საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

_ _, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 3831
- (-) -
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- - (-) -
---

დაბრუნება

Kondo tosuy, - Zoom ID: 476-965-3260
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 1100203
Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) Practical Work
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung, - Zoom ID: 490 258 9670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- 1100203
Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) Lecture
--- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah, - Zoom ID: 592-696-3988
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 1100203
Turfgrass Development and Management (OLK55OP) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 565-939-1330
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151770
შიგასაწარმოო ტრანსპორტი (EET72305G3-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 151770, 151870
შიგასაწარმოო ტრანსპორტი (EET72305G3-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ქეთევანი, - Zoom ID: 523 647 8015
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 111073
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- 4700/1.3-4, 4700/2.3-4, 4700/3.3-4, 4700/5.3-4, 4700/6.3-4, 4700/7.3-4, 4700/9.3-4
ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული
111073
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 4740
ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- 4700/1.3-4, 4700/2.3-4, 4700/3.3-4, 4700/5.3-4, 4700/6.3-4, 4700/7.3-4, 4700/9.3-4
ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- 4740
ინგლისური ენა 3+4 (KMLI78OP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ, - Zoom ID: 468 770 5503
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 0320.2-2ა
მიწის ქერქის სტრუქტურული ელემენტების წარმოების მექანიზმი (PHS33103G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა, - Zoom ID: 706 219 6676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 4840, 4740
ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- 4740
ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) სემინარი
---
9-17:00 --- --- --- --- 4840
ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ, - Zoom ID: 486-761-1068
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108700
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108700
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108700
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- 108700
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ, - Zoom ID: 905-391-6793
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108068
Biomechanics of Human Body (BRS10108E1-LS) Lecture
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108068
Biomechanics of Human Body (BRS10108E1-LS) Practical Work
5-13:00 --- --- --- --- --- 108768
Medical Informatics (ICT10708E1-LP) Practical Work
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 8084-1
Rehabilitation Engineering (EET31208E2-LS) Lecture
12-20:00 --- --- --- --- --- 8084-1
Rehabilitation Engineering (EET31208E2-LS) Practical Work
13-21:00 --- --- --- --- 8084-1
Medical Informatics (ICT10708E1-LP) Practical Work
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ, - Zoom ID: 589-879-5530
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108710
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (LabVIEW) (EET61508G2-LB) ლექცია
--- 108820
ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- 108811
ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) სემინარი
4801
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET01708G1-LSPR) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 4801
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET01708G1-LSPR) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108810, 108811
ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- 108710
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (LabVIEW) (EET61508G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108820
ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) სემინარი
108810
ხარისხის მართვისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები (EET61708G2-LSR) სემინარი
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 8086
გაზომვის პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (EET64608G2-LSB) ლექცია
---
12-20:00 8086
გაზომვის პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (EET64608G2-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა, - Zoom ID: 350-931-6457
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107950e
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 107950c
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- 107950d
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- --- 107850c
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- --- 107950m
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
107950f
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 107750sis
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ, - Zoom ID: 977-135-8923
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 219101, 219102
ტელეკომუნიკაციის თეორია (EET51102G2-LB) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 219102.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია (EET51102G2-LB) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- 217103
ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების კომპონენტები და მათი მოდელირება (EET52402G3-LPB) პრაქტიკული
--- 219101.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია (EET51102G2-LB) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 217103
ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების კომპონენტები და მათი მოდელირება (EET52402G3-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა, - Zoom ID: 878-146-6000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3701
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111856
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (BUA21013G1-LP) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 111855
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (BUA21013G1-LP) პრაქტიკული
--- 3702
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
111758
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (BUA21013G1-LP) პრაქტიკული
3760
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- ---
7-15:00 3765
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 3780
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი, - Zoom ID: 530 038 4402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 711075A1, 711075A2, 711075A3
ინოვაციური მენეჯმენტი (BUA39013E1-LSP) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- 711075A1
ინოვაციური მენეჯმენტი (BUA39013E1-LSP) პრაქტიკული
--- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 699 771 4553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151907
Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лекция
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 252046
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლების გზები (EET99905G1-LS) ლექცია
151901, 151902
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- 252046
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლების გზები (EET99905G1-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1903
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1901.1-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- 1909.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- 1908.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 1901
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1902
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1907.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 1903.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
1905.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 1909
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
1908
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- 1906.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
1902.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 1911.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 1910.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 131932, 131922, 131952, 131911, 131941, 131921, 131972, 131971, 131931
რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- 131932, 131922, 131952, 131911, 131941, 131921, 131972, 131971, 131931
რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ, - Zoom ID: 595-441-8497
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 111765
ფირმის ეკონომიკა (SOS12605G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 111767
ფირმის ეკონომიკა (SOS12605G1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111766
ფირმის ეკონომიკა (SOS12605G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა, - Zoom ID: 544-803-6884
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 111867
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
3730
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 111869
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- 3725
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (BUA28113G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 111866
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 111868
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 111865
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
111870
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა, - Zoom ID: 488-558-6323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 112035
სახვითი ხელოვნების ნიმუშის პროფესიული აღწერა (ART30912G1-LP-2X) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 112935
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (HEL22712G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 112035
სახვითი ხელოვნების ნიმუშის პროფესიული აღწერა (ART30912G1-LP-2X) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 112935
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (HEL22712G1-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712035
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (ART31112G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- 712035
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (ART31112G1-LS) ლექცია
--- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ, - Zoom ID: 378 435 2475
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 62008
Начала архитектурного проектирования. Учебно-обмерная практика (AAC15806R1-PR) Практическая работа
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 62008
Архитектурная графика (AAC15906R1-P) Практическая работа
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 340-647-6485
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 218101, 218102, 218103, 218104
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია
--- --- 217107
უნივერსალური ინფოსაკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე (EET56502G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 217107
უნივერსალური ინფოსაკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე (EET56502G2-LP) ლექცია
--- --- 217107
ბგერითი სიგნალების გადაცემის ტექნოლოგიები (EET55002G2-LK) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 217107
ბგერითი სიგნალების გადაცემის ტექნოლოგიები (EET55002G2-LK) საკურსო
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა, - Zoom ID: 292 292 1366
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108952.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) პრაქტიკული
108052.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- 108053.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- 108050.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 108953.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) პრაქტიკული
108050, 108051, 108052, 108053
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- 108953.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 108952.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Python-ის ბაზაზე) (ICT30108G3-LP) პრაქტიკული
108051.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ირმა, - Zoom ID: 242 533 3710
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 812 563 3356
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 111905
ტურიზმი (PES10213G1-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 111906
ტურიზმი (PES10213G1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 111805, 111806
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (BUA82413G1-LS) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111805
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (BUA82413G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 111905, 111906
ტურიზმი (PES10213G1-LS) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა, - Zoom ID: 5074889745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107950d, 107950e, 107950f
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
107985, 107986, 107987
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (LAW12311G1-LS) ლექცია
107950i
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (LAW12311G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 107950d
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 107950g, 107950h, 107950i
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
--- 107950k
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- 107950j, 107950k, 107950l
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- 107950j
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 107950a, 107950b, 107950c
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
107950h
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (LAW12311G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 107950b
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 107950m, 107950n, 107950o, 107950p
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 107950o
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი, - Zoom ID: 434-195-5691
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108842.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 108840.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108841.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
108842, 108843
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108840, 108841
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- D-8096
კომპიუტერულ ქსელებში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის მეთოდები (ICT23208G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა, - Zoom ID: 457 027 0835
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3040.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (PHS36803G2-LB) ლაბორატორიული
3810
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (PHS71303G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- 3040.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (PHS36803G2-LB) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- --- 3810
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (PHS71303G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 0320.2-2დ
რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია (PHS36303G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1811
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
---
3-11:00 --- --- --- --- 1808, 1809, 1810, 1811
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 1809
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
---
5-13:00 --- --- --- --- 1808
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან, - Zoom ID: 310 925 4498
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ, - Zoom ID: 215 045 9581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 219171.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 219172.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 219172.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 219171.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ, - Zoom ID: 713-307-6259
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 108710
ჩაშენებული სისტემები (ICT50408G1-LPBK) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 108910
მიკროპროცესორული ტექნიკის საფუძვლები (EET60808G2-LBK) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 108910
მიკროპროცესორული ტექნიკის საფუძვლები (EET60808G2-LBK) საკურსო
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- D-8086
რხევითი სისტემები (EET65708G2-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია, - Zoom ID: 312-130-7541
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 107888
რელიგიის ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში (SOS22711G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107887
რელიგიის ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში (SOS22711G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 107787
საერთაშორისო ტერორიზმი (SOS24111G2-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 107786
საერთაშორისო ტერორიზმი (SOS24111G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი, - Zoom ID: 774 376 4673
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 4935, 4935ა, 4935ბ
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 1100212/5
ბიოტექნოლოგია მცენარეთა დაცვაში (BRS20610G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 1100212/5
ბიოტექნოლოგია მცენარეთა დაცვაში (BRS20610G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ, - Zoom ID: 771-497-6160 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 219166
ელექტრული განათება (EET45702G2-LBK) საკურსო
--- --- --- 219164, 219165, 219166
ელექტრული განათება (EET45702G2-LBK) ლექცია
---
3-11:00 --- 219160, 219161, 219162, 219163
ელექტრული განათება (EET45702G2-LBK) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 219163
ელექტრული განათება (EET45702G2-LBK) საკურსო
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 219139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Курсовой проект
217138-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი (EET47802G1-LPR) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 217138-5
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი (EET47802G1-LPR) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 219139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лекция
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა, - Zoom ID: 833-983-0810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 051903s-3
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (0712012) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე, - Zoom ID: 386 252 6161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107950g
სახელშეკრულებო სამართალი (LAW12811G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107950p
სახელშეკრულებო სამართალი (LAW12811G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 107950o
სახელშეკრულებო სამართალი (LAW12811G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია, - Zoom ID: 858 417 9133
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4700/9
პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ანალიზი (EET17804G1-LB) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 42034ა
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები (EET10104G2-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა, - Zoom ID: 490-746-5857
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112810
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები (SOS26012G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112910
ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) ლექცია
--- 112910
ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712010
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (SOS61712G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712010
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (SOS61712G1-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ, - Zoom ID: 497 630 3399
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108951.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- 108951
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) საკურსო
4-12:00 --- --- --- 108952.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
--- 108950, 108951, 108952, 108953
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) ლექცია
5-13:00 --- --- --- 108952
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) საკურსო
--- ---
6-14:00 --- --- --- 108950
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- --- --- 108950.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- 108953
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) საკურსო
--- ---
9-17:00 --- --- --- 108953.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია, - Zoom ID: 385 713 2760
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 62000.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 62000.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
62004.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 62004.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია, - Zoom ID: 423-220-2479
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 110806
მიკრობიოლოგია ინჟინრებისათვის (BRS14910G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 110900
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (BRS18710G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამნიაშვილი თეა, - Zoom ID: 835-554-7359
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 107887
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107086
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 107087, 107088, 107089
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) ლექცია
--- --- --- 107887, 107888
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია
5-13:00 107885
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107089
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) პრაქტიკული
107886
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) პრაქტიკული
107088
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 107085, 107086
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 107885, 107886
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია
107888
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 107087
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 107085
პოლიტიკური იდეოლოგიები (SOS20711G2-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ, - Zoom ID: 931-958-5260
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 220139
Экономика и маркетинг (EET40502R2-LP) Лекция
--- ---
2-10:00 --- 217139
Предпринимательство и решение проблем (EET46902R3-LP) Практическая работа
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 220139
Экономика и маркетинг (EET40502R2-LP) Практическая работа
--- 217139
Предпринимательство и решение проблем (EET46902R3-LP) Лекция
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1808
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1750
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1707
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1810
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 1752
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1751
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- 1811
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 1775
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 1765
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 1765, 1770, 1775
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
--- 1706
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1704, 1705, 1706, 1707
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
---
7-15:00 1808, 1809, 1810, 1811
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 1809
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 1704
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 1750, 1751, 1752
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
1705
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1770
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა, - Zoom ID: 714-090-8623
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151840
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 151840
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ, - Zoom ID: 716-805-3141
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108884.1-8
საქმიანი და სოციალური პროცესების ანალიზი და მართვა (ICT12808G3-LP) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- 108883.1-8
საქმიანი და სოციალური პროცესების ანალიზი და მართვა (ICT12808G3-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ, - Zoom ID: 475 464 8824
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1090
Основы философии (HEL31012R1-LS) Лекция
---
3-11:00 --- --- --- 108066
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
112026
ფილოსოფიის შესავალი (HEL30512G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 108067
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 108066, 108067
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
--- --- 1090
Основы философии (HEL31012R1-LS) Практическая работа
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 4030
ფილოსოფიის შესავალი (HEL30512G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- 112061
ფილოსოფიის შესავალი (HEL30512G1-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112027
ფილოსოფიის შესავალი (HEL30512G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 3040.1-3, 3035.1-3, 3036.1-3
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
10-18:00 4030
ფილოსოფიის შესავალი (HEL30512G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- 3040.1-3, 3035.1-3, 3036.1-3
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა, - Zoom ID: 870-901-8470
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108031.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
108030.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- 108030, 108031, 108032, 108038
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- 108932.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108932.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 108938, 108938-1
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) ლექცია
108031.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 108932, 108933, 108934
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) ლექცია
--- 108030.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია, - Zoom ID: 458 920 7839
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 4801
ბიოქიმია (BRS20804G1-LP) პრაქტიკული
4801
ბიოქიმია (BRS20804G1-LP) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა, - Zoom ID: 702-695-4320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 42059
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EET21904G1-LS) სემინარი
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 42059
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EET21904G1-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა, - Zoom ID: 418-868-3446
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 107087.2-11
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
107088
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული.
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 107087.2-11
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 107850l
პროფესიული ენა 2 (ინგლისური) (LEH16212G2-P) პრაქტიკული
--- 107088
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 107086.2-11
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 107086.2-11
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთელავა ლილი, - Zoom ID: 853-728-8623
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 412023
დარგობრივი ლექსიკა (ინფორმატიკა) (LKIO98OL) პრაქტიკული
--- 412039
ქართული მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები (LEH15612G2-LS-X1) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 412025.2-12, 412026.1-12, 412027.2-12, 412028.1-12, 412029.2-12, 412030.1-12, 412031.1-12, 412032.2-12, 412034.2-12, 412035.1-12, 412036.2-12, 412037.2-12, 412040.1-12
დარგობრივი ლექსიკა (ინფორმატიკა) (LKIO98OL) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 412023
ქართული წერითმეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი - 2 (LEH15012G2-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია, - Zoom ID: 939-004-3197
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 217146-1
თბოენერგეტიკული დანადგარების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EET44902G1-LPB) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 217146
თბოენერგეტიკული დანადგარების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EET44902G1-LPB) პრაქტიკული
217146-2, 217146, 217146-1
თბოენერგეტიკული დანადგარების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EET44902G1-LPB) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- 217146-2
თბოენერგეტიკული დანადგარების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EET44902G1-LPB) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური, - Zoom ID: 594 941 5682
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3865
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151902.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P-X) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1886
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P-X) პრაქტიკული
--- --- --- 108051.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 1886
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P-X) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი, - Zoom ID: 280-064-3032
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108939.2-8
Базы данных (INF) (ICT20608R2-LPK) Практическая работа
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108833, 108834
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) ლექცია
---
4-12:00 108938.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 108939.1-8
Базы данных (INF) (ICT20608R2-LPK) Практическая работа
--- --- --- 108938, 108938-1
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) ლექცია
---
8-16:00 108939
Базы данных (INF) (ICT20608R2-LPK) Курсовой проект
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108938-1.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე) (ICT29608G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1912
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
--- --- --- --- 1913
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 1914
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1919
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
---
7-15:00 1915
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
--- --- --- --- ---
8-16:00 1912, 1913, 1914, 1915
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
--- --- --- --- 1900
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ, - Zoom ID: 984-248-8083
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არზიანი გიორგი, - Zoom ID: 746 172 9226 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 217133-3.1-2
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (EET45502G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 217133-3.2-2
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (EET45502G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 217133-3
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (EET45502G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 217133-3, 217133-4, 217133-5
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (EET45502G1-LPB) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო, - Zoom ID: 835 480 3139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111767
რისკმენეჯმენტი (BUA34913G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 111773
რისკმენეჯმენტი (BUA34913G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არსენიშვილი ზურაბი, - Zoom ID: 250 876 7652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 707050A2
ევროკავშირის სამართალი და მისი გავლენა ქართულ სამართალზე (LAW13611G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 707050A1
ევროკავშირის სამართალი და მისი გავლენა ქართულ სამართალზე (LAW13611G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- 707050C
ევროკავშირის სამართალი და მისი გავლენა ქართულ სამართალზე (LAW13611G2-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- 707050A
ევროკავშირის სამართალი და მისი გავლენა ქართულ სამართალზე (LAW13611G2-LS) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო, - Zoom ID: BBB
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 3760
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
---
4-12:00 --- --- --- --- 3760
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
---
5-13:00 3765, 3702
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
--- --- --- 3730
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
---
6-14:00 3710, 3725
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
--- --- --- 3730
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
---
7-15:00 3710, 3725
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
219101, 219102
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლექცია
--- --- 3765
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 3780, 3701
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- --- 3780
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ, - Zoom ID: 978 340 6017
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1980
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან, - Zoom ID: 366-377-2605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151760, 151860
თბური გრიგალური და პულსაციური მილები (MAP11705G1-LS) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- 151860
თბური გრიგალური და პულსაციური მილები (MAP11705G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ, - Zoom ID: 7753332025
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 218191
ბიზნესი და საზოგადოება (SOS62902G1-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 220172
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112G1-LS) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- 218191
ბიზნესი და საზოგადოება (SOS62902G1-LS) ლექცია
--- 220172
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112G1-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 219191
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (SOS63002G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 219191
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (SOS63002G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ, - Zoom ID: 991-242-2986
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 111965, 111966, 111967
საბანკო საქმის საფუძვლები (BUA20313G1-LS) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- 111965
საბანკო საქმის საფუძვლები (BUA20313G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 111966
საბანკო საქმის საფუძვლები (BUA20313G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 711055
ფინანსური ინჟინერინგი (BUA26413G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- 711055
ფინანსური ინჟინერინგი (BUA26413G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა, - Zoom ID: 338 786 1694
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 220167.2-2
პროგრამული უზრუნველყოფის „AutoCad“-ის გამოყენება საინჟინრო პრობლემების გადაწყვეტაში (EET72705G2-LP) პრაქტიკული
108042.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108040.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108030.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია, - Zoom ID: 831 140 9704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 61808
Искусство древнего Египта (HEL27206R1-LS) Практическая работа
--- --- --- --- ---
4-12:00 61808
Искусство древнего Египта (HEL27206R1-LS) Лекция
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი, - Zoom ID: 513-448-7188
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 217106
რადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია (EET52502G3-LK) საკურსო
--- 217105, 217106
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (EET55302G2-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- 217105
რადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია (EET52502G3-LK) საკურსო
217105
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (EET55302G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 217103
ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და ეკოლოგია (EET52102G3-LBK) საკურსო
217105
რადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია (EET52502G3-LK) პრაქტიკული
217106
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (EET55302G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 217106
რადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია (EET52502G3-LK) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- 217105, 217106
რადიოლოკაცია და რადიონავიგაცია (EET52502G3-LK) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა, - Zoom ID: 955-713-4988
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 107850m
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (LAW14511G1-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 107850l
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (LAW14511G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 107850p
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (LAW14511G1-LS) პრაქტიკული
107750sis
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (LAW14511G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 539-235-1787
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151920.1-5
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 152070
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- 151920.1-5
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 152040
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- --- 152040, 152070
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა, - Zoom ID: 805-561-6322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107850n
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 2 (LEH19312G3-LP) პრაქტიკული
4-12:00 107989
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.2 (LEH10512G1-P-X1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 107080
иностранный язык (английский ) - B 1.2 (LEH10912R2-P) Практическая работа
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 107080
иностранный язык (английский ) - B 1.2 (LEH10912R2-P) Практическая работа
8-16:00 --- --- 107980
иностранный язык (английский ) - B 2.2 (LEH13312R1-P) Практическая работа
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია, - Zoom ID: 230 398 8511
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108052.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- 108053.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108050.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108051.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (ICT38508G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა, - Zoom ID: 730-596-5905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110915.2-10, 110916.2-10, 110917.2-10, 110918.2-10, 110930.2-10
სასურსათო უსაფრთხოება (MAP15710G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 110915.2-10, 110916.2-10, 110917.2-10, 110918.2-10, 110930.2-10
სასურსათო უსაფრთხოება (MAP15710G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 1100215
სურსათის უვნებლობა (HHS10110G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ, - Zoom ID: 949-901-0345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151891
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151892
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
--- --- --- ---
7-15:00 --- 151890, 151891
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) ლექცია
151892, 151893
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- 151893
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
--- --- ---
9-17:00 151890
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი, - Zoom ID: 525-204-6843
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108838-1.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108838, 108838-1
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- 108838.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108838.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- 108838-1.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (ICT24908G1-LP) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა, - Zoom ID: 401-421-8113
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 113013
სტატისტიკის საფუძვლები (BUA13301G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 113013
სტატისტიკის საფუძვლები (BUA13301G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნინო, - Zoom ID: 904 473 4883 9874
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1730
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) პრაქტიკული
--- 1730, 1731, 1732, 1733
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- 1730
საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
8-16:00 --- --- 1730
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) საკურსო
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1812, 1813, 1814, 1815
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 1814
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1812
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1813
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- 1815
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია, - Zoom ID: 325-877-7521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 3701
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- 3001, 3002
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 0320.2-2გ, 0319.2-2გ
გემოლოგიური კვლევის მეთოდები (PHS38503G1-LB) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- 0320.2-2გ, 0319.2-2გ
გემოლოგიური კვლევის მეთოდები (PHS38503G1-LB) ლექცია
12-20:00 --- --- --- --- --- 0320.2-2ა, 0320.2-2გ, 0320.2-2დ
სედიმენტოლოგია და ნალექდაგროვების არეები (PHS36003G2-LBR) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- 0320.2-2ა, 0320.2-2გ, 0320.2-2დ
სედიმენტოლოგია და ნალექდაგროვების არეები (PHS36003G2-LBR) ლექცია

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ, - Zoom ID: 974-640-9127
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- D-8041
არამკაფიო ტექნოლოგიები და სისტემები მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღებისათვის (ICT23308G2-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- D-8041
არამკაფიო ტექნოლოგიები და სისტემები მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღებისათვის (ICT23308G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 122055
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
--- ---
11-19:00 --- --- --- 122055
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Practical Work
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 792-367-8340
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 110713
სასათბურე მეურნეობების ექსპლუატაცია და მართვა (AGC10710G2-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 110712, 110713
სასათბურე მეურნეობების ექსპლუატაცია და მართვა (AGC10710G2-LS) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 110712
სასათბურე მეურნეობების ექსპლუატაცია და მართვა (AGC10710G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა, - Zoom ID: 947-634-4082
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 110903
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (BRS17110G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 110904
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (BRS17110G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 110915.1-10, 110916.1-10, 110917.1-10, 110918.1-10, 110930.1-10
ბოტანიკა (BRS11610G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 110903, 110904
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (BRS17110G1-LP) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა, - Zoom ID: 899 515 7505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 4940
ატმოსფეროს და ნიადაგის ქიმია (EET22704G1-LS) სემინარი
---
4-12:00 --- --- --- 4090, 4960
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
---
5-13:00 --- --- 4940
ატმოსფეროს და ნიადაგის ქიმია (EET22704G1-LS) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- 4940
სამრეწველო მიკრობიოლოგია (EET22904G1-LS) სემინარი
4940
სამრეწველო მიკრობიოლოგია (EET22904G1-LS) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 41959, 42059
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოსდაცვის სფეროში (EET23304G1-LS) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 41959
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოსდაცვის სფეროში (EET23304G1-LS) სემინარი
--- --- 42059
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოსდაცვის სფეროში (EET23304G1-LS) სემინარი
---
14-22:00 --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 601-920-8617
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 107050q
შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში (LAW12511G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 107050p, 107050q
შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში (LAW12511G2-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107050p
შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში (LAW12511G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი, - Zoom ID: 277-794-2271
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 110003
ეკონომიკის პრინციპები (SOS58902G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 110704
შესავალი აგრობაზრებში (BUA32510G3-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 110703, 110704
შესავალი აგრობაზრებში (BUA32510G3-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 110004
ეკონომიკის პრინციპები (SOS58902G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- 110003, 110004
ეკონომიკის პრინციპები (SOS58902G1-LS) ლექცია
6-14:00 110804, 110803
ბიზნეს კომუნიკაცია (MNJU22OP) ლექცია
--- --- --- 110703
შესავალი აგრობაზრებში (BUA32510G3-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 110803
ბიზნეს კომუნიკაცია (MNJU22OP) პრაქტიკული
--- --- --- --- 110804
ბიზნეს კომუნიკაცია (MNJU22OP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი, - Zoom ID: 680-928-3090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 113011
სამთო მიწათმოქმედება (AGC12610G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 110912, 110913
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) ლექცია
110912
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
110936
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 110913
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 110712, 110713
სარეველა, შხამიანი და მავნე მცენარეები (BRS14410G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 110937
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
110935
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
110712
სარეველა, შხამიანი და მავნე მცენარეები (BRS14410G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 110713
სარეველა, შხამიანი და მავნე მცენარეები (BRS14410G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 113011
სამთო მიწათმოქმედება (AGC12610G2-LS) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- 110935, 110936, 110937
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ, - Zoom ID: 6050680263
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 107050f
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- 107850o
პროფესიული ენა 2 (ინგლისური) (LEH16212G2-P) პრაქტიკული
--- 107050f
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 107850j
პროფესიული ენა 2 (ინგლისური) (LEH16212G2-P) პრაქტიკული
107085
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 107085
უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 (LEH19312G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურია კობა, - Zoom ID: 444 690 7398
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108951.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 108952.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108950.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
--- 108953.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და No SQL ბაზაზე) (ICT30208G3-LPK) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური, - Zoom ID: 522-272-1889
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 252020-506
ხე-ტყის დამზადების კომპლექსური მექანიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები (MAP23805G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1801
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 1800
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
--- --- --- --- ---
7-15:00 1800, 1801, 1802, 1803
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1802
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 601-797-2841
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111716
სასტუმროს ერგონომიკა (PES12813G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 111715
სასტუმროს ერგონომიკა (PES12813G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა, - Zoom ID: 614-327-6417
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108710
ხარისხის ეკონომიკა და მართვა (BUA35308G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108810.2-8
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (EET63708G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 108710
ხარისხის ეკონომიკა და მართვა (BUA35308G1-LP) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 8086
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა (ICT30908G1-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- 8086
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა (ICT30908G1-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: BBB
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3914
Нефтегазопромысловая геология (PHS35603R2-LB) Лекция
--- --- --- --- 3916
Нефтегазопромысловая геология (PHS35603R2-LB) Лекция
2-10:00 --- --- --- --- --- 3816
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (PHS34603R2-LB) Лабораторная работа
3-11:00 3814
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (PHS34603R2-LB) Лекция
--- --- --- 3816
Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти, газа и конденсата (PHS35703R2-LBK) Лекция
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 3814
Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти, газа и конденсата (PHS35703R2-LBK) Лекция
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 3814
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (PHS34603R2-LB) Лабораторная работа
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 3816
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (PHS34603R2-LB) Лекция
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი, - Zoom ID: 611-020-8837
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 911076
ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა (BUA39213G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 911076
ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა (BUA39213G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ირმა, - Zoom ID: 793 625 3181
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111015
მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA35802G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 111016
მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA35802G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 111015, 111016
მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA35802G2-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა, - Zoom ID: 722 996 5501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 61802.1-6
საზოგადოებრივი ცენტრის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11506G1-PK) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა, - Zoom ID: 840 932 4487
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4700/1
სუფთა ნაერთების ზოგადი ტექნოლოგია (EET16504G1-LB) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა, - Zoom ID: 299-882-7389
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151770.1-5
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (MAP22505G1-LP) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151770
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (MAP22505G1-LP) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- 151770.2-5
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (MAP22505G1-LP) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 252020-503
პოლიგრაფიული ორიგინალების აციფრვა და ექსპედირება (MAP24705G1-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- 252020-503
პოლიგრაფიული ორიგინალების აციფრვა და ექსპედირება (MAP24705G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---

დაბრუნება

ბარამია თამარ, - Zoom ID: 865-654-0617
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 107753ker
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები (LAW14711G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 107752sis
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები (LAW14711G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- 107751sis
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები (LAW14711G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე ქეთევან, - Zoom ID: 568 640 6557
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 220162.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
--- 220168.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 220169.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
--- 220167.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 220164.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 220170.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
--- 220163.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- --- --- 220166.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე ნათელა, - Zoom ID: 578-200-8542
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111856
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (BUA20913G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111855
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (BUA20913G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 111756.2-7
საბანკო პროექტების მართვის სისტემები (BUA21813G1-LB) ლაბორატორიული
111755.2-7
საბანკო პროექტების მართვის სისტემები (BUA21813G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 580-266-8862
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112725, 112726
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) ლექცია
112810
ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები (SOS24512G1-LS) ლექცია
112710
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უსაფრთხოება და ევროკავშირი (SOS25912G1-LS) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- --- 112010
ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტები და მმართველობის ფორმები (SOS23412G1-LS) ლექცია
112710
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უსაფრთხოება და ევროკავშირი (SOS25912G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 112726
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112762
საქართველო და ევროპა (SOS25212G2-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112010
ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტები და მმართველობის ფორმები (SOS23412G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- 112760, 112761, 112762
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) ლექცია
6-14:00 112725
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112761
საქართველო და ევროპა (SOS25212G2-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112760
საქართველო და ევროპა (SOS25212G2-LS) პრაქტიკული
--- --- 112810
ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები (SOS24512G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- 112761
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) პრაქტიკული
9-17:00 112760
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) პრაქტიკული
--- 112760, 112761, 112762
საქართველო და ევროპა (SOS25212G2-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 112762
ევროპული კულტურა (SOS25412G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 712010
ეკონომიკური დიპლომატია (SOS61912G1-LS) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 712010
ეკონომიკური დიპლომატია (SOS61912G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა, - Zoom ID: 363-060-3221
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108882.2-8
ორგანიზაციის ინფორმაციული მენეჯმენტი (ICT57608G1-LP) პრაქტიკული
220105
Основы прикладной информатики 2 (ICT13608R2-LB) Лекция
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 112060, 112061
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (ICT15108G1-LB) ლექცია
107950m, 107950n, 107950o, 107950p
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლექცია
--- 108881.2-8
ორგანიზაციის ინფორმაციული მენეჯმენტი (ICT57608G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 107080.2-11
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (ICT15108G1-LB) ლაბორატორიული
108881, 108882
ორგანიზაციის ინფორმაციული მენეჯმენტი (ICT57608G1-LP) ლექცია
107080
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (ICT15108G1-LB) ლექცია
--- 112040, 112041, 112042
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (ICT15108G1-LB) ლექცია
---
8-16:00 --- 107850m, 107850n, 107850o, 107850p
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა, - Zoom ID: 215 841 4223
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 4700/1
ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში (EET16204G1-LB) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 4700/1
ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში (EET16204G1-LB) საკურსო
--- --- 4700/1
ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში (EET16204G1-LB) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 4700/2
ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა (EET17204G1-LB) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 4790, 4790ა
არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET17004G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 4700/1
მარილების, სასუქების და სოდის ტექნოლოგია (EET16304G1-LB) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია ბესიკი, - Zoom ID: 681-084-6509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112835
კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი (PES15813G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112835
კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი (PES15813G1-LS) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია მარინე, - Zoom ID: 627-476-9763
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108770-1
ეკონომიკის პრინციპები (SOS58902G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარნოვი სოფიო, - Zoom ID: 506-727-8316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108860
მანქანური სწავლების საფუძვლები (ICT39708G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 8076
ხელოვნური ნეირონული ქსელები (ICT23408G2-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 8076
მანქანური სწავლება და დაპროგრამება (ICT33808G3-LB) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- 8076
მანქანური სწავლება და დაპროგრამება (ICT33808G3-LB) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 8076
ხელოვნური ნეირონული ქსელები (ICT23408G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---

დაბრუნება

ბასილაია ნათელა, - Zoom ID: 686 968 3903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 052009sab-5
საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული
--- --- 052009sab-5
საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული.
--- 052009sab-5
საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული...
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 052009sab-5
საბაჟო დეკლარირება (0411608) პრაქტიკული..
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე თეონა, - Zoom ID: 294-512-5449
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108770-3
ეკონომიკის პრინციპები (BUA32210G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- 108770-4
ეკონომიკის პრინციპები (BUA32210G2-LS) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- 108770-3
ეკონომიკის პრინციპები (BUA32210G2-LS) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108770-4
ეკონომიკის პრინციპები (BUA32210G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე მაგდა, - Zoom ID: 397-701-7273
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 111915, 111916
ელექტრონული კომერცია სასტუმრო საქმეში (KMN96OP) ლექცია
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 111916
ელექტრონული კომერცია სასტუმრო საქმეში (KMN96OP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 111915
ელექტრონული კომერცია სასტუმრო საქმეში (KMN96OP) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711075B
პროფესიული ტექსტის რეფერირება (BUA40213G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 711055
პროფესიული ტექსტის რეფერირება (BUA40213G1-P) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1890
Технология возведения зданий и сооружений (AAC97301R1-LPK) Лекция
1890
Технология возведения зданий и сооружений (AAC97301R1-LPK) Курсовой проект
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1705
საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1890
Технология возведения зданий и сооружений (AAC97301R1-LPK) Практическая работа
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1700, 1701, 1702, 1703
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1806
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 1805
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- 1700
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1702
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1701
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1880
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1-LPK) ლექცია
--- --- --- 1801
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
1802
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
6-14:00 1804
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 1800, 1801, 1802, 1803
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
---
7-15:00 1807
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- 1703
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- 1880
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1-LPK) საკურსო
8-16:00 --- --- --- 1803
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
--- 1800
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- 1880
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1-LPK) პრაქტიკული
1804, 1805, 1806, 1807
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1980, 1880
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1980
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 1880
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 122071
საგადასახადო პოლიტიკა (TXTSL01GA1-LS) პრაქტიკული
122071
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (IAFDC01GA1-₾) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 122071
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (IAFDC01GA1-₾) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 122071
საგადასახადო პოლიტიკა (TXTSL01GA1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა, - Zoom ID: 889-582-9177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 252020-502
მოქნილი საწარმოო სისტემების საფუძვლები (EET73905G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 252020-502
მოქნილი საწარმოო სისტემების საფუძვლები (EET73905G2-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი, - Zoom ID: 818 011 1956
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 152046
Theoretical mechanics 1 (MAS40401E1) Lecture
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 152046
Theoretical mechanics 1 (MAS40401E1) Practical Work
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი, - Zoom ID: 904 424 8687
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 111805, 111806
გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები (BUA80613G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 111806
გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები (BUA80613G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 111805
გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები (BUA80613G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 711001
Research methods (RTED3214OP) Practical Work
11-19:00 --- --- --- --- --- 711001
Research methods (RTED3214OP) Lecture
12-20:00 711002
Business-statistics (MAS20913E1-LSP-X) Lecture
--- --- --- ---
13-21:00 --- 711002
Business-statistics (MAS20913E1-LSP-X) Practical Work
--- --- ---
14-22:00 --- --- 711006
С