საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

xxx 10 00000010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3002.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3001.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
03-417
--- --- --- ---
6-14:00 3040.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
7-15:00 3040.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4060
ლითონების ფიზიკური და მექანიკური თვისებები (EET81004G1-LB) ლაბორატორიული
10-708
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 D-8186
ვირტუალური მოდელირება (EET65508G2-LB) ლაბორატორიული
09-304
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 3902.1-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
03-418
--- --- --- ---
7-15:00 --- 3902.2-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
03-418
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4960.2-4
შედუღებადი მასალები და შენადუღი კონსტრუქციები (EET84004G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 4960.1-4
შედუღებადი მასალები და შენადუღი კონსტრუქციები (EET84004G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- --- ---
8-16:00 4860
შედუღების დიაგნოსტიკა (EET84704G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- --- ---
9-17:00 4860
რჩილვის ტექნოლოგია და მოწყობილობა (EET84604G1-LB) ლაბორატორიული
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4090
თვისებითი ანალიზი (PHS14604G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 62100.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.1
62101.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 62102.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.2
62102.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- ---
4-12:00 62101.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 62100.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.4
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 110904.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით (BRS16910G1-LB) ლაბორატორიული
11-420
---
3-11:00 --- --- --- 110020.1-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-211
---
4-12:00 --- --- --- 110019.1-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-402
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110903.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით (BRS16910G1-LB) ლაბორატორიული
11-211
110012.1-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-402
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 110013.1-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-211
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052143მ
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში. (0731341) პრაქტიკული
01-658
--- --- 052143მ
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში. (0731341) პრაქტიკული.
01-658
--- ---
2-10:00 --- --- --- 052043m
მექატრონული სისტემების გაწყობა (121025) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი5
3-11:00 --- 151940.1-5
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
01-658
--- ---
4-12:00 --- 151941.1-5
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
01-658
--- ---
5-13:00 --- 151941.2-5
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
01-658
--- --- ---
6-14:00 --- --- 052043m
მექატრონული სისტემების გაწყობა (121025) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი5
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 152080.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
2-10:00 152040.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- --- ---
3-11:00 152070.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 220191.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- --- ---
8-16:00 --- 152001.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 152070
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 12101.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-512
--- --- ---
4-12:00 --- --- 12100.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-407
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1080.1-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
01-514
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108831.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108830.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1010.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151981.1-5
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1004.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- ---
5-13:00 1006.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
1009.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- ---
6-14:00 1008.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
1000.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
1007.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- ---
7-15:00 1005.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
1001.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
1002.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1003.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
151980.1-5
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 220169.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- 220170.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
61900.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- 220172.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 220171.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 62103.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-561
--- --- ---
3-11:00 --- --- 62000.1-6, 62001.1-6, 62002.1-6, 62003.1-6, 62004.1-6, 62005.1-6, 62006.1-6, 62007.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (EET70905G1-LP) პრაქტიკული
01-553
--- --- ---
4-12:00 --- --- 62105.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-566
--- --- ---
5-13:00 62109.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-566
62104.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
62107.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
--- --- ---
6-14:00 --- 62102.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
--- --- --- ---
7-15:00 62101.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
--- 62100.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-561
--- --- ---
8-16:00 62106.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-566
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 12100.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 12107.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
5-13:00 --- 12106.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
12105.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
6-14:00 12102.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
12108.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- --- ---
7-15:00 12110.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- 12103.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
8-16:00 --- 12101.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
12104.1-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 219164.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- --- ---
3-11:00 --- 219165.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- --- ---
4-12:00 221165.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- 221166.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
5-13:00 108081.1-8, 108082.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-609
221164.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
221167.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
6-14:00 219161.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- --- ---
7-15:00 3893
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-611
3140.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-610
219171.3-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612.1
--- --- ---
8-16:00 219160.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
219166.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
219172.3-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- ---
9-17:00 --- 108083.1-8, 108084.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-611
219163.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
10-18:00 3892
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-611
219162.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3014
Основы геологии нефти и газа (PHS34303R2-LB) Лабораторная работа
03-316
3914
Нефтегазоносные провинции мира 1 (PHS34403R2-LB) Лабораторная работа
03-320
--- --- --- ---
4-12:00 3916
Нефтегазоносные провинции мира 1 (PHS34403R2-LB) Лабораторная работа
03-320
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 3016
Основы геологии нефти и газа (PHS34303R2-LB) Лабораторная работа
03-316
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4801.2-4
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4801.1-4
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151970.2-5
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (MAP25905G1-LB) ლაბორატორიული
01-556 (მოდულური კ/ც)
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151970.1-5
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (MAP25905G1-LB) ლაბორატორიული
01-556 (მოდულური კ/ც)
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108120.2-8
ფიზიკა 1 (PHS50408G1-LB) ლაბორატორიული
04-321.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1917.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1919.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1918.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- --- ---
3-11:00 1916.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1915.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- . (.) -
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 252120
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (EET76805G2-LB) ლაბორატორიული
01-625
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3016
Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лабораторная работа
01-506
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1090
Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Лабораторная работа
01-506
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე იოსებ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 152107
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
01-564
--- --- --- ---
7-15:00 --- 12190
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
01-538
--- --- --- ---
8-16:00 --- 62108
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
01-538
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 219139
Компьютерная инженерная графика (EET71905R1-P) Практическая работа
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4935.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- --- --- ---
4-12:00 4935ა.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
--- --- --- --- ---
5-13:00 4935ბ.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 42087ბ
კოსმეტოლოგიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH16304G1-LB) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 42087ბ
პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH16404G1-LB) ლაბორატორიული
02-227
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბახტაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1919.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1918.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1911.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- --- ---
5-13:00 --- 1909.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
1908.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- ---
6-14:00 --- 1912.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
1906.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- ---
7-15:00 --- 1910.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
1904.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1905.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-533
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეგიაშვილი მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 12103.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-406
--- --- --- --- ---
3-11:00 152040.1-5
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (EET70305G1-P) პრაქტიკული
01-566
--- --- --- --- ---
4-12:00 108195.1-8
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
08-905
--- --- --- ---
5-13:00 3102.1-3
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
01-564
--- --- --- --- 110118.1-10
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-412
6-14:00 3101.1-3
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
01-564
1080.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
01-413
--- 110130.1-10
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-410
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეგოიძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 12100.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 12102.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 12101.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბედინეიშვილი მაგული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108830.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
108832.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
--- --- --- ---
4-12:00 108833.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
108831.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108833.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
108830.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
--- --- --- ---
7-15:00 108832.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
108831.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-406
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108839
Производственная практика (INF) (ICT16308R3-R) Практическая работа
06-314დ
108932.1-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
06-314დ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 108930.1-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
06-314დ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 108931.1-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
06-314დ
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ქეთი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3810.2-3
დასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს (PHS32903G2-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერბერაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108158.2-8
General Physics 1 (PHS55708E1-LB) Laboratory
04-327
--- --- --- --- ---
2-10:00 108168
Physics A (PHS50708E1-LB) Laboratory
04-327
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108068
Physics C (PHS50908E1-LB) Laboratory
04-327
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერეჟიანი მალხაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110935.1-10
ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები (MAP10310G2-LS) ლაბორატორიული
11-424
---
2-10:00 --- --- --- --- 110935.2-10
ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები (MAP10310G2-LS) ლაბორატორიული
11-408
---
3-11:00 --- --- --- --- 110936.1-10
ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები (MAP10310G2-LS) ლაბორატორიული
11-422
---
4-12:00 --- --- --- --- 110936.2-10
ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები (MAP10310G2-LS) ლაბორატორიული
11-422
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110100.2-10
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
11-318
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110100.1-10
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
11-318
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიკაშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 12190, 152107
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работа
04-320
--- --- --- ---
5-13:00 108939.1-8
Физика 4.2 (PHS54108R1-LB) Лабораторная работа
04-320.1
--- --- --- ---
6-14:00 219139, 220139
Физика 1 (PHS54908R1-LB) Лабораторная работа
04-320
--- --- --- ---
7-15:00 12186.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
04-222.1
108039.1-8
Физика 2.2 (PHS53908R1-LB) Лабораторная работа
04-320.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 3114
Физика 1 (PHS54908R1-LB) Лабораторная работа
04-320
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიშვილი ბიძინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 61903.1-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც
61804.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც
--- --- --- ---
4-12:00 61806.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც
--- 61904.1-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც.1
--- --- ---
5-13:00 61908.2-6
Конструкции в архитектуре 1 (AAC17106R1-LK) Курсовой проект
01-602ც.1
61800.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც.1
61905.1-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც
--- --- ---
6-14:00 61803.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც
--- 61906.1-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც.1
--- --- ---
7-15:00 61801.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 61802.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც
--- --- --- --- ---
9-17:00 61808.2-6
Конструкции в архитектуре 3 (AAC17306R1-LK) Курсовой проект
01-602ც
--- --- --- --- ---
10-18:00 61805.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 3 (AAC12706G1-LK) საკურსო
01-607ც
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61801.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 61801.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 61800.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- --- ---
7-15:00 61800.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- --- ---
8-16:00 61802.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- --- ---
9-17:00 61802.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3135.1-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.4.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 3102.2-3
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
01-561
--- 3136.1-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ---
6-14:00 3101.2-3
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
01-561
--- --- --- ---
7-15:00 152140.2-5
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-620
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110106
საინჟინრო გრაფიკა და დაპროექტების საფუძვლები (EET76905G1-LP) პრაქტიკული
11-502 კომპ. კლ.
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 3102.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- --- ---
3-11:00 3101.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-323.1
221164.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321.1
3136.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- ---
4-12:00 --- 3140.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
3131.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
--- --- ---
5-13:00 --- 3135.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 221166.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- ---
7-15:00 221165.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321.1
--- 221167.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბილეიშვილი დენიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4990ა.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-405
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიწაძე სიმონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- . (…) -
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- . (.) -
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგველიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოკუჩავა ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4990.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-404
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4935ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 12198
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (PHS11104G2-LPB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
4-12:00 3102.1-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- ---
5-13:00 3101.1-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- --- ---
6-14:00 4935.1-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
02-504
4835ბ
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოტკოველი დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 3992
თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები A (PHS41503G1-LB) ლაბორატორიული
03-237
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- . (.) -
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუაჩიძე ზაქარია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108870-2.2-8
ნახევარგამტარული ხელსაწყოები (PHS66208G1-LB) ლაბორატორიული
06-102ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბულია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 62103.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.2
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 62108.2-6
Рисунок – простые формы (ART31306R1-P) Практическая работа
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 62103.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
--- --- ---
6-14:00 62104.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 62104.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- ---
9-17:00 --- 62108.2-6
Рисунок – простые формы (ART31306R1-P) Практическая работа
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუქსიანიძე ამირან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1007.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1009.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
--- --- --- ---
5-13:00 1008.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
1080.2-1
მასალათა გამძლეობა (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1006.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუჩუკური თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4050
მეტალურგიული ღუმელები (EET86804G1-LPB) ლაბორატორიული
10-211
--- --- --- --- ---
3-11:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბადაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4890, 4890ა
სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) ლექცია
02-205
--- --- --- --- ---
7-15:00 4890, 4890ა
სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) სემინარი
02-205
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბელაია მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4935ა.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- --- --- --- ---
7-15:00 4935ბ.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
02-229
--- --- --- --- ---
8-16:00 4935.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 42087ა
ქრომატოგრაფიული მეთოდები ფარმაცევტულ ანალიზში (HTH17804G1-LB) ლაბორატორიული
02-229
42087
სამკურნალო საშუალებათა სტანდარტიზაცია (HTH15304G1-LB) ლაბორატორიული
02-230
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბრიჩიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4901
კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- --- --- ---
7-15:00 4902
კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
02-412
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგაძე მზევინარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 61805.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
2-10:00 61806.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 61803.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
61804.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 61803.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
7-15:00 61805.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
8-16:00 61806.2-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
9-17:00 61804.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა - შენობების ენერგოეფექტურობა, კლიმატოლოგია, ინსოლაცია (PHS53206G1-LBK) ლაბორატორიული
01-213ც
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგელიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 110904.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით (BRS16910G1-LB) ლაბორატორიული
11-424
---
3-11:00 --- --- --- 110020.2-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-214
---
4-12:00 --- --- --- 110019.2-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-417
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110903.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით (BRS16910G1-LB) ლაბორატორიული
11-214
110012.2-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-420
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 110013.2-10
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლაბორატორიული
11-402
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგოშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 62105.1-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.5
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 62107.1-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.1
62107.1-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 62000.2-6, 62001.2-6, 62002.2-6, 62003.2-6, 62004.2-6, 62005.2-6, 62006.2-6, 62007.2-6
გრაფიკა (ART30406G1-P) პრაქტიკული
62105.1-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.3
--- --- ---
6-14:00 62109.2-6
აკადემიური ხატვა (ART31606G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 62109.2-6
აკადემიური ხატვა (ART31606G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 62000.2-6, 62001.2-6, 62002.2-6, 62003.2-6, 62004.2-6, 62005.2-6, 62006.2-6, 62007.2-6
გრაფიკა (ART30406G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამყრელიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- . (.) -
3-11:00 --- --- --- --- 110018.2-10
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
11-322
---
4-12:00 --- --- --- --- 110015.2-10
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
11-322
---
5-13:00 --- --- --- --- 110016.2-10
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
11-322
---
6-14:00 --- --- --- --- 110017.2-10
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
11-322
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი როსტომ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4990.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- --- ---
2-10:00 --- 4990ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- ---
3-11:00 --- 4901, 4090
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4990ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- ---
6-14:00 4990.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
4902
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
02-419
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგელია გიული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61800
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა-შენობათა რეკონსტრუქცია
61803
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა-შენობათა რეკონსტრუქცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 61801, 61802
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა-შენობათა რეკონსტრუქცია
--- --- --- ---
5-13:00 61800
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) პრაქტიკული
01-318ც
--- --- --- ---
6-14:00 61801, 61802
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) პრაქტიკული
01-302ც
--- --- --- --- ---
7-15:00 61804
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) პრაქტიკული
01-303ც
61806
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) პრაქტიკული
01-302ც
--- --- --- ---
8-16:00 61803
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) პრაქტიკული
01-307ც
--- --- --- --- ---
9-17:00 61805
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) პრაქტიკული
01-303ც
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგეშიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4935ბ.1-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
02-506
12101.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 12100.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
4-12:00 --- 4835.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-506
12103.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
5-13:00 --- 4835ა.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-506
12104.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
6-14:00 --- --- 12105.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
7-15:00 --- --- 12102.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
8-16:00 4935ა.1-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი იგორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052106
ხაზვა-ხის მხატვრული დამუშავებისათვის. (0212302) პრაქტიკული
01-205ც (მოდულური)
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 052006-3
ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული.
01-108ც (მოდულური)
--- ---
4-12:00 052006-3
ხის ნაკეთობათა შეკეთება (0212333) პრაქტიკული
01-108ც (მოდულური)
--- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- 051906-3
იატაკის მოწყობა. (0212335) პრაქტიკული.
01-108ც (მოდულური)
--- ---
8-16:00 --- 051906-3
იატაკის მოწყობა. (0212335) პრაქტიკული
01-108ც (მოდულური)
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი მირიან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 12109.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 . (.) -
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელეიშვილი ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 0320.2-2ა
მადნების კვლევის ლაბორატორიული მეთოდები (5კრ) (PHS39003G1-LB) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელეიშვილი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108032.1-8, 108038.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-610
--- 3131.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-611
--- --- ---
2-10:00 219164.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
221169.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- ---
3-11:00 221162.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
219165.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
221160.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
4-12:00 1980.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- 219170.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612.1
--- --- ---
5-13:00 221163.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
108030.1-8, 108031.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-610
3135.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
6-14:00 221161.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
221168.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
7-15:00 --- 3140.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-611
219171.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- ---
8-16:00 108060.1-8, 108000.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-612
219166.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
219172.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612.1
--- --- ---
9-17:00 3136.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
10-18:00 --- 221170.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეორხელიძე დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108020.2-8
შრომის დაცვის საფუძვლები ინფორმატიკასა და მართვის სისტემებში (HHS25303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
--- 61904.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
2-10:00 --- --- 61905.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
3-11:00 108010
შრომის დაცვის საფუძვლები ინფორმატიკასა და მართვის სისტემებში (HHS25303G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- 61906.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
4-12:00 4901
შრომის დაცვა ქიმიურ საწარმოებში (HHS27703G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- 61901.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
5-13:00 61903.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- 61902.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
6-14:00 12186.2-1
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 61900.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გერგეშელიძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051903f-3
ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი (0212112) პრაქტიკული
01-705
--- 051903f-3
ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი (0212112) პრაქტიკული.
01-705
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვასალია ბადრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 12100.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
6-14:00 --- --- 12104.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გველესიანი ილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4035ა.1-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
02-219
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 4035.1-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
02-219
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გველესიანი სულხან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3001.1-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3002.1-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გზირიშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108870-2.1-8
საყოფაცხოვრებო ელექტრონული ტექნიკა და სერვისი (PHS66108G1-LB) ლაბორატორიული
04-221
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108870-2.1-8
ნახევარგამტარული ხელსაწყოები (PHS66208G1-LB) ლაბორატორიული
06-102ბ.1
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გზირიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 052003f-3
ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (2021) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 052103f-3
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები. (8546) პრაქტიკული
01-707
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 052103f-3
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები. (8546) პრაქტიკული.
01-707
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგაური სოფიო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4040
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- --- ---
2-10:00 --- 4830
შრომის უსაფრთხოება კვების მრეწველობის საწარმოებში (HHS28603G1-LS) ლაბორატორიული
03-206
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4830ა
შრომის უსაფრთხოება კვების მრეწველობის საწარმოებში (HHS28603G1-LS) ლაბორატორიული
03-206
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგინეიშვილი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4950.1-4
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
4950.2-4
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 3865
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების დასინჯვა-კონტროლი (MAP45803G1-LP) პრაქტიკული
03-107
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგინეიშვილი აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108939.2-8
Физика 4.2 (PHS54108R1-LB) Лабораторная работа
04-320
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108039.2-8
Физика 2.2 (PHS53908R1-LB) Лабораторная работа
04-320
--- --- --- ---
8-16:00 108030.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგოშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 12108.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 12106.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
8-16:00 --- --- 12107.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგაძე ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108158.1-8
General Physics 1 (PHS55708E1-LB) Laboratory
04-326
108052.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-220.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 221163.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
221164.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321
221168.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- ---
4-12:00 221161.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
221191.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-323
221169.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215.1
--- --- ---
5-13:00 152146
General Physics 1 (PHS55708E1-LB) Laboratory
04-330
--- 221160.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321.1
--- --- ---
6-14:00 --- 108053.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
221166.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215.1
--- --- ---
7-15:00 221165.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321
221167.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგობიანი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 152001.2-5
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული,
01-506.1
1007.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
4-12:00 1002.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
1009.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
5-13:00 1008.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
1080.1-1
მასალათა გამძლეობა (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
6-14:00 --- 1010.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
7-15:00 1006.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
1004.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
8-16:00 1003.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
1001.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
9-17:00 1005.1-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- --- ---
10-18:00 152060
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული,
01-506
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გობრონიძე ვალერიან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108195.1-8
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1098.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) ლაბორატორიული
04-327
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგალაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110012.2-10
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
11-318.1
---
4-12:00 --- --- --- 110012.1-10
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
11-318
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 110013.2-10
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
11-318
---
6-14:00 --- --- --- 110013.1-10
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
11-318
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგალაძე რომეო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110116.1-10
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-412
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110115.1-10
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-413
---
4-12:00 --- --- --- 110117.1-10
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-314
---
5-13:00 --- --- --- 110118.2-10
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-313
6-14:00 --- 1086
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (EET70305G1-P) პრაქტიკული
01-408
--- 110123
ტექნიკური ხაზვა (EET70605G1-P) პრაქტიკული
11-313
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიაშვილი ჟუჟუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108934.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108932.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-203
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108933.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108934.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108170
ფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) ლაბორატორიული
04-428
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 108070
ფიზიკა 3.1 (PHS53608G1-LB) ლაბორატორიული
04-428
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოდერძიშვილი გელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108830
საწარმოო პრაქტიკა (ინფორმატიკაში) (ICT57108G1-P) სასწავლო პრაქტიკა
09-404
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგაძე კახა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108052.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108051.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-220
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 12180.1-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
04-220
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 12186.1-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
04-222
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 108050.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-220.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგოშიძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 221061
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 221060
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
--- --- 221060
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 221061
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორდეზიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4960.2-4
ლითონების თერმული და ქიმიურ–თერმული დამუშავების ტექნოლოგიები (EET81104G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 4960.1-4
ლითონების თერმული და ქიმიურ–თერმული დამუშავების ტექნოლოგიები (EET81104G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორდელაძე ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
6-14:00 4050
ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები (EET86604G1-LB) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორჯოლაძე ხატია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 12103.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
12108.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
5-13:00 12102.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 12109.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
8-16:00 --- 12106.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- 12110.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
12107.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოცაძე დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1003.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- --- --- ---
5-13:00 1002.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოცირიძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 62005.2-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-303ც.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- 62002.2-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-301ც.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 62004.2-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-303ც
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გრძელიშვილი მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151880.2-5
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC35905G1-LB) ლაბორატორიული
01-ხიდსაცდელი ლაბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- 151880.1-5
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC35905G1-LB) ლაბორატორიული
01-ხიდსაცდელი ლაბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგეშიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4901
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
2-10:00 --- 4830ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4830
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4902
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4840.2-4
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიული
02-704
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგულაშვილი გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151860
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი (MAP11305G1-LB) ლაბორატორიული
01-665
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურგენიძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110930.2-10
სურსათის ქიმია (PHS15910G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
110917.2-10
სურსათის ქიმია (PHS15910G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110918.2-10
სურსათის ქიმია (PHS15910G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110915.2-10
სურსათის ქიმია (PHS15910G1-LB) ლაბორატორიული
11-301.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110916.2-10
სურსათის ქიმია (PHS15910G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დავითაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108110.1-8
ფიზიკა 1 (PHS50408G1-LB) ლაბორატორიული
04-323.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დათუკიშვილი გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151880.2-5
ხიდების მოვლა-შენახვა (AAC47801G1-LPB) ლაბორატორიული
01-ხიდსაცდელი ლაბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- 151880.1-5
ხიდების მოვლა-შენახვა (AAC47801G1-LPB) ლაბორატორიული
01-ხიდსაცდელი ლაბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დარჩიაშვილი ლალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 221163.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- --- ---
4-12:00 221161.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- --- ---
5-13:00 221162.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321
--- 221160.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321
--- --- ---
6-14:00 108031.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329.1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 108030.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დეისაძე ქეთევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4930.2-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
02-420
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 4930.1-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
02-420
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დეკანოსიძე შორენა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108166.1-8
ფიზიკა 1ა (PHS51408G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- --- --- ---
4-12:00 108134.2-8
ფიზიკა 1 (PHS50408G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
108167.1-8
ფიზიკა 1ა (PHS51408G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- --- ---
5-13:00 108195.2-8
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დემეტრაძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3135.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- ---
2-10:00 --- --- 3131.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3990
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-704
--- --- --- --- ---
7-15:00 3993
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-609
3991
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
8-16:00 108000.2-8, 108060.2-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-610
3136.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 3955
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-610
3992
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დვალი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 052006-3
ხის კარ-ფანჯრებისა და კიბის დამზადება (0212336) პრაქტიკული.
01-106ც (მოდულური)
3-11:00 --- --- 052006-3
მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება (0212329) პრაქტიკული
01-106ც (მოდულური)
--- ---
4-12:00 --- --- --- 052006-3
მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება (0212329) პრაქტიკული.
01-106ც (მოდულური)
5-13:00 --- --- --- 052006-3
ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული.
01-106ც (მოდულური)
6-14:00 --- --- 052006-3
ხის კარ-ფანჯრებისა და კიბის დამზადება (0212336) პრაქტიკული
01-106ც (მოდულური)
---
7-15:00 052006-3
ხის წნული ნაკეთობების დამზადება (0212332) პრაქტიკული
01-106ც (მოდულური)
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიასამიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151902.2-5
საავტომობილო ძრავები (EET90905G1-LB) ლაბორატორიული
01-683
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151907
Автомобильные двигатели (EET94805R1-LB) Лабораторная работа
01-584
--- --- --- ---
6-14:00 151902.1-5
საავტომობილო ძრავები (EET90905G1-LB) ლაბორატორიული
01-683
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიდებაშვილი ბეჟან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052010-4
მატარებლის მიღება- გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) პრაქტიკული
01-436 (სარკ.კოლეჯი)
--- 052010-4
მატარებლის მიღება- გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) სემინარი
01-436 (სარკ.კოლეჯი)
--- 052010-4
მატარებლის მიღება- გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) ლაბორატორიული
01-436 (სარკ.კოლეჯი)
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოლიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლაბორატორიული
03-101.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლაბორატორიული
03-101.1
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები (MAP43303G1-LB) ლაბორატორიული
03-101.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ებანოიძე ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 4990.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 4990ა.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
02-405
--- --- --- ---
6-14:00 4990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ედილაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4135.2-4
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- --- ---
2-10:00 152101
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
3-11:00 4035.1-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3101.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
152140.2-5
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- ---
6-14:00 12180.2-1
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- --- ---
7-15:00 3135.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
12106.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- ---
8-16:00 --- 3140.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
12107.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- ---
9-17:00 152170
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- 4035ა.1-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ეთერაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108005.1-8
ზოგადი ფიზიკა 1.1 (PHS51708G1-LPB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108970.1-8
ფიზიკური მასალათმცოდნეობა (PHS60808G1-LB) ლაბორატორიული
04-228.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108971.1-8
ფიზიკური მასალათმცოდნეობა (PHS60808G1-LB) ლაბორატორიული
04-228
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელერდაშვილი ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151902.2-5
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
01-632
--- --- --- ---
3-11:00 151902.1-5
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
01-632
--- --- --- --- ---
4-12:00 151941.2-5
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
01-632
151940.1-5
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
01-632
--- --- --- ---
5-13:00 151941.1-5
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
01-632
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151940.2-5
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
01-632
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელიავა გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 42087ა
სამრეწველო ბიოტექნოლოგია (EET39804G1-LB) ლაბორატორიული
02-229
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელიზბარაშვილი პაპუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- 152180.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 152192.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ერიქაშვილი აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 110000.1-10
სტრუქტურები და რეაქციები ბიოქიმიურ პროცესებში (BRS21510G1-LB) ლაბორატორიული
11-302.1
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაკია აბესალომი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110804.1-10
ბიოფიზიკა (PHS68308G1-LB) ლაბორატორიული
11-315
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 110803.1-10
ბიოფიზიკა (PHS68308G1-LB) ლაბორატორიული
11-315
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1003.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- --- --- ---
5-13:00 1002.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
1004.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
1008.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- ---
6-14:00 --- 1007.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1006.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1005.1-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესიავა ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 152170.2-5, 152101.2-5
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
04-323
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესიავა რამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108066.1-8
ფიზიკა 3ა (PHS51608G1-LB) ლაბორატორიული
04-323
--- --- --- ---
2-10:00 3102.1-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
--- --- --- --- ---
3-11:00 3101.1-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-323
--- 3136.1-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
--- --- ---
4-12:00 --- 3140.1-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325.1
3131.1-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- ---
5-13:00 --- 3135.1-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108053.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-215.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვარდიაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვერულაშვილი ფატიმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1903.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- --- --- --- ---
4-12:00 1900.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- 1902.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1901.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზამთარაძე ელენე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108042.1-8, 108043.1-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
2-10:00 3910.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
3980.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
3-11:00 62008
Основы охраны труда в архитектуре (HHS20703R1-LB) Лабораторная работа
03-208
3960.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- ---
4-12:00 3925.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
108040.1-8, 108041.1-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- 3930.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- ---
6-14:00 152040.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
3032.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები გეოდეზიურ საწარმოებში (HHS22703G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
7-15:00 3965.1-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
1990
Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1-LP) Лабораторная работа
03-208
--- --- --- ---
8-16:00 --- 3031
შრომის დაცვის საფუძვლები გეოდეზიურ საწარმოებში (HHS22703G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზაუტაშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3901.1-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
03-432
--- --- --- ---
6-14:00 --- 3901.2-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
03-432
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზედაშიძე ზურაბი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზედგინიძე გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108834.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-404
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108834.1-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
108831.1-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
--- --- --- ---
4-12:00 108830.2-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
108832.1-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
--- --- --- ---
5-13:00 108830.1-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
108834.2-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
--- --- --- ---
6-14:00 108832.2-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
108834
საწარმოო პრაქტიკა (ინფორმატიკაში) (ICT57108G1-P) სასწავლო პრაქტიკა
09-404
--- --- --- ---
7-15:00 108833.2-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
--- --- --- ---
8-16:00 108834.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) ლაბორატორიული
09-404
--- --- --- ---
9-17:00 108831.2-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
108833.1-8
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლაბორატორიული
09-306
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თალაკვაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151940.1-5
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
01-625
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151941.2-5
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
01-625
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 151940.2-5
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
01-625
--- --- --- --- ---
7-15:00 151941.1-5
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
01-625
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თალებიფარი თოჰიდ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108168
Electrophysiology (BRS10408E1-LS) Seminar
09-307
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108068
Biomedical Measurements (EET30408E1-LB) Laboratory
09-307
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თანანაშვილი მთვარისა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110123
გამოყენებითი ინფორმატიკა 1 (ICT13908G1-LB) ლაბორატორიული
11-513 კომპ.კლ.
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110106
გამოყენებითი ინფორმატიკა 1 (ICT13908G1-LB) ლაბორატორიული
11-513 კომპ.კლ.
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თედიაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 152140.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.5
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151901.2-5
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
01-619
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 152160, 152170
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.5
151907
Взаимозаменяемость и технические измерения (EET75505R3-LB) Лабораторная работа
01-566
--- --- --- ---
8-16:00 151901.1-5
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
01-565
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თევზაძე დარეჯან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 3801.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- --- ---
5-13:00 3801.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი (MAP42703G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
6-14:00 3802.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
7-15:00 3802.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები (MAP43303G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი (MAP42703G1-LB) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თინიკაშვილი ბელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 61804
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა-შენობათა რეკონსტრუქცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 61806
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა-შენობათა რეკონსტრუქცია
61805
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (AAC11906G1-LPR) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა-შენობათა რეკონსტრუქცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოდუა მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 12190
Основы программирования (ICT10601R2-LPB) Лабораторная работа
01-კ.ც.I.2
--- --- --- --- ---
2-10:00 1009.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- --- ---
3-11:00 12105.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
1010.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
1008.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
4-12:00 --- 1007.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1004.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
6-14:00 --- 12101.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
1005.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- 12109.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1006.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- 12107.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოიძე ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 62005.1-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-303ც
--- --- --- ---
4-12:00 --- 62006.1-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-303ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 62003.1-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-303ც.1
--- --- ---
7-15:00 --- 62004.1-6
ფერწერა (ART30206G1-P) პრაქტიკული
01-303ც.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოფურია ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 202010
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
2-10:00 --- --- 221160.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- ---
3-11:00 4150
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- 221166.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- ---
4-12:00 221191-1.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-422
221167.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- ---
5-13:00 221165.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- 221168.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- ---
6-14:00 --- 221164.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
7-15:00 221161.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4160
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

იაშვილი კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1907.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
3-11:00 --- 1915.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1913.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
1914.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1912.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-527
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

იკოშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3001.2-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3002.2-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ილურიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108040.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-220.1
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 108041.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-220
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108042.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-220
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108043.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-222
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

იმნაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 12186
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
6-14:00 --- 12109.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- ---
7-15:00 --- 12110.1-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ინაშვილი ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 122055
Water Resources Planning (ENV12901E1-LBK) Laboratory
01-304
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ინაძე რამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 3032.1-3
ინსტრუმენტმცოდნეობა A (PHS41203G1-LB) ლაბორატორიული
03-131
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 12107.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- ---
5-13:00 3040.1-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (3კრ) (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-332
12106.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
6-14:00 3041.1-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (3კრ) (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
03-330
12108.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

იოსებიძე ჯუმბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151901.2-5
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
01-584
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151902.1-5
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
01-584
151902.2-5
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
01-683
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151901.1-5
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
01-584
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ისაკაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 052105ჰ-4
შენობებში ჰაერის კონდიცირების სისტემების მონტაჟის საფუძვლები. (789) პრაქტიკული
01-660 (მოდულური)
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 052105ჰ-4
გაცნობითი პრაქტიკა ჰაერის კონდიცირებაში. (8521) პრაქტიკული
01-660 (მოდულური)
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ისაკაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108110
კომპიუტერის გამოყენება (ICT12208G3-LB) ლაბორატორიული
09-205
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კალანდაძე იამზე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108083.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-222
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108084.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-222
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაპანაძე გიური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051903f-3
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება (0212003) პრაქტიკული
01-705
--- 051903f-3
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება (0212003) პრაქტიკული.
01-705
052103f-3
გაცნობითი პრაქტიკა ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება. (1258) პრაქტიკული
01-707
051903f-3
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება (0212003) პრაქტიკული...
01-705
---
2-10:00 --- ---
3-11:00 052103f-3
ფეხსაცმლისა დატყავის ნაკეთობებისათვის მასალების გამოჭრის საფუძვლები. (369) პრაქტიკული.
01-707
---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 052103f-3
ფეხსაცმლისა დატყავის ნაკეთობებისათვის მასალების გამოჭრის საფუძვლები. (369) პრაქტიკული
01-707
---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაპანაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108832
საწარმოო პრაქტიკა (ინფორმატიკაში) (ICT57108G1-P) სასწავლო პრაქტიკა
06-404ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაპანაძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1009.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1010.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
1008.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
4-12:00 --- 1007.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
1002.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
5-13:00 --- 1001.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
1004.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
6-14:00 1003.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- 1005.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
7-15:00 --- 1000.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1006.1-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაპანაძე ქეთევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110103.1-10
ბიოფიზიკა (PHS68308G1-LB) ლაბორატორიული
11-322
--- 110115.1-10
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
11-303
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110104.1-10
ბიოფიზიკა (PHS68308G1-LB) ლაბორატორიული
11-315
110117.1-10
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
11-302
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 110116.1-10
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 110118.1-10
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
11-315
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კასრაძე გრიგოლ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108038.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108032.1-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კახაძე ბეჟანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3810.1-3
დასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს (PHS32903G2-LB) ლაბორატორიული
03-401
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კახიანი მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4060
მექანიზმების და მანქანების თეორიის დამანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET73205G3-LB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4001
მექანიზმების და მანქანების თეორიის დამანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET73205G3-LB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კეთილაძე ომარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110130.1-10
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
11-412
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 113114
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
11-412
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კენჭიაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 152140.2-5
ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა (EET80904G2-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 052143მ
მასალათმცოდნეობის საფუძვლები ელექტროობაში. (0731319) პრაქტიკული
10-606
152101.2-5
მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 152101.1-5
მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
6-14:00 152070
მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 152140.1-5
ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა (EET80904G2-LB) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კერვალიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 62000.2-6, 62001.2-6, 62002.2-6, 62003.2-6, 62004.2-6, 62005.2-6, 62006.2-6, 62007.2-6
ქანდაკება (ART31206G1-P) პრაქტიკული
01-207ც.1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 62106.1-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 62000.2-6, 62001.2-6, 62002.2-6, 62003.2-6, 62004.2-6, 62005.2-6, 62006.2-6, 62007.2-6
ქანდაკება (ART31206G1-P) პრაქტიკული
01-207ც.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 62106.1-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (ART30106G1-P) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვაჭაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 12105.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 12103.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
12108.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
1002.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
5-13:00 12102.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
1001.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
12100.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
6-14:00 1003.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
12101.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
12104.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
7-15:00 --- 1000.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- 12106.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
9-17:00 --- 12110.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვაჭაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 152190.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
--- --- --- ---
6-14:00 152191.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7
152191.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
--- --- --- ---
7-15:00 152192.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7
--- --- --- --- ---
8-16:00 152193.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 152190.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7
--- --- --- --- ---
10-18:00 152101.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7.1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვინტრაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 12104.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
12109.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
--- --- --- ---
5-13:00 12105.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
12108.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
12107.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327
--- --- ---
6-14:00 12110.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327
12106.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327
12103.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
--- --- ---
7-15:00 --- 12101.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
12100.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- 12102.1-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვირიკაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108120.1-8
ფიზიკა 1 (PHS50408G1-LB) ლაბორატორიული
04-321
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვირკველია შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108839.2-8
Встраиваемые системы (INF) (ICT33108R3-LPBK) Лабораторная работа
09-304
--- --- --- ---
3-11:00 --- 108839.1-8
Встраиваемые системы (INF) (ICT33108R3-LPBK) Лабораторная работа
09-304
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108830.2-8
ჩაშენებული სისტემები (INF) (EET65908G2-LPBK) ლაბორატორიული
09-304
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108831.1-8
ჩაშენებული სისტემები (INF) (EET65908G2-LPBK) ლაბორატორიული
09-304
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108830.1-8
ჩაშენებული სისტემები (INF) (EET65908G2-LPBK) ლაბორატორიული
09-304
--- --- --- ---
8-16:00 --- 108831.2-8
ჩაშენებული სისტემები (INF) (EET65908G2-LPBK) ლაბორატორიული
09-304
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვიციანი ტარიელ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1000.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
--- --- --- --- ---
2-10:00 1001.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კილასონია ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 12101.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 12100.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- ---
4-12:00 --- 4835.2-4
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-504
12103.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
5-13:00 --- 4835ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
02-511
12104.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- ---
6-14:00 4935.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
02-506
--- 12105.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- ---
7-15:00 --- 12102.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- ---
8-16:00 4935ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კირცხალია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108833.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
108833.1-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
--- --- --- ---
9-17:00 108832.1-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
108834.1-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
--- --- --- ---
10-18:00 108834.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
108832.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) პრაქტიკული
09-403
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კლდიაშვილი რევაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4140
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- 221169.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- ---
2-10:00 --- 221160.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- ---
3-11:00 --- 4130
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- ---
4-12:00 221162.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
5-13:00 221165.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- --- --- ---
6-14:00 221163.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
221164.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- --- ---
7-15:00 221161.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოვზირიძე ზვიად
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4801.2-4
კომპოზიციური და ბიონანოსამედიცინო მასალების ტექნოლოგია (EET12604G1-LB) ლაბორატორიული
02-107/3
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოკილაშვილი რაული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110830.2-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424.1
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110830.1-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
--- ---
4-12:00 --- --- --- 110818.2-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424.1
---
5-13:00 --- --- --- 110815.1-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
---
6-14:00 --- --- --- 110815.2-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
---
7-15:00 --- --- --- 110817.2-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
110816.1-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
8-16:00 --- --- --- 110817.1-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424.1
9-17:00 --- --- --- 110818.1-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
110816.2-10
სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და აპარატები (MAP12910G1-LPB) ლაბორატორიული
11-424
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტეტიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტრიკაძე დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4930.2-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
02-420
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტრიკაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108820.1-8
ავტომატური რეგულირების სისტემების დაგეგმარება (EET60408G1-LBK) ლაბორატორიული
06-209ბ.1
--- --- --- --- ---
5-13:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუბლაშვილი მირიან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 12186
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-501
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუპატაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3040.1-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
3041.1-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 3040.2-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
3041.2-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კურკუმული ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108820.2-8
ავტომატური რეგულირების სისტემების დაგეგმარება (EET60408G1-LBK) ლაბორატორიული
06-209ბ
--- --- --- --- ---
5-13:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუსრაშვილი გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3131.2-3
საინჟინრო გეოდეზია 1 (PHS41803G1-LB) ლაბორატორიული
03-239
--- --- ---
6-14:00 --- 3891
აშენებული ტერიტორიების კადასტრი (SOS56903G1-LP) პრაქტიკული
03-242
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუცია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108931.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- --- ---
6-14:00 108930.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
108932.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108933.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- ---
8-16:00 108931.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- --- ---
9-17:00 108930.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (CEN) (EET51508G3-LPB) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუციავა ვასილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108933.2-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
108932.1-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 108934.2-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
108934.1-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 108933.1-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
6-14:00 108931.1-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108932.2-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუციავა ნაზიბროლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 221191.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
3-11:00 221170.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- 42008
ინსტრუმენტული ანალიზი მაგისტრანტებისათვის (PHS19604G1-LS) პრაქტიკა
13 -გასვლითი პრაქტიკა
--- ---
4-12:00 --- 221191-1.1-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
- (-) -
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლაგვილავა ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 4030
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
02-304
--- --- 4990ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
02-305
--- ---
5-13:00 --- 4190
ქიმიის სამყარო (PHS13004G1-LB) ლაბორატორიული
02-304
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4090
ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი (ICT43004G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლაოშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 110906.1-10
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS) და ბუნებრივი რესურსების მართვა (ICT14910G2-LB) ლაბორატორიული
11-304
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110906.2-10
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS) და ბუნებრივი რესურსების მართვა (ICT14910G2-LB) ლაბორატორიული
11-302
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლეჟავა ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1004.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
1008.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
6-14:00 --- 1007.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1006.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-305
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1005.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
01-101
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლობჟანიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 052110
ინფორმაციული წიგნიერება. (852) პრაქტიკული.
01-კ.ც.I.3
--- ---
6-14:00 --- --- 052110
ინფორმაციული წიგნიერება. (852) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლოლაძე გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4801.1-4
სილიკატების ზოგადი ტექნოლოგია (EET11004G1-LB) ლაბორატორიული
02-212
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლოლაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4050, 4850
ლითონმცოდნეობა (EET82804G1-LB) ლაბორატორიული
10-607
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4940
ზოგადი მასალათმცოდნეობა (EET82904G1-LB) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომთაძე ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 61904.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
2-10:00 --- --- 61905.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- 110016.2-10
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
11-312
---
3-11:00 --- --- 61906.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- 110919.2-10
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
11-308
---
4-12:00 --- --- 61901.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
5-13:00 61903.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- 61902.2-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
110936.2-10
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (HHS28010G1-LB) ლაბორატორიული
11-301
110015.2-10
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
11-312
---
6-14:00 12186.1-1
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- --- 110018.2-10
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
11-312
---
7-15:00 --- --- --- 110935.2-10
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (HHS28010G1-LB) ლაბორატორიული
11-304
110017.2-10
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
11-312
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლურსმანაშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108052.2-8, 108053.2-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- 220164.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
--- --- ---
2-10:00 220168.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
--- 220166.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
--- --- ---
3-11:00 108081.2-8, 108082.2-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- 220163.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- ---
4-12:00 --- --- 220165.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- ---
5-13:00 4950.2-4
შრომის დაცვა მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS27803G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
220160.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
220161.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
--- --- ---
6-14:00 108000.2-8, 108060.2-8, 108038.2-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- 112035.2-12
შრომის უსაფრთხოება არქეოლოგიაში (HHS22503G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
7-15:00 220162.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206.1
108083.2-8, 108084.2-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
8-16:00 108050.2-8, 108051.2-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
108030.2-8, 108031.2-8, 108032.2-8
შრომის უსაფრთხოება (HHS20103G1-LSB) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- 220167.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
03-206
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლუტიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- . (.) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- 1909.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-521
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათიაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3032.1-3
კარტოგრაფიის საფუძვლები (PHS41703G1-LB) ლაბორატორიული
03-239
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3032.2-3
კარტოგრაფიის საფუძვლები (PHS41703G1-LB) ლაბორატორიული
03-239
--- --- --- --- ---
4-12:00 3031
კარტოგრაფიის საფუძვლები (PHS41703G1-LB) ლაბორატორიული
03-239
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათითაიშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 . (.) -
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- . (…) -
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათნაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4801.3-4
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმიური ტექნოლოგია (EET10504G1-LB) ლაბორატორიული
02-525
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაისურაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაისურაძე ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4850.2-4
სპეციალური, კომპლექსური და მცირე ფეროშენადნობების წარმოება (EET88404G1-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- --- --- ---
6-14:00 4850.1-4
სპეციალური, კომპლექსური და მცირე ფეროშენადნობების წარმოება (EET88404G1-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- --- --- ---
7-15:00 4950.1-4
ფეროშენადნობების მიღების ლითონთერმული ტექნოლოგიები (EET88104G1-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- --- --- ---
8-16:00 4950.2-4
ფეროშენადნობების მიღების ლითონთერმული ტექნოლოგიები (EET88104G1-LB) ლაბორატორიული
02-226
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაკასარაშვილი ივანე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108934.1-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-306
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108933.1-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-206
108932.2-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-206
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 108934.2-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-306
--- --- --- ---
7-15:00 108930.2-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-206
--- --- --- ---
8-16:00 108933.2-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-206
--- --- --- ---
9-17:00 108931.2-8
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) პრაქტიკული
09-206
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამაჯანოვი იური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1902.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
3-11:00 --- 1911.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1907.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1908.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
5-13:00 1903.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1912.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1914.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
6-14:00 1900.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1913.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1901.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
7-15:00 --- 1909.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1905.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
8-16:00 --- 1910.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
1906.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
9-17:00 --- --- 1904.1-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-401
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამისაშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 221162.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-321.1
221191-1.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-323
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამისეიშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4135.1-4
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- --- ---
2-10:00 4035ა.2-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
02-501
--- --- --- ---
3-11:00 12108.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-511
152160
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
4-12:00 3102.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
4035.2-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- ---
5-13:00 --- 152140.1-5
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- ---
6-14:00 12180.1-1
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
12109.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- ---
7-15:00 12110.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-506
--- --- --- ---
8-16:00 4101
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 3136.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამულაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 219167.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4950
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-704
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4840.1-4
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
7-15:00 --- 219169.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- ---
8-16:00 --- 219168.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-603
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 220101
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაღრაძე თინათინი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაცაბერიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108040.1-8, 108041.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-611
220139
Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
02-612
--- --- ---
2-10:00 --- 221169.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- ---
3-11:00 108052.1-8, 108053.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-612
108042.1-8, 108043.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 108050.1-8, 108051.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- --- ---
6-14:00 1090
Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
02-609
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 3014
Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
02-609
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 221170.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-604
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაჭარაშვილი რომანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052003f-3
ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (111213) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაჭარაძე მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3830.1-3
ნავთობის, გაზის და კონდენსატის მარაგების გამოთვლა და რესურსების შეფასება (MAP47303G1-LB) ლაბორატორიული
03-320
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 3830.2-3
ნავთობის, გაზის და კონდენსატის მარაგების გამოთვლა და რესურსების შეფასება (MAP47303G1-LB) ლაბორატორიული
03-320
3830.1-3
მსოფლიოს ნავთობგაზიანი პროვინციები (MAP46903G1-LB) ლაბორატორიული
03-320
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 3830.2-3
მსოფლიოს ნავთობგაზიანი პროვინციები (MAP46903G1-LB) ლაბორატორიული
03-320
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მახარაშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3880.2-3
საბაგირო და მონორელსური გზები (MAP58003G1-LB) ლაბორატორიული
03-226
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3880.1-3
საბაგირო და მონორელსური გზები (MAP58003G1-LB) ლაბორატორიული
03-226
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მახარობლიძე კახა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1916.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
1919.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- --- ---
3-11:00 1917.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
1918.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1911.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1910.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
01-526
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მელაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108038.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329.1
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 152180.2-5, 152160.2-5
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
04-327.1
108032.2-8
ფიზიკა 2 (5კრ) (PHS50508G1-LB) ლაბორატორიული
04-329
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მესხია მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108966.1-8
Lab View პროგრამირების მეთოდები (EET39108G1-PB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- ---
2-10:00 108066.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (ICT30608G1-LB) ლაბორატორიული
04-314
108966.2-8
Lab View პროგრამირების მეთოდები (EET39108G1-PB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- ---
3-11:00 108867
ბიოინფორმატიკა Matlab გარემოში (ICT31708G1-LB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- ---
4-12:00 108066.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (ICT30608G1-LB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- ---
5-13:00 108967.1-8
Lab View პროგრამირების მეთოდები (EET39108G1-PB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- ---
6-14:00 108067.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (ICT30608G1-LB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- --- ---
7-15:00 108967.2-8
Lab View პროგრამირების მეთოდები (EET39108G1-PB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 108067.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (ICT30608G1-LB) ლაბორატორიული
04-314
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეტრეველი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4035.1-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4035.2-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4035ა.1-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- ---
7-15:00 --- 4035ა.2-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-228
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეცხვარიშვილი მაგდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 110803.2-10
ბიოფიზიკა (PHS68308G1-LB) ლაბორატორიული
11-315.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108110.2-8
ფიზიკა 1 (PHS50408G1-LB) ლაბორატორიული
04-323
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მინაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108005.2-8
ზოგადი ფიზიკა 1.1 (PHS51708G1-LPB) ლაბორატორიული
04-323
--- --- --- --- ---
2-10:00 108006.2-8
ზოგადი ფიზიკა 1.1 (PHS51708G1-LPB) ლაბორატორიული
04-323
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108971.1-8
კვლევის ფიზიკური მეთოდები (PHS52808G1-LB) ლაბორატორიული
04-232
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108970.1-8
კვლევის ფიზიკური მეთოდები (PHS52808G1-LB) ლაბორატორიული
04-232
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მინდიაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 3801.1-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა (PHS36403G2-LB) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მიქავა თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 0320.2-2დ
სასმელი წყლის ხარისხის შეფასება და დაცვა (PHS31303G2-LB) ლაბორატორიული
03-157
0320.2-2დ
ჰიდროდინამიკა (PHS31103G2-LB) ლაბორატორიული
03-157
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 0320.2-2დ
ჰიდროგეოლოგიური კვლევების ინოვაციური მეთოდები (PHS31203G2-LB) ლაბორატორიული
03-157
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მოსაშვილი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108930.2-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-204
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 108931.2-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314.1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 108930.1-8
ციფრული სქემატექნიკა (EET66208G2-LPB) ლაბორატორიული
09-314
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მუმლაძე ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 152180
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
--- --- --- ---
2-10:00 --- 152160
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
--- --- --- ---
3-11:00 --- 152140.1-5
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
052143მ
საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული.
01-565
--- --- ---
4-12:00 --- 152101
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-619
--- --- ---
5-13:00 108110
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- ---
6-14:00 052143მ
საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული
01-565
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 4130
ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები (EET71105G1-P) პრაქტიკული
01-561
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 152170
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
01-538
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მურღულია ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 1004.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
--- --- --- ---
8-16:00 1003.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 1005.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506.1
1000.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
01-506
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მუსერიძე რამაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1008.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
1090
Теоретическая механика- динамика (MAS38301R1-LPB) Лабораторная работа
01-604
1004.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604
--- --- ---
4-12:00 152001.2-5
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
01-604.1
3016
Теоретическая механика (MAS37901R1-LB) Лабораторная работа
01-604
1007.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604
--- --- ---
5-13:00 1003.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
1010.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
--- --- --- ---
6-14:00 1005.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
1009.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
--- --- --- ---
7-15:00 3014
Теоретическая механика (MAS37901R1-LB) Лабораторная работа
01-604
--- --- --- --- ---
8-16:00 1006.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
152040.2-5
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604
--- --- --- ---
9-17:00 --- 152080.2-5
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
01-604.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მუხიაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 61903.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 61904.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც
--- --- ---
5-13:00 61908.1-6
Конструкции в архитектуре 1 (AAC17106R1-LK) Курсовой проект
01-602ც
--- 61905.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- 61906.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-602ც
--- --- ---
7-15:00 --- --- 61901.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-605ც.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- 61902.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-605ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 61900.2-6
კონსტრუქციები არქიტექტურაში 1 (AAC12506G1-LK) საკურსო
01-605ც
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მღებრიშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
10-18:00 152101.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.7
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მშვიდობაძე ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1010.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151981.2-5
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1004.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- --- ---
5-13:00 1006.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
1009.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- --- ---
6-14:00 1008.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
1000.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
1007.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- ---
7-15:00 1005.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
1001.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300.1
1002.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1003.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
01-300
151980.2-5
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მჭედლიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108066.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108067.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნადარაია ლილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151946
Interchangeability, Standardization and Technical Measurements (EET75305E2-LP) Laboratory
13-სამგორის გადამზადების ცენტრი
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნადირაშვილი გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151940.1-5
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
01-722
--- --- --- ---
2-10:00 151941.2-5
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
01-722
151940.2-5
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
01-722
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151970.1-5
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- ---
4-12:00 151970.2-5
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
01-629
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151941.1-5
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
01-722
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნადირაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1902.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- --- ---
3-11:00 --- 1911.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1907.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- --- ---
4-12:00 1886
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- 1908.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- --- ---
5-13:00 1903.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1912.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1914.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- --- ---
6-14:00 1900.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1913.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1901.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- --- ---
7-15:00 --- 1909.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1905.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
--- --- ---
8-16:00 1986
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (EET77701G1-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1910.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
01-427
1906.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყო