საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

Kondo tosuy, - Zoom ID: 476-965-3260
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung, - Zoom ID: 490 258 9670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- - (.) -
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- - (.) -
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah, - Zoom ID: 592-696-3988
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

xxx 11, - Zoom ID: 473-917-5589
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 8084
ხელოვნური ნეირონული ქსელები მედიცინაში (ICT14708G1-LS) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 8084
ხელოვნური ნეირონული ქსელები მედიცინაში (ICT14708G1-LS) სემინარი
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

xxx 12, - Zoom ID: 8402004837
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3891
სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები (ICT30303G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3892
სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები (ICT30303G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 3893
სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები (ICT30303G2-LP) პრაქტიკული
3893
გის ობიექტების ბიბლიოთეკა (ICT30103G2-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- 3893
გის ობიექტების ბიბლიოთეკა (ICT30103G2-LP) ლექცია
8-16:00 --- --- --- 3855
სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები (ICT30303G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 3890
სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები (ICT30303G2-LP) პრაქტიკული
3892, 3890, 3855, 3893, 3891
სერვერული გეოინფორმაციული სისტემები (ICT30303G2-LP) ლექცია
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

xxx 9, - Zoom ID: 614-327-6417
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108810
სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (EET69008G1-LP) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108810
სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (EET69008G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 565-939-1330
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ქეთევანი, - Zoom ID: 523 647 8015
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ, - Zoom ID: 468 770 5503
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა, - Zoom ID: 706 219 6676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 4040
ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) სემინარი
---
3-11:00 --- --- --- --- 4040
ბიოლოგიის საწყისები (BRS18004G1-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ, - Zoom ID: 905-391-6793
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 8184-1
Physiology for Engineers (BRS10808E1-LB) Laboratory
--- --- --- 8184-1
Biomechanics (EET34808E1-LP) Practical Work
---
14-22:00 --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 763 771 8567
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4060
ლითონების ფიზიკური და მექანიკური თვისებები (EET81004G1-LB) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- - (.) -
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ, - Zoom ID: 589-879-5530
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- D-8186
ვირტუალური მოდელირება (EET65508G2-LB) ლექცია
4-12:00 --- --- --- 108910
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (LabVIEW) (EET61508G2-LB) ლექცია
--- 8186
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი LAbVIEW-ს ბაზაზე (EET68108G1-PB) ლექცია
5-13:00 --- --- --- 108811
საზომ-საკონტროლო აპარატურა და მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (EET62108G2-LB) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 8086
საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიების აკრედიტაციის საფუძვლები (EET64408G2-P) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა, - Zoom ID: 350-931-6457
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 107150c.1-11
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 107150m, 107150n
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- 107150d.1-11
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) პრაქტიკული
--- 107150e, 107150d, 107150f, 107150o
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 107150a.1-11
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) პრაქტიკული
7-15:00 --- 107150b, 107150a, 107150c
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 107150f.1-11
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- 107150l, 107150k, 107150j
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) ლექცია
10-18:00 107150e.1-11
გამოყენებითი ინფორმატიკა (ICT11608G1-LB) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დავით, - Zoom ID: 9280761079
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 110835
დისტილირებული სასმელების ტექნოლოგია და პრაქტიკა ბრენდის საწარმოში (MAP11610G2-LSR) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 110836
დისტილირებული სასმელების ტექნოლოგია და პრაქტიკა ბრენდის საწარმოში (MAP11610G2-LSR) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 687 555 0428
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3114
Информационные технологии 1 (ICT12708R1-LB) Лабораторная работа
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ, - Zoom ID: 977-135-8923
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 8195
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (EET57802G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 8195
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (EET57802G1-LP) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა, - Zoom ID: 878-146-6000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 111864
Основы корпоративных финансов (BUA25613R1-LS) პრაქტიკული
111971
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (5კრ) (BUA20413G1-LS) პრაქტიკული
111864
Менеджмент в финансовых учреждениях (BUA36213R1-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 111972
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (5კრ) (BUA20413G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 111857
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (BUA20113G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 111963
Основы страхового дела (BUA24713R1-LS) Практическая работа
111956
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (BUA20113G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 111974
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (5კრ) (BUA20413G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 111973
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (5კრ) (BUA20413G1-LS) პრაქტიკული
111063
Основы финансов (BUA24413R1-LS) Практическая работа
111067
ფინანსების საფუძვლები (6კრ) (BUA20213G1-LS) პრაქტიკული
111864
Банковские операции и процессы (BUA24913R1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- ---
9-17:00 111074
ფინანსების საფუძვლები (6კრ) (BUA20213G1-LS) პრაქტიკული
111955
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (BUA20113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 111864
Налоговое регулирование бизнеса (BUA25213R1-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი, - Zoom ID: 530 038 4402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 911176
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713G1-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- 911176
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 711075A1, 711075A2, 711075A3
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი (BUA37413G2-LS) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 699 771 4553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 252146
სატრანსპორტო საინჟინრო კვლევა (EET99505G1-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 252158, 252146
სატრანსპორტო საინჟინრო კვლევა (EET99505G1-LS) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ, - Zoom ID: 595-441-8497
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 112842
ციფრული ეკონომიკა (SOS14612G2-LS) პრაქტიკული
112841
ციფრული ეკონომიკა (SOS14612G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა, - Zoom ID: 544-803-6884
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 111155
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (BUA22213G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711075B
რისკოლოგია (BUA26213G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 711155
რისკოლოგია (BUA26213G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 711055
საბანკო მენეჯმენტი (BUA26913G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა, - Zoom ID: 488-558-6323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 112035
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (HEL22412G1-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112035
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (HEL22412G1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ, - Zoom ID: 378 435 2475
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 62002, 62003, 62000, 62001
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლექცია
--- 62002.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
2-10:00 --- --- --- 62000.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
62004.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
3-11:00 --- --- 62108.1-6
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (AAC15606R1-LPK) Курсовой проект
---
4-12:00 --- --- 62108
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (AAC15606R1-LPK) Лекция
62007.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
--- 62006.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
5-13:00 --- --- 62108.1-6
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (AAC15606R1-LPK) Практическая работа
62005.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- 62008
Архитектурная информатика (ICT11206R2-LB) Лекция
62005, 62000, 62002, 62003, 62007, 62001, 62004, 62006
კომპიუტერული დაგეგმარება (ICT16106G1-B) ლაბორატორიული
7-15:00 --- --- --- 62001.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
62003.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1-LB) ლაბორატორიული
8-16:00 --- --- --- 62008.1-6
Архитектурная информатика (ICT11206R2-LB) Лабораторная работа
9-17:00 --- --- --- --- 62008.2-6
Архитектурная информатика (ICT11206R2-LB) Лабораторная работа
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 340-647-6485
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 219101
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 219101, 219102
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 219102
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 219101.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- --- 219102.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 220201.1-8
სახაზო კოდირება ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (EET58802G1-LPK) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა, - Zoom ID: 292 292 1366
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108950.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 108981.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
--- 108130.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- 108150.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108982.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 108100, 108131, 108130
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) ლექცია
108151.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) ლაბორატორიული
108951.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 108950, 108951
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა, - Zoom ID: 5074889745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 707150B2
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი (LAW14811G1-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 107050a, 107050b, 107050c
ადამიანის ძირითადი უფლებები (BUA82313G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- 107050h, 107050g, 107050i
ადამიანის ძირითადი უფლებები (BUA82313G1-LS) ლექცია
---
6-14:00 107050i
ადამიანის ძირითადი უფლებები (BUA82313G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 107050h
ადამიანის ძირითადი უფლებები (BUA82313G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 707150B1
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი (LAW14811G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბშილავა ანზორ, - Zoom ID: 854-849-9567
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 0321.3-04
წარმოებებისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება (HHS27203G1-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 0321.3-04
წარმოებებისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება (HHS27203G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგასანდიანი სედა, - Zoom ID: 6286559448
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151860, 151893
ინგლისური ენა-3 (LEH15212G3-P) პრაქტიკული.
2-10:00 --- --- --- --- --- 4160, 4150
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- 221166
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4150, 4160
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
221161
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112862, 112926, 112810
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.2 (LEH10512G1-P) პრაქტიკული
221161
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 151860, 151893
ინგლისური ენა-3 (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
221166
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
112926, 112810, 112862
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.2 (LEH10512G1-P) პრაქტიკული.
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი, - Zoom ID: 434-195-5691
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108940.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
--- 108942.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 108941.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ავთანდილი, - Zoom ID: 422 293 0781
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111906
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (BUA82113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 111905
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (BUA82113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 111907
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (BUA82113G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 111905, 111906, 111907
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (BUA82113G1-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო, - Zoom ID: 2695674791
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 111956.1-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- 111956.2-7
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა, - Zoom ID: 457 027 0835
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 3802
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (PHS36103G1-LP) ლექცია
6-14:00 --- --- 3925
ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია (PHS31003G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3930
ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია (PHS31003G2-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 3802
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (PHS36103G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 0320.2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა–ძიება (PHS30603G2-LP) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- 0320.2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა–ძიება (PHS30603G2-LP) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 4848473701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 122111
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) საკურსო
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 122131, 122156, 122141
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 122111
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 122132
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- --- 122120, 122132
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- 122141, 122111, 122183, 122151, 122156, 122182, 122161, 122131, 122120, 122132
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) ლექცია
122120
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC84901G1-LPK) საკურსო
--- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ, - Zoom ID: 713-307-6259
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- D-8186
საზომი ტექნოლოგიები (EET65408G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
12-20:00 --- 8086
გაზომვების ავტომატიზაცია და მონაცემთა შეგროვება (EET67908G1-LPB) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- D-8186
საზომი ტექნოლოგიები (EET65408G2-LB) ლექცია
--- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია, - Zoom ID: 312-130-7541
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 107888, 107887
კავკასიაში არსებული კონფლიკტების ანალიზი (SOS27211G2-LSK) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107885
კავკასიაში არსებული კონფლიკტების ანალიზი (SOS27211G2-LSK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 107886
კავკასიაში არსებული კონფლიკტების ანალიზი (SOS27211G2-LSK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 107886, 107885
კავკასიაში არსებული კონფლიკტების ანალიზი (SOS27211G2-LSK) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 107887
კავკასიაში არსებული კონფლიკტების ანალიზი (SOS27211G2-LSK) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1101231
Grapevine pests and diseases and integrated pest management (BRS17410G1-LS) Lecture
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1100212/5
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა (BRS11910G1-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1101231
Grapevine pests and diseases and integrated pest management (BRS17410G1-LS) Practical Work
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ, - Zoom ID: 771-497-6160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 219169.1-2
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 --- --- --- 219168, 219167, 219169
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლექცია
--- 219168.2-2
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 218138-1
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (EET47502G1-LBK) საკურსო
219169.2-2
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- --- --- --- --- 218138-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (EET47502G1-LBK) საკურსო
7-15:00 219168.1-2
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- 219167
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) საკურსო
--- 218138
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (EET47502G1-LBK) საკურსო
8-16:00 219168
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) საკურსო
--- --- 219167.1-2
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლაბორატორიული
219169
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) საკურსო
219167.2-2
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LBK) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 218138-3
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (EET47502G1-LBK) საკურსო
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა, - Zoom ID: 833-983-0810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051903s-3
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 052003s-3
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 052003s-3
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება (8330983810) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია, - Zoom ID: 858 417 9133
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 42008
რაოდენობითი ანალიზი მაგისტრანტებისათვის (PHS80404G1-LB) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 4090
თვისებითი ანალიზი (PHS14604G1-LB) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა, - Zoom ID: 490-746-5857
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 112810
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (SOS25812G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 112810
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (SOS25812G1-LS) ლექცია
--- 112910
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (SOS25012G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 112910
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (SOS25012G1-LS) ლექცია
--- 712010
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (SOS61512G1-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 712010
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (SOS61512G1-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ, - Zoom ID: 497 630 3399
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108052, 108053
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში (ICT24508G1-LPK) ლექცია
--- 108060, 108000
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში (ICT24508G1-LPK) ლექცია
4-12:00 --- --- 3993
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL სერვერის ბაზაზე) (ICT24708G1-LBK) საკურსო
108000.2-8
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108060.2-8
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 3992
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL სერვერის ბაზაზე) (ICT24708G1-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- --- 3993
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL სერვერის ბაზაზე) (ICT24708G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- 3992
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL სერვერის ბაზაზე) (ICT24708G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 --- --- 3992, 3993
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL სერვერის ბაზაზე) (ICT24708G1-LBK) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია, - Zoom ID: 423-220-2479
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110903, 110904
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით (BRS16910G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 110019, 110020
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 110012, 110013
მიკრობიოლოგია (BRS11410G1-LB) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ, - Zoom ID: 931-958-5260
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 219139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Лекция
--- ---
9-17:00 --- --- --- 219139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Практическая работа
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა, - Zoom ID: 714-090-8623
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151941, 151940
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- 151840
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 151840
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა, - Zoom ID: 702-695-4320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 4940
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (EET22004G1-LS) ლექცია
4940
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (EET22004G1-LS) სემინარი
7-15:00 --- --- --- --- 152040, 152070, 152080, 152001
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- 220191
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
219161, 219160, 219163, 219162
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 219172, 219170, 219171
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა, - Zoom ID: 418-868-3446
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთელავა ლილი, - Zoom ID: 853-728-8623
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 412126
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
412123
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 412123
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
412128
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- 412126
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 412128
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 412127
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 412125
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
---
9-17:00 412125
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
--- --- --- 412127
ქართული ენის ლექსიკა (A ბლოკი) (LEH18012G3-P) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთიძე ჯემალი, - Zoom ID: 8177869528
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 108938.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Java-ს ბაზაზე) (ICT30408G3-LPK) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- 108938-1.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Java-ს ბაზაზე) (ICT30408G3-LPK) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108938, 108938-1
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Java-ს ბაზაზე) (ICT30408G3-LPK) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია, - Zoom ID: 939-004-3197
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 220233
სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტები (EET49102G2-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 220233
სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტები (EET49102G2-LP) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური, - Zoom ID: 594 941 5682
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3865
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- - (.) -
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 12101, 12102, 12100
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- - (.) -
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა, - Zoom ID: 560-412-3671
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 218146
ენერგეტიკის ეკონომიკა (EET43202G1-LK) საკურსო
5-13:00 --- --- 218146-1, 218147, 218146, 218148
ენერგეტიკის ეკონომიკა (EET43202G1-LK) ლექცია
--- --- 218146-1
ენერგეტიკის ეკონომიკა (EET43202G1-LK) საკურსო
6-14:00 --- --- 218148
ენერგეტიკის ეკონომიკა (EET43202G1-LK) საკურსო
--- --- 218138
მცირე ენერგეტიკული საწარმოს სტარტაპული განვითარების ეტაპები (EET41502G4-LPK) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- 218138-2
მცირე ენერგეტიკული საწარმოს სტარტაპული განვითარების ეტაპები (EET41502G4-LPK) პრაქტიკული
218135-1
მცირე ენერგეტიკული საწარმოს სტარტაპული განვითარების ეტაპები (EET41502G4-LPK) პრაქტიკული
218138-1
მცირე ენერგეტიკული საწარმოს სტარტაპული განვითარების ეტაპები (EET41502G4-LPK) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 218147
ენერგეტიკის ეკონომიკა (EET43202G1-LK) საკურსო
218135-1
ენერგეტიკის ეკონომიკა (EET43202G1-LK) საკურსო
9-17:00 --- --- --- 218138-3
მცირე ენერგეტიკული საწარმოს სტარტაპული განვითარების ეტაპები (EET41502G4-LPK) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია, - Zoom ID: 220 899 0952
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 219169.1-2
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) ლაბორატორიული
---
2-10:00 --- --- --- --- 219167.1-2
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) ლაბორატორიული
---
3-11:00 --- --- --- --- 219168.1-2
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) ლაბორატორიული
219169
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) პრაქტიკული
4-12:00 219167
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) პრაქტიკული
--- --- --- --- 219169.2-2
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) ლაბორატორიული
5-13:00 219168.2-2
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) ლაბორატორიული
--- --- --- 219167.2-2
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) ლაბორატორიული
---
6-14:00 219168
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPBK) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი, - Zoom ID: 280-064-3032
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108931.2-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108830, 108831
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- 108831
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108930, 108931
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108931.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108830
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზება (ICT23408G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1008, 1006, 1007
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1009, 1010
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151981, 151980
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არზიანი გიორგი, - Zoom ID: 746 172 9226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო, - Zoom ID: 835 480 3139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111873
ოპერაციების მენეჯმენტი (BUA72703G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111870
ოპერაციების მენეჯმენტი (BUA72703G1-LS) პრაქტიკული
--- 111867
ოპერაციების მენეჯმენტი (BUA72703G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო, - Zoom ID: BBB
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 220169, 220170, 220172, 220171
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3890
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
--- 3802
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
---
5-13:00 --- --- 3891
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
--- 3801
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303G1-LS) სემინარი
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 3855
ტექნოსფერო და ეკოსისტემები (HHS27903G1-LS) სემინარი
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ, - Zoom ID: 7753332025
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 132104
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LS) ლექცია
6-14:00 221191, 221191-1
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 221191-1
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112G1-LS) პრაქტიკული
8-16:00 221191
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 1101312, 1101315
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LS) ლექცია
1101312, 1101315
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- 221235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (BUA36802G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 221235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (BUA36802G1-LS) ლექცია
--- --- 221322
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (EDU10312G1-LS) ლექცია
---
12-20:00 221322
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (EDU10312G1-LS) პრაქტიკული
221335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (EDU10112G1-LS) ლექცია
221335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (EDU10112G1-LS) პრაქტიკული
--- 221322, 132101, 912135
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 221322, 132101, 912135
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LS) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 42108, 42133, 42134
პედაგოგიკის საფუძვლები (PHS81804G1-LS) ლექცია
--- --- 42108, 42133, 42134
პედაგოგიკის საფუძვლები (PHS81804G1-LS) პრაქტიკული
---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ, - Zoom ID: 9046549296
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 221222-1
სისტემათა ინჟინერინგი (EET06702G1-LB) ლაბორატორიული
221222, 221231
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (BUA36402G1-LB) ლაბორატორიული
---
14-22:00 --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ, - Zoom ID: 991-242-2986
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 711055
კომერციული ბანკების საქმიანობის ფინანსური ანალიზი (BUA27013G1-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- 711055
კომერციული ბანკების საქმიანობის ფინანსური ანალიზი (BUA27013G1-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ, - Zoom ID: 654-825-4999
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108940.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (ICT14108G3-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- 108843
ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება (ICT47908G1-LPK) საკურსო
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108941.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (ICT14108G3-LB) ლაბორატორიული
--- 108943, 108942
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (ICT14108G3-LB) ლექცია
108942.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (ICT14108G3-LB) ლაბორატორიული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108943.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (ICT14108G3-LB) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა, - Zoom ID: 338 786 1694
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 62109
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 62100, 62102, 62101, 62103
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა, - Zoom ID: 955-713-4988
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107853sis
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 107851saj
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 107850ker
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
107850sis
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 107854sis
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
107852saj
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 107852sis
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
107850sas
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
107855sis
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 107851sis
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 539-235-1787
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 152193
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) პრაქტიკული
--- 12198.2-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) ლექცია
---
3-11:00 --- --- 152180
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) პრაქტიკული
152191
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) პრაქტიკული
12198.2-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 113111
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) ლექცია
152193, 152180
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) ლექცია
152191, 152190, 152192
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- 113112
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) ლექცია
152192
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) პრაქტიკული
152190
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა, - Zoom ID: 805-561-6322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108030
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
2-10:00 107185
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1 (LEH19212G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 107185
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1 (LEH19212G1-P) პრაქტიკული
--- --- 107180
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1 (LEH19212G1-P) პრაქტიკული
108040.3-8
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
4-12:00 107180
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1 (LEH19212G1-P) პრაქტიკული
108032
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
108030
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
5-13:00 107080
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 (LEH10412G1-P) პრაქტიკული
108031
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
--- 107080
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 (LEH10412G1-P) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 108040.3-8
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
108031
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- 108038
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
108032
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 108038
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო, - Zoom ID: 586-399-4256
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151920
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (EET40505D1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 --- --- 152020
მონაცემთა ბაზები (ICT24205G1-LP) პრაქტიკული
152120
საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები (ICT55505G1-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 151920
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (EET40505D1-LB) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- 152020
მონაცემთა ბაზები (ICT24205G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 152120
საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები (ICT55505G1-LP) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია, - Zoom ID: 230 398 8511
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108950.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 108131.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108984.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108952.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
---
8-16:00 108983.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
--- --- 108983, 108984
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) ლექცია
108951.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- 108953.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა, - Zoom ID: 730-596-5905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 110818
ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება (PHS16010G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 1101315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) პრაქტიკული
4-12:00 110813
სურსათის უვნებლობა და ხარისხი (HHS10310G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 110817
ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება (PHS16010G1-LP) პრაქტიკული
110815, 110818, 110830, 110817, 110816
ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება (PHS16010G1-LP) ლექცია
--- --- 1101315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) ლექცია
6-14:00 --- 110830
ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება (PHS16010G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 110804
სასურსათო უსაფრთხოება (MAP15710G1-LS) პრაქტიკული
110015, 110017, 110018, 110016
სასურსათო უსაფრთხოება (MAP15710G1-LS) ლექცია
110815
ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება (PHS16010G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 110812, 110813
სურსათის უვნებლობა და ხარისხი (HHS10310G1-LS) ლექცია
8-16:00 110804, 110803
სასურსათო უსაფრთხოება (MAP15710G1-LS) ლექცია
--- --- --- 110812
სურსათის უვნებლობა და ხარისხი (HHS10310G1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 110803
სასურსათო უსაფრთხოება (MAP15710G1-LS) პრაქტიკული
110816
ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება (PHS16010G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ, - Zoom ID: 350 640 6621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712060, 712061
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები (BUA53012G1-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- 712061
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები (BUA53012G1-LS) პრაქტიკული
--- 712060
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები (BUA53012G1-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ, - Zoom ID: 949-901-0345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151991
სოციალური ეკონომიკა (SOS10312G1-LS) სემინარი
---
2-10:00 --- --- --- --- 151991, 151993, 151992
სოციალური ეკონომიკა (SOS10312G1-LS) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- 151991
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BUA32213G1-LSP) სემინარი
151993, 151991, 151992
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BUA32213G1-LSP) ლექცია
---
4-12:00 --- --- 151992
სოციალური ეკონომიკა (SOS10312G1-LS) სემინარი
152094
ფინანსების საფუძვლები (6კრ) (BUA20213G1-LS) სემინარი
---
5-13:00 --- --- 152095
ფინანსების საფუძვლები (6კრ) (BUA20213G1-LS) სემინარი
--- 152093
ფინანსების საფუძვლები (6კრ) (BUA20213G1-LS) სემინარი
6-14:00 --- --- 151993
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BUA32213G1-LSP) სემინარი
---
7-15:00 --- --- --- 151992
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BUA32213G1-LSP) სემინარი
151993
სოციალური ეკონომიკა (SOS10312G1-LS) სემინარი
8-16:00 --- --- 152094, 152093, 152095
ფინანსების საფუძვლები (6კრ) (BUA20213G1-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი, - Zoom ID: 525-204-6843
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108930.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108943.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108930.2-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (INF) (ICT20408G2-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა, - Zoom ID: 401-421-8113
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 113011
სტატისტიკის საფუძვლები (4კრ) (MAS24513G1-LSP) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 113011
სტატისტიკის საფუძვლები (4კრ) (MAS24513G1-LSP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 113011
მთის სოფლის მდგრადი განვითარების საფუძვლები (BUA39513G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო, - Zoom ID: 507-809-1111
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 1890
Гидроэлектростанции (AAC94901R1-LPK) Практическая работа
5-13:00 --- --- --- --- --- 1832
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) საკურსო
6-14:00 --- --- --- --- --- 1833
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) საკურსო
7-15:00 --- --- 1890
Гидроэлектростанции (AAC94901R1-LPK) Лекция
1833
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 1832
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) პრაქტიკული
1890
Гидроэлектростанции (AAC94901R1-LPK) Курсовая работа
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 122043
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობა (AAC48701G2-LPK) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 122043, 122041
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობა (AAC48701G2-LPK) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- 12110
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- --- 122041
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობა (AAC48701G2-LPK) საკურსო
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 122041
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობა (AAC48701G2-LPK) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- 122043
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობა (AAC48701G2-LPK) საკურსო
---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია, - Zoom ID: 325-877-7521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3901.1-3
დანალექი ქანების პეტროგრაფია (PHS38303G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3902, 3901
დანალექი ქანების პეტროგრაფია (PHS38303G1-LB) ლექცია
--- 3902.1-3
დანალექი ქანების პეტროგრაფია (PHS38303G1-LB) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- 3901.2-3
დანალექი ქანების პეტროგრაფია (PHS38303G1-LB) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 0321.3-02
სედიმენტაციური აუზების კვლევის გეოლოგიური მეთოდები (PHS36503G2-LP) პრაქტიკული
--- 0321.3-02
კავკასიის მაგმური და მეტამორფული კომპლექსები (PHS36703G2-LS) ლექცია
0321.3-02
კავკასიის მაგმური და მეტამორფული კომპლექსები (PHS36703G2-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- 0321.3-02
სედიმენტაციური აუზების კვლევის გეოლოგიური მეთოდები (PHS36503G2-LP) ლექცია
---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ, - Zoom ID: 974-640-9127
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108984
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ICT12708G3-LS) სემინარი
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 8141-1, 8176, 8194
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (ICT18808G1-LP) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108981, 108984, 108982, 108983
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ICT12708G3-LS) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108981
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ICT12708G3-LS) სემინარი
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8196-1, 8194-1, 81104, 8196
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (ICT18808G1-LP) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- 8194
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (ICT18808G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- 8141-1
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (ICT18808G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- 8176
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (ICT18808G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 122053
Watershed Management (BUA76601E1-LP) Lecture
122055
Environmental Engineering (EET27001E1-LS) Lecture
--- --- --- ---
2-10:00 122053
Watershed Management (BUA76601E1-LP) Practical Work
122055
Environmental Engineering (EET27001E1-LS) Practical Work
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 122153
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Practical Work
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 122153
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო, - Zoom ID: 405 417 8177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 12186
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 3893
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) სემინარი
---
9-17:00 --- --- --- --- 3892
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- --- 3893, 3892
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა, - Zoom ID: 947-634-4082
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 110035.2-10
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 110020
მცენარეთა ფიზიოლოგია (FOR10410G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 110036.1-10
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლაბორატორიული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 110020, 110019
მცენარეთა ფიზიოლოგია (FOR10410G1-LP) ლექცია
110037.2-10
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 110037.1-10
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 110035.1-10
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლაბორატორიული
--- 110036, 110035, 110037
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლექცია
--- ---
7-15:00 110036.2-10
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 110019
მცენარეთა ფიზიოლოგია (FOR10410G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1101212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 1101212
მცენარეთა ეკოლოგია (BRS12310G1-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- 1101212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) ლექცია
--- 1101212
მცენარეთა ეკოლოგია (BRS12310G1-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა, - Zoom ID: 899 515 7505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 3036
ბიომრავალფეროვნება (5კრ) (ENV11510G1-LS) სემინარი
4040
ზოგადი ეკოლოგია (EET22604G1-LS) სემინარი
3-11:00 --- 3035
ბიომრავალფეროვნება (5კრ) (ENV11510G1-LS) სემინარი
--- ---
4-12:00 --- --- 4040
ზოგადი ეკოლოგია (EET22604G1-LS) ლექცია
4890, 4890ა
გარემოს ქიმია (PHS13504G1-LS) ლექცია
4940
ჰიდროსფეროს ქიმია (EET22804G1-LS) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 4890, 4890ა
გარემოს ქიმია (PHS13504G1-LS) სემინარი
3035, 3036
ბიომრავალფეროვნება (5კრ) (ENV11510G1-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- 4901, 4950, 4902
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- 4940
ჰიდროსფეროს ქიმია (EET22804G1-LS) სემინარი
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 42159
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (EET27604G1-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- 42159
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (EET27604G1-LS) სემინარი
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი, - Zoom ID: 277-794-2271
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 110004
ფერმერული მეურნეობის საქმიანობის მართვა (BUA31810G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110913, 110912
ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) ლექცია
--- --- 110003
ფერმერული მეურნეობის საქმიანობის მართვა (BUA31810G2-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- 110003, 110004
ბიზნეს-კომუნიკაცია (ICT58308G1-P) ლექცია
110913
ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 110003
ბიზნეს-კომუნიკაცია (ICT58308G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- 110003, 110004
ფერმერული მეურნეობის საქმიანობის მართვა (BUA31810G2-LP) ლექცია
110004
ბიზნეს-კომუნიკაცია (ICT58308G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 110912
ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი, - Zoom ID: 680-928-3090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 110904, 110903
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (BRS18510G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 110912
მინდვრად საკვებწარმოება (MAP18010G1-LP) პრაქტიკული
110903
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (BRS18510G1-LB) საკურსო
110023
მელიორაციული მიწათმოქმედება (AGC13710G2-LP) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 110904
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (BRS18510G1-LB) პრაქტიკული
110913, 110912
მინდვრად საკვებწარმოება (MAP18010G1-LP) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 110804
მიწათმოქმედება (AGC16210G2-LPK) პრაქტიკული
--- 110023
მელიორაციული მიწათმოქმედება (AGC13710G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 110813
სარეველა, შხამიანი და მავნე მცენარეები (BRS14410G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- 110904
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (BRS18510G1-LB) საკურსო
6-14:00 110812
სარეველა, შხამიანი და მავნე მცენარეები (BRS14410G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- 110804, 110803
მიწათმოქმედება (AGC16210G2-LPK) ლექცია
7-15:00 --- --- 110903
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (BRS18510G1-LB) პრაქტიკული
--- --- 110803
მიწათმოქმედება (AGC16210G2-LPK) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 110813, 110812
სარეველა, შხამიანი და მავნე მცენარეები (BRS14410G1-LP) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 110913
მინდვრად საკვებწარმოება (MAP18010G1-LP) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ, - Zoom ID: 605 068 0263
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107950b
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
--- --- 107950F.2-11
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 152094
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 107950c
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 107950e
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
--- 107950e
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
---
5-13:00 107050M.2-11
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 (LEH10412G1-P) პრაქტიკული
--- 152094
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 107050q
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 (LEH10412G1-P) პრაქტიკული
--- 107050M.2-11
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 (LEH10412G1-P) პრაქტიკული
---
7-15:00 107050q
უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 (LEH10412G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- 107950d
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 107950b
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- 107950c
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
107950F.2-11
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 107950d
პროფესიული უცხოური ენა (ინგლისური) - 1 (LEH19212G3-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ, - Zoom ID: 6050680263
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური, - Zoom ID: 522-272-1889
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 252020-506
ხე–ტყის დამზადების და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (MAP24105G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 252020-506
ხე–ტყის დამზადების და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (MAP24105G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1801
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 1801, 1802, 1800
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 122021
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (AAC37801G2-LK) საკურსო
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 1801
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 122031
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (AAC37801G2-LK) საკურსო
--- --- --- --- ---
12-20:00 122020
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (AAC37801G2-LK) საკურსო
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 122061, 122031, 122020, 122021
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (AAC37801G2-LK) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- 122061
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (AAC37801G2-LK) საკურსო
--- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ლიანა, - Zoom ID: 9132253203
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 220170
ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები 1 (EET40602G4-LPB) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 220171
ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები 1 (EET40602G4-LPB) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 601-797-2841
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 111871
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
111868
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
111867
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 111865
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- 111870
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 111872
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
--- 111873
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 111866
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 111869
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანცაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 737-167-3661
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 218133-1.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 218133-1.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 218133-1
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) საკურსო
--- --- --- ---
4-12:00 --- 218133
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) საკურსო
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 218133-3.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
--- 218133.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 218133-2.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
218133-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) საკურსო
--- 218133-3, 218133-1, 218133-2, 218133
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლექცია
---
7-15:00 --- 218133.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
218133-3
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
8-16:00 --- 218133-2.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
218133-3.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (EET45802G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 8266251132
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3914
Нефтегазоносные провинции мира 1 (PHS34403R2-LB) Лекция
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 3916
Нефтегазоносные провинции мира 1 (PHS34403R2-LB) Лекция
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 3014
Основы геологии нефти и газа (PHS34303R2-LB) Лекция
9-17:00 --- --- --- --- --- 3016
Основы геологии нефти и газа (PHS34303R2-LB) Лекция
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი, - Zoom ID: 611-020-8837
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 711175A1
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BUA40413G1-LSP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711175A1, 711175A2, 711175A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BUA40413G1-LSP) ლექცია
711175B, 711175H
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BUA40413G1-LSP) ლექცია
711175A2
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BUA40413G1-LSP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ირმა, - Zoom ID: 793 625 3181
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა, - Zoom ID: 722 996 5501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 61802.2-6
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11606G1-PK) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა, - Zoom ID: 840 932 4487
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- - (.) -
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4801
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა, - Zoom ID: 299-882-7389
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 202105-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (0610003) პრაქტიკული
--- - (.) -
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151970
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (MAP25905G1-LB) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამია თამარ, - Zoom ID: 865-654-0617
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107950c
საფინანსო სამართალი (LAW13311G1-LS) პრაქტიკული
107950l
საფინანსო სამართალი (LAW13311G1-LS) პრაქტიკული
--- 107950k
საფინანსო სამართალი (LAW13311G1-LS) პრაქტიკული
107950g
საფინანსო სამართალი (LAW13311G1-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 107950j
საფინანსო სამართალი (LAW13311G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე მაია, - Zoom ID: 2088478574
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1986
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ლითონკონსტრუქციები (EET78401G1-LP) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1886
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მექანიზმები (EET79201G1-LP) ლექცია
1886
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მექანიზმები (EET79201G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1986
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ლითონკონსტრუქციები (EET78401G1-LP) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე ნათელა, - Zoom ID: 578-200-8542
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 111857
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (BUA20913G1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 580-266-8862
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112910
ევროპული ცივილიზაცია (SOS24012G1-LS) პრაქტიკული
112925
სოციალური ევროპა (M) (SOS24612G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 112010
ევროპის უახლესი ისტორია (SOS23612G1-LS) პრაქტიკული
112926, 112925
სოციალური ევროპა (M) (SOS24612G1-LS) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 112910
რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში (SOS24112G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 112910
ევროპული ცივილიზაცია (SOS24012G1-LS) ლექცია
--- 112926
სოციალური ევროპა (M) (SOS24612G1-LS) პრაქტიკული
--- 112010
ევროპის უახლესი ისტორია (SOS23612G1-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 112910
რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში (SOS24112G1-LS) ლექცია
11-19:00 --- --- --- 712010
ევროკავშირის დიპლომატია და პრაქტიკა (SOS61812G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 712010
ევროკავშირის დიპლომატია და პრაქტიკა (SOS61812G1-LS) ლექცია
712110
გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (SOS61412G1-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- 712110
გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (SOS61412G1-LS) ლექცია
---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა, - Zoom ID: 363-060-3221
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108160, 108181, 108182
კომპიუტერული უნარები (ICT56408G1-LP) ლექცია
3-11:00 --- 108139
Персональные прикладные системы (ICT54208R1-LP) Лекция
--- --- --- ---
4-12:00 111163
Информационные технологии 1 (ICT12708R1-LB) Лабораторная работа
107180
информационные и коммунникационные технологии в международных отношениях (lko45) Лекция
--- --- --- ---
5-13:00 107180
информационные и коммунникационные технологии в международных отношениях (lko45) Практическая работа
--- --- --- ---
6-14:00 108139
Компьютерные навыки (INF) (ICT15008R3-LP) Практическая работа
108182.2-8
კომპიუტერული უნარები (ICT56408G1-LP) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112129
Прикладная информатика 1 (ICT55708R1-LB) Лекция
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 108139
Компьютерные навыки (INF) (ICT15008R3-LP) Лекция
--- --- --- --- ---
10-18:00 112129
Прикладная информатика 1 (ICT55708R1-LB) Лабораторная работа
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა, - Zoom ID: 215 841 4223
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 4801
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნო¬ლო¬- გიის საფუძვლები (EET16604G1-LP) ლექცია
--- 4801
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნო¬ლო¬- გიის საფუძვლები (EET16604G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია ბესიკი, - Zoom ID: 681-084-6509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 111916
პატარა სასტუმროს მართვა (PES11613G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111816, 111815
სასტუმროს უსაფრთხოება (PES12513G1-LS) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111915, 111916
პატარა სასტუმროს მართვა (PES11613G1-LS) ლექცია
111115
სამკურნალო გამაჯანსაღებელი განთავსების ობიექტები (PES10613G1-LS) ლექცია
111915
პატარა სასტუმროს მართვა (PES11613G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარნოვი სოფიო, - Zoom ID: 506-727-8316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108860
ღრმა სწავლება (ICT38408G2-LPBK) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108860
ღრმა სწავლება (ICT38408G2-LPBK) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- 108860
ხელოვნური ინტელექტის ამოცანების გადაჭრა Python-ზე (ICT39408G2-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 8076.2-8
ღრმა სწავლების ალგორითმები (ICT33608G3-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 D-8100.3-8
ხელოვნური ინტელექტი (ICT35308G3-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 8076.1-8
ღრმა სწავლების ალგორითმები (ICT33608G3-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბასილაია ნათელა, - Zoom ID: 686 968 3903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 052109sab
ჰარმონიზებული სისტემა (ნომენკლატურა) (12305) პრაქტიკული
--- 052109sab
ჰარმონიზებული სისტემა (ნომენკლატურა) (12305) პრაქტიკული.
--- --- ---
11-19:00 --- --- 052109sab
ჰარმონიზებული სისტემა (ნომენკლატურა) (12305) პრაქტიკული..
---
12-20:00 --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე თეონა, - Zoom ID: 294-512-5449
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 113011
ბიოეკონომიკა (SOS11712G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 112810
ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკა (SOS56012G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 113013, 113011
ბიოეკონომიკა (SOS11712G2-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე მაგდა, - Zoom ID: 397-701-7273
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 711175A1, 711175A3, 711175A2
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 711175A3, 711175A1, 711175A2
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 711155
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 711175B, 711175H, 711155
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) ლექცია
---
12-20:00 --- 711175H, 711175B
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1990
Основы строительного производства (AAC30701R2-LS) Лекция
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1990
Основы строительного производства (AAC30701R2-LS) Практическая работа
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 122020
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (AAC87501G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 122061
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (AAC87501G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 122021
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (AAC87501G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 122020, 122031, 122021, 122061
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (AAC87501G1-LP) ლექცია
--- --- 122031
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (AAC87501G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1980
ფინანსური აღრიცხვა (BUA12201G1-LP) პრაქტიკული
122171
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (ACCOU01GA1-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- 122171
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (ACCOU01GA1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- 1980
ფინანსური აღრიცხვა (BUA12201G1-LP) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა, - Zoom ID: 889-582-9177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 608920
სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიები (731616) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 608920
სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიები (731616) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- 608920
სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიები (731616) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 252020-501
ჩარხების დინამიკა (EET74005G2-LSP) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- 252120
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (EET76805G2-LB) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- 252020-502
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (EET73605G2-LS) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- 252020-502
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (EET73605G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი, - Zoom ID: 818 011 1956
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 152046
Theoretical Mechanics 2 (MAS40501E1-LP) Practical Work
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 152046
Theoretical Mechanics 2 (MAS40501E1-LP) Lecture
62107, 62105, 62106, 62104
წრფივი ალგებრისა და კალკულუსის ელემენტები (MAS34308G1-LP) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 62105
წრფივი ალგებრისა და კალკულუსის ელემენტები (MAS34308G1-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი, - Zoom ID: 904 424 8687
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 711002
კვლევის მეთოდები (BUA35302G2-LP) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- --- 711002
კვლევის მეთოდები (BUA35302G2-LP) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 711002
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი (BUA37413G2-LS) ლექცია
711001
სტრატეგიული მენეჯმენტი (BUA32113G1-LSP) საკურსო პროექტი.
4-12:00 --- --- --- --- 711002
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი (BUA37413G2-LS) პრაქტიკული
711104
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (BUA84613G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 711001
სტრატეგიული მენეჯმენტი (BUA32113G1-LSP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 711101
Business-statistics (MAS20913E1-LSP) Practical Work
711105, 711104
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (BUA84613G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 711105
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (BUA84613G1-LS) პრაქტიკული
711101
Business-statistics (MAS20913E1-LSP) Lecture
--- ---
13-21:00 --- --- 711001
სტრატეგიული მენეჯმენტი (BUA32113G1-LSP) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია მარინა, - Zoom ID: 254-784-6624
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111165
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111955
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) ლექცია
--- 111168
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 111166
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
--- 111955
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
--- 111166, 111167, 111165, 111168
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) ლექცია
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 111170
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
--- 111169
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 111172, 111169, 111171, 111170
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 111167
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები (HEL31513G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია ნუგზარ, - Zoom ID: 7345950196
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110835
ენოლოგია 3. სენსორული ანალიზი (PHS12210G2-LSP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 110836
ენოლოგია 3. სენსორული ანალიზი (PHS12210G2-LSP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია ოთარი, - Zoom ID: 916 534 9033
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 711106
Гражданское общество и современная демократия (BUA86013R1-LS) Практическая работа
4-12:00 --- --- --- --- --- 711106
Гражданское общество и современная демократия (BUA86013R1-LS) Лекция
5-13:00 --- --- --- --- --- 711006
Современные системы достижения эффективности Государственного управления (BUA86713R1-LSP) Лекция
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 111805, 111806
კორპორაციული მართვა (BUA83613G1-LS) ლექცია
--- --- --- 111805
კორპორაციული მართვა (BUA83613G1-LS) პრაქტიკული
911106
სწავლების თანამედროვე მეთოდები (BUA84113G1-LSP) პრაქტიკული
8-16:00 111806
კორპორაციული მართვა (BUA83613G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 111006, 111005, 111007
ქვეყანათმცოდნეობა (BUA44713G1-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 711006
Гражданское общество и современная демократия (BUA86013R1-LS) Лекция
--- --- 711005
სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის მიღწევის თანამედროვე სისტემები (BUA84913G1-LS) პრაქტიკული
711001
Organizational management (BUA38313E2-LS) Practical Work
---
11-19:00 711001
Organizational management (BUA38313E2-LS) Lecture
--- 711106
Современные стратегии устойчивого развития (BUA86813R1-LS) Лекция
--- --- ---
12-20:00 --- 711006
Гражданское общество и современная демократия (BUA86013R1-LS) Практическая работа
--- 711004
სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის მიღწევის თანამედროვე სისტემები (BUA84913G1-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- 711006
Современные системы достижения эффективности Государственного управления (BUA86713R1-LSP) Практическая работа
711004, 711005
სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის მიღწევის თანამედროვე სისტემები (BUA84913G1-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- 711106
Современные стратегии устойчивого развития (BUA86813R1-LS) Практическая работа
--- ---

დაბრუნება

ბაღიშვილი ეკატერინე, - Zoom ID: 816-049-3952
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107852ker, 107854ker, 107853ker
საერთაშორისო კერძო სამართალი (LAW15411G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 107850ker, 107851ker
საერთაშორისო კერძო სამართალი (LAW15411G1-LS) ლექცია
--- --- --- 107853ker
საერთაშორისო კერძო სამართალი (LAW15411G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაჩიაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 990 665 1186
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107150p, 107150q
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (LAW11511G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107150q
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (LAW11511G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 107150p
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (LAW11511G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1090
Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Практическая работа
--- --- ---
4-12:00 --- --- 3016
Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лекция
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 3014
Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лекция
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1090
Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Лекция
132101
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები მშენებლობის ინჟინერიაში (AAC38301G2-LP) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე იოსებ, - Zoom ID: 553-506-9310
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 12190
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Лекция
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 62108
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Лекция
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 152107
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Лекция
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე ქეთევან, - Zoom ID: 554 685 0594
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4935ა
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- --- 4935, 4935ბ, 4935ა
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 4935ბ
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) საკურსო
---
8-16:00 --- --- --- --- 4935
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) საკურსო
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 42087ბ
პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH16404G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- 42087ბ
კოსმეტოლოგიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH16304G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაწელაშვილი მანანა, - Zoom ID: 256-989-2950
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107851ker
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
107850saj
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) პრაქტიკული
107050l
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 107050e
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 107050q
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 107050n
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 107050b
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბახტაძე თენგიზ, - Zoom ID: 381-933-9258
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108150, 108141, 108140, 108151
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) ლექცია
6-14:00 --- --- --- 108141.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) პრაქტიკული
--- 108140.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (ICT30808G2-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბახტურიძე ირმა, - Zoom ID: 833-889-0982
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 111071
მაკროეკონომიკა (M) (SOS10512G1-LS) პრაქტიკული
111070
მაკროეკონომიკა (M) (SOS10512G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 111067
მაკროეკონომიკა (M) (SOS10512G1-LS) პრაქტიკული
--- 111069
მაკროეკონომიკა (M) (SOS10512G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 111066
მაკროეკონომიკა (M) (SOS10512G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 111068
მაკროეკონომიკა (M) (SOS10512G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაჯიაშვილი ანასტასია, - Zoom ID: 696-451-3384
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108842
ბიზნეს-ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (INF) (ICT13808G3-LP) პრაქტიკული
--- 108840, 108841
ბიზნეს-ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (INF) (ICT13808G3-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- --- 108100
შესავალი ინფორმატიკაში (ICT56508G1-LS) სემინარი
108141
შესავალი ინფორმატიკაში (ICT56508G1-LS) სემინარი
4-12:00 --- --- 108843
ბიზნეს-ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (INF) (ICT13808G3-LP) პრაქტიკული
108841
ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება (ICT47908G1-LPK) საკურსო
5-13:00 --- --- 108130
შესავალი ინფორმატიკაში (ICT56508G1-LS) სემინარი
---
6-14:00 --- --- --- 108843
ბიზნეს–პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები (ICT47508G1-LB) ლაბორატორიული
108842, 108843
ბიზნეს–პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები (ICT47508G1-LB) ლექცია
7-15:00 --- --- 108140
შესავალი ინფორმატიკაში (ICT56508G1-LS) სემინარი
108131
შესავალი ინფორმატიკაში (ICT56508G1-LS) სემინარი
108842, 108843, 108800
ბიზნეს-ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (INF) (ICT13808G3-LP) ლექცია
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108840
ბიზნეს-ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (INF) (ICT13808G3-LP) პრაქტიკული
--- 108841
ბიზნეს-ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (INF) (ICT13808G3-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბებიაშვილი ნატო, - Zoom ID: 378-198-3506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 218191
ოპერაციული დანახარჯების ანალიზი (BUA12802G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- 218191
ოპერაციული დანახარჯების ანალიზი (BUA12802G1-LPK) საკურსო
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 218191
ოპერაციული დანახარჯების ანალიზი (BUA12802G1-LPK) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 220235
საინვესტიციო პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი (BUA20502G2-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 711155.1-7
ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BUA36502G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- ---
11-19:00 --- 220235
საინვესტიციო პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი (BUA20502G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- 711155
ბიზნეს-პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BUA36502G1-LSB) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბედინეიშვილი მაგული, - Zoom ID: 202-356-4843
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108834.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
108833.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
108831.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 108833.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 108832.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
108830.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
108830.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108831.1-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108832.2-8
SCADA სისტემების დაპროექტება (ICT50608G1-LPBK) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 204-482-5174
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 108933, 108934, 108932
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108830, 108831
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლექცია
6-14:00 --- --- --- 108930, 108931
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება (ICT49808G1-LP) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108833, 108832, 108834
კომპიუტერული სისტემების მოდერნიზაცია და სერვისი (ICT50708G1-LB) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ქეთი, - Zoom ID: 345 063 1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 0320.2-2ა
გეოლოგიური აგეგმვის თანამედროვე მეთოდები (PHS70403G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- 0320.2-2ა
სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნის მეთოდები (PHS71903G1-LB) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 0320.2-2ა
გეოლოგიური აგეგმვის თანამედროვე მეთოდები (PHS70403G1-LB) ლექცია
--- 0320.2-5გ
სამთო საწარმოების გეოლოგიური მომსახურება (PHS33003G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 0320.2-2ა
სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნის მეთოდები (PHS71903G1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენდიანიშვილი ნინო, - Zoom ID: 921-119-5031
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110935
ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი (BUA33513G1-LSP) პრაქტიკული
111007
მიკროეკონომიკა (M) (SOS10412G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 110937
ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი (BUA33513G1-LSP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 110936
ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი (BUA33513G1-LSP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენია მაია, - Zoom ID: 713-072-8210
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 112810
ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკა (SOS56012G1-LS) ლექცია
5-13:00 --- 110835, 110836
მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და კანონმდებლობა (SOS12910G2-LSP) ლექცია
--- --- --- 112941
ინოვაციური ეკონომიკა (SOS14012G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112940, 112941, 112942
ინოვაციური ეკონომიკა (SOS14012G1-LS) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 110836
მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და კანონმდებლობა (SOS12910G2-LSP) პრაქტიკული
110835
მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და კანონმდებლობა (SOS12910G2-LSP) ლაბორატორიული
--- --- 110835
მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და კანონმდებლობა (SOS12910G2-LSP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 112942
ინოვაციური ეკონომიკა (SOS14012G1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 110836
მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და კანონმდებლობა (SOS12910G2-LSP) ლაბორატორიული
110935, 110936, 110937
ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი (BUA33513G1-LSP) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 712025
ინოვაციური მედიაეკონომიკა (M) (SOS14012G1-LS) სემინარი
--- --- ---
11-19:00 --- 712025
ინოვაციური მედიაეკონომიკა (M) (SOS14012G1-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟანიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 846 611 0409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 152146
Industrial safety and emergency control (HHS28303E1) Lecture
--- --- ---
5-13:00 --- --- 152146
Industrial safety and emergency control (HHS28303E1) Practical Work
--- --- ---
6-14:00 --- --- 3835
ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ნორმატიული აქტები (MAP54603G1-LP) ლექცია
--- --- 0320.2-5ა
ლითონთა კოროზია (MAP43203G2-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 3835
ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ნორმატიული აქტები (MAP54603G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 0320.2-5ა
ლითონთა კოროზია (MAP43203G2-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟანიშვილი ლოლიტა, - Zoom ID: 765-818-4539
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108881.1-8
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
108840, 108842, 108841, 108843
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 108840
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 108882.1-8
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 108841
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 108842
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 108039.2-8
Введение в базы данных и приложения (INF) (ICT20508R2-LPK) Практическая работа
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 108843
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 108883.1-8
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8096-1.2-8
მონაცემთა მართვის სისტემების დაპროექტება (ICT21308G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 108883, 108882, 108884, 108881
დიდი მონაცემების მართვა (ICT27908G1-LP) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 8096-1
მონაცემთა მართვის სისტემების დაპროექტება (ICT21308G1-LP) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- 8096-1.1-8
მონაცემთა მართვის სისტემების დაპროექტება (ICT21308G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟოშვილი თეიმურაზ, - Zoom ID: 512-554-5614
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 107050a, 107050c, 107050b
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- 107050l, 107050j, 107050k
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) ლექცია
107050p, 107050q
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 107850sas
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (LAW13211G1-LS) ლექცია
--- --- 107050d, 107050e, 107050f
ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი I (საჯარო მმართველობა) (LAW12611G2-LS) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---