული
10-508
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ოქროსაშვილი მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4930ა.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4930.1-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4930ა.1-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- ---
5-13:00 --- 4060
ზოგადი მეტალოგრაფია (EET80704G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4930.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ოშაყმაშვილი ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 4830
მშრალი და თხევადი საკვები კონცენტრატების წარმოების ინჟინერია (EET15504G1-LPB) ლაბორატორიული
02-421
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4730
ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-421
--- ---
6-14:00 --- --- --- 4730ა
ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-420
--- ---
7-15:00 --- --- --- 4830ა
მშრალი და თხევადი საკვები კონცენტრატების წარმოების ინჟინერია (EET15504G1-LPB) ლაბორატორიული
02-419
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ოჩხიკიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4890ა.1-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
02-305
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4890.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
02-304
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4035.2-4
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
02-304
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

პაპავა დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151981
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 6
--- 1004
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

პაპავა თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151980
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 5
--- 1005
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 1
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 1098.1-1
გეოდეზი სამოქალაქო ინჟინერიაში (PHS42903G1-LB) ლაბორატორიული
03-332
--- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- 1980.1-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიული
03-332
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

პაპასკირი მურთაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 152091.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- ---
9-17:00 --- --- --- 152092.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 4990.2-4
ელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რაზმაძე მალხაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4890ა
საწარმოო პრაქტიკა (EET97205G2-R) სასწავლო პრაქტიკა
13 -გასვლითი პრაქტიკა
4890
საწარმოო პრაქტიკა (EET97205G2-R) სასწავლო პრაქტიკა
13 -გასვლითი პრაქტიკა
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რატიანი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რურუა ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1765
საბაკალავრო პროექტი (EET70201G3-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი.
01-681
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

საბაშვილი ზურაბი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4760ა
მასალების პლაზმური ჭრა და განმტკიცება (EET85304G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4860.2-4
წინაღობით შედუღება (EET84404G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
4860.1-4
წინაღობით შედუღება (EET84404G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4960.2-4
შედუღების თეორიული საფუძვლები (EET83904G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 4960.1-4
შედუღების თეორიული საფუძვლები (EET83904G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სადაღაშვილი ეთერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110816.2-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-304
110830.2-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-301
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110816.1-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-303
110817.2-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-302
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 110815.2-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-302
---
6-14:00 --- --- --- 110818.2-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-301.1
---
7-15:00 --- --- --- 110817.1-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-301
---
8-16:00 --- --- --- 110815.1-10
საკონსერვო წარმოება (MAP14310G2-LB) ლაბორატორიული
11-301
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სადუნიშვილი მარეხი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 62002, 62006
გეოდეზია არქიტექტურაში (PHS40303G1-LBR) სასწავლო პრაქტიკა
13-საველე პრაქტიკა 2
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სანიკიძე მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1804.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სარალიძე ბესიკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4760ა
შედუღების კვების წყაროები (EET84904G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
2-10:00 --- 4760ა
შენადუღი შეერთებების სიმტკიცე და კონსტრუქციების დეფორმაციები (EET85104G1-LP) პრაქტიკული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 4860.1-4
თუჯის სხმულების სტრუქტურა და თვისებები (EET84504G1-LB) ლაბორატორიული
01-ჩამოსხმის ლაბორატორია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სარაჯიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 110016.1-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-322
2-10:00 --- --- --- 110037.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
11-301
---
3-11:00 --- --- --- --- 110018.1-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-318
4-12:00 --- --- --- 110037.1-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
11-318
---
5-13:00 --- --- --- --- 110015.1-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-318
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110036.1-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
11-318
--- 110017.1-10
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
11-318
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 110035.1-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
11-318
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სესკურია ოლღა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112735.2-12
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111868.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
111868.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 112835.2-12
მინერალოგია (PHS33603G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
112735.1-12
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
3901.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
03-308
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- 112835.1-12
მინერალოგია (PHS33603G1-LB) ლაბორატორიული
03-308
--- 3901.1-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
03-308
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სიდამონ-ერისთავი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4700/6
სამედიცინი ბიოქიმია (BRS20904G1-LB) ლაბორატორიული
10-305
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სორდია ელენე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110818.1-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (MAP14110G2-LB) ლაბორატორიული
11-201
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110817.1-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (MAP14110G2-LB) ლაბორატორიული
11-201
110816.1-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (MAP14110G2-LB) ლაბორატორიული
11-201
110815.1-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (MAP14110G2-LB) ლაბორატორიული
11-424
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 110830.1-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (MAP14110G2-LB) ლაბორატორიული
11-201
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სტეფნაძე ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108710
ჩაშენებული სისტემები (ICT50408G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-102
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სულაბერიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 3891
თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები B (PHS41603G1-LBR) ლაბორატორიული
03-129
3031
საინჟინრო გეოდეზია 2 (PHS41903G1-LBR) ლაბორატორიული
03-242
--- --- ---
10-18:00 --- 3032.1-3
საინჟინრო გეოდეზია 2 (PHS41903G1-LBR) ლაბორატორიული
03-242
3890
თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები B (PHS41603G1-LBR) ლაბორატორიული
03-129
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სურმავა აზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1913.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1918.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
1912.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- ---
4-12:00 --- --- --- 1917.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- ---
5-13:00 --- --- --- 151980.1-5
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
01-304.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1916.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- 151981.1-5
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
01-304
--- ---
9-17:00 --- 1914.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- 1919.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304
--- ---
10-18:00 --- 1915.1-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-304.1
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტაბატაძე გულნაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4700/7
საინსტრუმენტო კომპოზიციური მასალები (EET12004G1-LB) ლაბორატორიული
02-107/5
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტაბატაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 3914
გეოტექტონიკა გეოდინამიკით (PHS32203G1-LP) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
10-18:00 --- --- --- 3916
გეოტექტონიკა გეოდინამიკით (PHS32203G1-LP) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტაბატაძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 61901.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-101.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 61900.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (EET89901G1-LP) ლაბორატორიული
01-410
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1902.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
10-18:00 --- --- --- 1903.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტაბიძე ვასილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4930ა.2-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.4
--- ---
6-14:00 --- --- --- 4930ა.1-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 4930.1-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
--- ---
9-17:00 --- --- --- 4930.2-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტიგინაშვილი ზვიად
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1100219
საველე პრაქტიკა სატყეო საქმეში (FOR11610G1-P) სასწავლო პრაქტიკა.
14-ბოტანიკური ბაღი2
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტომარაძე ომარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108910.2-8
ელექტრული წრედები 2 (EET01408G1-LB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- D-8086
სპექტრული ანალიზი (EET65608G2-LS) პრაქტიკული
09-316
5-13:00 --- 108830.2-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316.1
108833.2-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108832.2-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316
108834.2-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316.1
--- --- ---
8-16:00 --- 108831.2-8
ინტელექტუალური სენსორები (EET66308G2-LB) ლაბორატორიული
09-316.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- 108910.1-8
ელექტრული წრედები 2 (EET01408G1-LB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტყემალაძე რამაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151870.1-5
დახერხილი ხე-ტყის წარმოების ტექნოლოგია (MAP20705G1-LB) ლაბორატორიული
01-201ც
--- --- ---
2-10:00 --- --- 151870.2-5
დახერხილი ხე-ტყის წარმოების ტექნოლოგია (MAP20705G1-LB) ლაბორატორიული
01-201ც
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

უგულავა ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1906.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1911.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
4-12:00 --- 1905.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-410.1
1909.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
1910.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
5-13:00 --- 1908.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1914.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1990
Строительные материалы 2 (AAC97101R1-LB) Лабораторная работа
01-305
--- ---
6-14:00 --- 1913.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1901.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1915.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1917.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1900.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1916.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
9-17:00 --- 1904.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფალავანდიშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4700/2
სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზა (EET16704G1-LB) ლაბორატორიული
02-311
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4700/2
კვების პროდუქტების ექსპერტიზა (EET16904G1-LB) ლაბორატორიული
02-311
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფოფორაძე ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112935.1-12
მინერალოგიის შესავალი (PHS36903G1-LB) ლაბორატორიული
03-328
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112735.2-12
მინერალოგია (PHS33603G1-LB) ლაბორატორიული
03-328
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112935.2-12
მინერალოგიის შესავალი (PHS36903G1-LB) ლაბორატორიული
03-328
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 112735.1-12
მინერალოგია (PHS33603G1-LB) ლაბორატორიული
03-328
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფრიდონაშვილი დავითი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151802
ავტომობილის შასი (EET93905G1-LB) ლაბორატორიული
01-584
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქადარია იური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1900.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1903.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
1902.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1901.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქარუმიძე ზეინაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1907.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1911.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- ---
4-12:00 --- 1912.1-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1909.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1910.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- ---
5-13:00 --- 1908.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქარქუსაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4890.1-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
02-305
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4035.1-4
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
02-305
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქევხიშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 4035.2-4
სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა (PHS53108G1-LP) ლაბორატორიული
04-323
--- --- ---
9-17:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქვარცხავა გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- - (-) -
6-14:00 --- --- --- --- --- 1100203
Soil Ecology (ENV13310E1-LB) Laboratory
11-412
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქვარცხავა ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქირია ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151846
Pneumatics LAB (EET75605E2-B) Laboratory
13-სამგორის გადამზადების ცენტრი
--- --- 151846
Hydraulics LAB (EET75705E2-B) Laboratory
13-სამგორის გადამზადების ცენტრი
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151860.2-5
მიკროპროცესორული მართვა კვების ინდუსტრიაში (EET73205G2-LB) ლაბორატორიული
01-658
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 151860.1-5
მიკროპროცესორული მართვა კვების ინდუსტრიაში (EET73205G2-LB) ლაბორატორიული
01-658
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქორქია ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1800.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- ---
4-12:00 --- --- --- 1801.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1806.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1807.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
1802.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- ---
9-17:00 --- --- 1803.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- 1806.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქრისტესაშვილი ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4700/5
ფარმაცევტული პრეპარატების სტანდარტიზაცია (PHS10704G1-LPB) ლაბორატორიული
02-525
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქურხული მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108833.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-403
108831.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-406
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 108834.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-403
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108832.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
09-406
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ღვინიაშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1705
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1880.1-1
შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (HHS26703G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- ---
3-11:00 --- 4960.1-4
შრომის უსაფრთხოება მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS23203G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151980.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-209
--- ---
5-13:00 --- 111869.1-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151981.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
7-15:00 --- 1704
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-208
--- --- --- ---
8-16:00 --- 111870.1-7
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-208
151960.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
--- --- ---
9-17:00 --- 1732
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
03-207
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ღუღუნიშვილი დარეჯან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4935.1-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
4-12:00 --- --- 4935ა.1-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
02-229
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4935ბ.1-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
02-229
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ყალაბეგიშვილი მირიან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 151746
Basics of hydraulics (AAC94301E1-LPB) Laboratory
01-304
--- --- ---
9-17:00 --- --- 152046
Fundamentals of Hydraulics (AAC94301E1) Laboratory
01-304
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ყანჩაველი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110817.2-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-203
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110818.2-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-203
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110815.2-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-203
110816.2-10
სამადუღრე წარმოება (MAP14210G2-LB) ლაბორატორიული
11-204
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შარიქაძე მევლუდ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3001.1-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3001.2-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3002.1-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3002.2-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-334
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შატბერაშვილი გრიგოლ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3931.2-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
2-10:00 --- --- 3932.1-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
3-11:00 --- --- 3001.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-133.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- 3002.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-239.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- 3040.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიული
03-239.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შაშიაშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4935.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 2
--- --- --- ---
3-11:00 --- 4935ბ.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 2
--- --- ---
4-12:00 --- 4935ბ.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4935ა.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 3
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შენგელია ჯემალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4700/8
წიაღისეულის უსაფრთხო გადამუშავების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიები (EET13104G1-LBR) ლაბორატორიული
02-412
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შურღაია ბელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4990.1-4
რაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504.1
--- --- ---
2-10:00 --- 4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- ---
3-11:00 --- 4990.1-4
ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- ---
4-12:00 --- 4990ა.1-4
რაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4990ა.1-4
ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩიტიძე ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151870.2-5
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LB) ლაბორატორიული
01-201ც
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151870.1-5
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LB) ლაბორატორიული
01-201ც
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩიქავა მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4735ბ.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 1
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4735ა.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4735.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 4
--- --- ---
7-15:00 --- 4735ა.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 1
--- --- ---
8-16:00 --- 4735ბ.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 4
--- --- ---
9-17:00 --- 4735.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი 1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩხაიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 4790.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-524
--- ---
4-12:00 --- --- --- 4790.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
02-523
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩხარტიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1100230
საველე პრაქტიკა (MAP13705G2-R) სასწავლო პრაქტიკა.
14-ჯიღაური 1
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცაკიაშვილი ალექსი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 1807.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცენტერაძე ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 219101.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 219102.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
--- --- ---
8-16:00 --- --- 151960.2-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცერცვაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4950.1-4
ფოლადის პირომეტალურგია (EET87104G1-LB) ლაბორატორიული
10-209
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4950.2-4
ფოლადის პირომეტალურგია (EET87104G1-LB) ლაბორატორიული
10-209
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცინცაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4935ა.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
4935ბ.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცინცაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110700
საწარმოო პრაქტიკა (BUA30805G3-PR) პრაქტიკული
14-სასწავლო პრაქტიკა 1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ციცქიშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---