საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

01-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-224 (ჰიდრავლიკა)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1010.1-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151981.2-5
მშვიდობაძე ია
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1004.2-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 1006.2-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
1009.2-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 1008.2-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
1000.1-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
1007.2-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 1005.1-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
1001.2-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
1002.1-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1003.1-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
151980.2-5
მშვიდობაძე ია
გრუნტების მექანიკა (AAC39901G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 152070
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1890
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Гидрогеология (PHS72401R1-LB) Лабораторная работа
152001.1-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 152060
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
152080.1-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 122055
ინაშვილი ირმა
Water Resources Planning (ENV12901E1-LBK) Laboratory
152040.2-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1001.2-1
ტაბატაძე ნათია
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
1010.2-1
ტაბატაძე ნათია
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 152080.2-5
შენგელია მიხეილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 1000.2-1
ტაბატაძე ნათია
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
1009.2-1
ტაბატაძე ნათია
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 1003.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
1090
ქარუმიძე ზეინაბ
Строительные материалы-1 (EET71201R2-LB) Лабораторная работа
--- --- --- ---
5-13:00 1002.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
1004.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
1008.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- 1007.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1006.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1005.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1917.1-1
ბარბაქაძე მაია
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1919.1-1
ბარბაქაძე მაია
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1918.1-1
ბარბაქაძე მაია
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1902.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 1916.1-1
ბარბაქაძე მაია
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1911.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1907.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 1915.1-1
ბარბაქაძე მაია
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1908.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 1903.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1912.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1914.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 1900.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1913.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1901.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 1909.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1905.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- 1910.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1906.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 1904.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 12103.1-1
ბეგიაშვილი მზია
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 12102.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- 12107.2-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 12101.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 12102.1-1
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- 12100.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 12106.1-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 12107.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1086
გოგალაძე რომეო
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (EET70305G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 12105.2-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 12110.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 12104.2-1
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 12103.2-1
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 12186
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- 12106.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1086
ქადარია იური
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 12108.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 12104.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 12109.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 12100.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1080.2-1
ბეგიაშვილი მზია
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 12105.1-1
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 12109.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-427
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1917.2-1
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1919.2-1
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 1886
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1-LPB) ლაბორატორიული
1918.2-1
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1902.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 1916.2-1
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1911.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1907.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 1886
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1915.2-1
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1908.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 1903.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1912.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1914.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 1900.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1913.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1901.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 1909.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1905.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 1986
ნადირაშვილი გიორგი
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (EET77701G1-LBK) ლაბორატორიული
1910.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
1906.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 1986
ნადირაშვილი გიორგი
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (EET77601G1-LPB) ლაბორატორიული
1990
ნადირაშვილი გიორგი
Строительные машины и основы автоматизации (AAC07401R1 -LB) Лабораторная работа
1904.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3016
ბაციკაძე თამაზ
Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лабораторная работа
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1090
ბაციკაძე თამაზ
Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Лабораторная работа
--- --- --- ---
3-11:00 152001.1-5
ნიჟარაძე ჯუმბერ
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული,
1007.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 1002.2-1
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
1009.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 1008.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
1080.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 3014
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лабораторная работа
1010.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 1006.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
1004.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 1003.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
1001.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 1005.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
1000.2-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 152060
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული,
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 12101.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 12110.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 12108.2-1
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1907.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 1903.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 1900.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 1902.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1901.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- 1080.1-1
არაბიძე მანანა
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
1906.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 1904.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- 1905.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-533
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1919.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1918.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1911.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 1909.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1908.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 1906.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 1910.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1904.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1905.2-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-544
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-549
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1903.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 1900.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 1902.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- 1909.1-1
ლუტიძე გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1901.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- 1912.1-1
ბახტაძე ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1916.1-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1919.1-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 1917.1-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1918.1-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1911.1-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1910.1-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-527
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1907.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- 1915.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1913.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1914.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1912.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-529
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1916.2-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 1917.2-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1915.1-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1913.1-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1914.1-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1908.1-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 12186
კუბლაშვილი მირიან
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1000.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1001.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 1008.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1090
მუსერიძე რამაზი
Теоретическая механика- динамика (MAS38301R1-LPB) Лабораторная работа
1004.2-1
მუსერიძე რამაზი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 152001.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
3016
მუსერიძე რამაზი
Теоретическая механика (MAS37901R1-LB) Лабораторная работа
1007.2-1
მუსერიძე რამაზი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 1003.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1010.1-1
შალიტაური გიორგი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1002.2-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 1005.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1009.1-1
შალიტაური გიორგი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1098.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 3014
მუსერიძე რამაზი
Теоретическая механика (MAS37901R1-LB) Лабораторная работа
--- --- --- --- ---
8-16:00 1006.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
152040.2-5
მუსერიძე რამაზი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 152060
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
152080.1-5
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-673
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-674
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-678 (კომპ.კლასი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-681
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-561
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 62103.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3102.2-3
ბერიძე თამარ
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
62104.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
62107.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 3101.2-3
ბერიძე თამარ
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
3140.1-3
ნოზაძე ნანა
საინჟინრო გრაფიკის საფუძვლები (EET78405G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 62101.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- 62100.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 4130
მუმლაძე ნუნუ
ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები (EET71105G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 62109.2-6
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-564
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3102.1-3
ბეგიაშვილი მზია
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
3140.2-3
ჭკუასელი ქეთევან
საინჟინრო გრაფიკის საფუძვლები (EET78405G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 3101.1-3
ბეგიაშვილი მზია
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
152107
ბაციკაძე იოსებ
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 052143მ
მუმლაძე ნუნუ
საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული.
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 052143მ
მუმლაძე ნუნუ
საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 151901.1-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-566
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 152040.1-5
ბეგიაშვილი მზია
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (EET70305G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 62105.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 62109.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151907
თედიაშვილი ლია
Взаимозаменяемость и технические измерения (EET75505R3-LB) Лабораторная работа
--- --- --- ---
8-16:00 62106.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-554
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 62000.2-6, 62001.2-6, 62002.2-6, 62003.2-6, 62004.2-6, 62005.2-6, 62006.2-6, 62007.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
ჩრდილები და პერსპექტივი (EET70905G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 62000.1-6, 62001.1-6, 62002.1-6, 62003.1-6, 62004.1-6, 62005.1-6, 62006.1-6, 62007.1-6
ასათიანი ლიანა
ჩრდილები და პერსპექტივი (EET70905G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-668
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 152101
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151901.2-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-620
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 62102.2-6
ჭკუასელი ქეთევან
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 152140.2-5
ბერიძე თამარ
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-697
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-695
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151940.2-5
შვანგირაძე მერაბ
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 151840.2-5
შვანგირაძე მერაბ
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151840.1-5
შვანგირაძე მერაბ
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151902.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 151902.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 151941.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
151940.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 151941.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151940.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (EET76205G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-658
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052143მ
ამყოლაძე ხათუნა
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში. (0731341) პრაქტიკული
--- --- 052143მ
ამყოლაძე ხათუნა
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში. (0731341) პრაქტიკული.
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 151940.1-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 151941.1-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- 151941.2-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო-პნევმოამძრავები და სისტემები (EET90305G3-LP) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-657 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-577
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-625
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151940.1-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151941.2-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 151940.2-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 151941.1-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (EET73605G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 252120
ბაქრაძე ნანა
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (EET76805G2-LB) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-624 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-328
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-643
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-704 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051903f-3
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება (0212003) პრაქტიკული
051903f-3
გერგეშელიძე ლელა
ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი (0212112) პრაქტიკული
051903f-3
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება (0212003) პრაქტიკული.
051903f-3
გერგეშელიძე ლელა
ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი (0212112) პრაქტიკული.
051903f-3
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება (0212003) პრაქტიკული...
---
2-10:00 ---
3-11:00 ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-703 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052003f-3
მაჭარაშვილი რომანი
ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (111213) პრაქტიკული
052003f-3
შავლიაშვილი ლიანა
საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადება (2223) პრაქტიკული.
052003f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ჩექმისა და წაღის კონსტრუირება (2425) პრაქტიკული.
052003f-3
ფირანიშვილი ბაჩუკი
ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (1415) პრაქტიკული
052003f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ჩექმისა და წაღის კონსტრუირება (2425) პრაქტიკული
---
2-10:00 052003f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ჩექმისა და წაღის კონსტრუირება (2425) პრაქტიკული...
---
3-11:00 ---
4-12:00 052003f-3
გზირიშვილი ნინო
ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (2021) პრაქტიკული
052003f-3
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (1819) პრაქტიკული
---
5-13:00 ---
6-14:00 052003f-3
შავლიაშვილი ლიანა
საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადება (2223) პრაქტიკული
052003f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (123) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 052003f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (123) პრაქტიკული.
---
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-706 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051903s-3
სოხაძე მანანა
ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულება (3631753901) პრაქტიკული
052003s-3
სოხაძე მანანა
ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულება (3631753901) პრაქტიკული.
052003s-3
სოხაძე მანანა
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება (4589) პრაქტიკული
--- --- 051903s-3
სოხაძე მანანა
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და კერვა. (0712010) პრაქტიკული
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- --- 051903s-3
სოხაძე მანანა
ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულება (3631753901) პრაქტიკული.
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052103f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ნავისებური ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის კონსტრუირება. (125) პრაქტიკული
--- --- 052103f-3
კაპანაძე გიური
გაცნობითი პრაქტიკა ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება. (1258) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 052103f-3
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლისა დატყავის ნაკეთობებისათვის მასალების გამოჭრის საფუძვლები. (369) პრაქტიკული.
--- 052103f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების კონსტრუირებბა. (967) პრაქტიკული
---
4-12:00 052103f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ნავისებური ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის კონსტრუირება. (125) პრაქტიკული.
---
5-13:00 ---
6-14:00 052103f-3
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლისა დატყავის ნაკეთობებისათვის მასალების გამოჭრის საფუძვლები. (369) პრაქტიკული
---
7-15:00 052103f-3
გზირიშვილი ნინო
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები. (8546) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- 052103f-3
გზირიშვილი ნინო
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები. (8546) პრაქტიკული.
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-722
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151940.1-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 151941.2-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
151940.2-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151941.1-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151970.1-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 151970.2-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 1 (EET74805G1-LPB) ლაბორატორიული
4060
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის დამანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET73205G3-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 4001
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის დამანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET73205G3-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-660 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 052105ჰ-4
ისაკაძე თამაზ
შენობებში ჰაერის კონდიცირების სისტემების მონტაჟის საფუძვლები. (789) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 052105ჰ-4
ისაკაძე თამაზ
გაცნობითი პრაქტიკა ჰაერის კონდიცირებაში. (8521) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-664 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151860
გუგულაშვილი გივი
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი (MAP11305G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-659
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-201ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151970.2-5
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალები და წარმოების ტექნოლოგია (EET74805G3-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 151970.1-5
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალები და წარმოების ტექნოლოგია (EET74805G3-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-205ც (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052106
გელაშვილი იგორ
ხაზვა-ხის მხატვრული დამუშავებისათვის. (0212302) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 052106
ჟღენტი მაკა
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები. (8546) პრაქტიკული
052106
ჟღენტი მაკა
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები. (8546) პრაქტიკული.
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-203ც (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-210ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-651 (ფიზ.კათ.)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-567 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-582 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-583 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-584
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151901.2-5
იოსებიძე ჯუმბერ
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151902.1-5
იოსებიძე ჯუმბერ
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
151907
დიასამიძე ნუგზარ
Автомобильные двигатели (EET94805R1-LB) Лабораторная работа
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151901.1-5
იოსებიძე ჯუმბერ
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-683
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151902.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (EET90905G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151902.2-5
იოსებიძე ჯუმბერ
სატრანსპორტო ეკოლოგია (EET93005G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 151902.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (EET90905G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-689
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 052009e-3
ხვედელიძე მალხაზ
ავტომატური და ვარიატორული გადაცემათა კოლოფების ელექტრონული სისტემების სერვისი (8523) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 052009e-3
ხვედელიძე მალხაზ
მექანიკურ გადაცემათა კოლოფების, გადაბმულობის და გამანაწილებელი კოლოფების ელექტრონული მართვის სისტემის სერვისი (7423) პრაქტიკული
052009e-3
ხვედელიძე მალხაზ
მექანიკურ გადაცემათა კოლოფების, გადაბმულობის და გამანაწილებელი კოლოფების ელექტრონული მართვის სისტემის სერვისი (7423) პრაქტიკული
052009e-3
ხვედელიძე მალხაზ
ავტომატური და ვარიატორული გადაცემათა კოლოფების ელექტრონული სისტემების სერვისი (8523) პრაქტიკული
052009e-3
ხვედელიძე მალხაზ
უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო სისტემების სერვისი (3212) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 151802.1-5
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილის დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (EET91905G1-LB) ლაბორატორიული
---
6-14:00 052009e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ელექტრონული მართვის სერვისი (5236) პრაქტიკული
052009e-3
ხვედელიძე მალხაზ
უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო სისტემების სერვისი (3212) პრაქტიკული
---
7-15:00 052009e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ელექტრონული მართვის სერვისი (5236) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 151802.2-5
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილის დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (EET91905G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-436 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052010-4
დიდებაშვილი ბეჟან
მატარებლის მიღება- გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) პრაქტიკული
--- 052010-4
დიდებაშვილი ბეჟან
მატარებლის მიღება- გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) სემინარი
--- 052010-4
დიდებაშვილი ბეჟან
მატარებლის მიღება- გაგზავნის უზრუნველყოფა სადგურში (0711817) ლაბორატორიული
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-437
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-444
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 052110
შარაშენიძე ზაალი
მეწარმეობა2 (12365) პრაქტიკული.
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-447 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052110
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზების ზოგადი კურსი (2031) პრაქტიკული
052110
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზების ზოგადი კურსი (2031) პრაქტიკული.
052110
შარაშენიძე ზაალი
მეწარმეობა2 (12365) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 052110
პატურაშვილი მეგი
სარკინიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა. (2397) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 052110
პატურაშვილი მეგი
სარკინიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა. (2397) პრაქტიკული.
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-448 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-433 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.4
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-727 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-556 (მოდულური კ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151970.2-5
ბარამაშვილი თეა
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (MAP25905G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151970.1-5
ბარამაშვილი თეა
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (MAP25905G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-555 (კ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-622 (კომპ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-617 (კომპ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-538
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 152180
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- 221060
ქისიშვილი ლია
საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული.
--- ---
2-10:00 --- 152160
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
62103.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 152040.2-5
ნოზაძე მანანა
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (EET70305G1-P) პრაქტიკული
152140.1-5
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 62105.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
221061
ქისიშვილი ლია
საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული.
--- ---
5-13:00 --- 62104.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
62107.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 152146
ჩიტაიშვილი გოჩა
Descriptive Geometry (EET78005E2-LP) Practical Work
62102.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 62101.1-6
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
12190
ბაციკაძე იოსებ
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
62100.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 62106.2-6
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
62108
ბაციკაძე იოსებ
Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 152170
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-538.1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 152070
არაბიძე მანანა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3032.2-3
ნოზაძე ნანა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108110
მუმლაძე ნუნუ
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
3031
ჩიტაიშვილი გოჩა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკული
3136.2-3
ნოზაძე ნინო
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 1090
ქისიშვილი ლია
Компьютерная инженерная графика (EET71905R1-P) Практическая работа
108120
ჭკუასელი ქეთევან
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა - INF (EET71205G3-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 152060
წვერავა ელიზა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
219139
ბაციკაძე იოსებ
Компьютерная инженерная графика (EET71905R1-P) Практическая работа
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3032.1-3
ჩიტაიშვილი გოჩა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3136.1-3
ბერიძე თამარ
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4801.2-4
კოვზირიძე ზვიად
კომპოზიციური და ბიონანოსამედიცინო მასალების ტექნოლოგია (EET12604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/4
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/5
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/6
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-107/7
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-103
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-219
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4035ა.1-4
გველესიანი ილია
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 4035.1-4
გველესიანი ილია
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-225
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-227
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4935.1-4
ღუღუნიშვილი დარეჯან
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 4935.1-4
ბაციკაძე ქეთევან
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
4835.1-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 4935ა.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 4935ბ.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 4935ა.1-4
გაბელაია მარგალიტა
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
4835ა.1-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 4935ბ.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 4935.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 42087ბ
ბაციკაძე ქეთევან
კოსმეტოლოგიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH16304G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 42087ბ
ბაციკაძე ქეთევან
პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH16404G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-228
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4035ა.2-4
წიქარიშვილი ხათუნა
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4035.1-4
მეტრეველი ირინე
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 4935ბ.1-4
ბაციკაძე ქეთევან
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
4835.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4035ა.1-4
მეტრეველი ირინე
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 4035ა.2-4
მეტრეველი ირინე
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 42087ბ
წიქარიშვილი ხათუნა
პარფიუმერული და კოსმეტიკური საშუალებების ხარისხის კონტროლი (HTH16504G1-LB) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 42087
წიქარიშვილი ხათუნა
ფარმაცევტული პროდუქტების ქიმიური ანალიზი (HTH15204G1-LBK) ლაბორატორიული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-229
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 4935.2-4
ღუღუნიშვილი დარეჯან
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
4835ა.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 4935ა.2-4
ღუღუნიშვილი დარეჯან
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 4935ბ.2-4
ღუღუნიშვილი დარეჯან
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 4935ბ.1-4
გაბელაია მარგალიტა
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
4835ბ
ნიშნიანიძე მარიამ
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 4935ბ.1-4
ღუღუნიშვილი დარეჯან
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 42087ა
გაბელაია მარგალიტა
ქრომატოგრაფიული მეთოდები ფარმაცევტულ ანალიზში (HTH17804G1-LB) ლაბორატორიული
42087ა
ელიავა გიორგი
სამრეწველო ბიოტექნოლოგია (EET39804G1-LB) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-230
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4935.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 4935ა.1-4
ბაციკაძე ქეთევან
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4035.2-4
მეტრეველი ირინე
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 4935ა.2-4
ნიშნიანიძე მარიამ
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 4935ა.1-4
ღუღუნიშვილი დარეჯან
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 4935.1-4
გაბელაია მარგალიტა
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 42087
გაბელაია მარგალიტა
სამკურნალო საშუალებათა სტანდარტიზაცია (HTH15304G1-LB) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-203
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-204
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-205
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4035ა.2-4
უგრეხელიძე ირინე
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 4890, 4890ა
გაბადაძე თამაზ
სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) ლექცია
4035.2-4
უგრეხელიძე ირინე
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 4890, 4890ა
გაბადაძე თამაზ
სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) სემინარი
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-207
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-208
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-210
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-211
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4801.1-4
ლოლაძე გივი
სილიკატების ზოგადი ტექნოლოგია (EET11004G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-213
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 4950.2-4
წერეთელი ნუგზარ
ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია (EET87204G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 4950.1-4
წერეთელი ნუგზარ
ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია (EET87204G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4850.2-4
მაისურაძე ირაკლი
სპეციალური, კომპლექსური და მცირე ფეროშენადნობების წარმოება (EET88404G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 4850.1-4
მაისურაძე ირაკლი
სპეციალური, კომპლექსური და მცირე ფეროშენადნობების წარმოება (EET88404G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 4950.1-4
მაისურაძე ირაკლი
ფეროშენადნობების მიღების ლითონთერმული ტექნოლოგიები (EET88104G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 4950.2-4
მაისურაძე ირაკლი
ფეროშენადნობების მიღების ლითონთერმული ტექნოლოგიები (EET88104G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-301
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-303
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4040
ოჩხიკიძე ნათია
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 4030
ლაგვილავა ირმა
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 4190
ლაგვილავა ირმა
ქიმიის სამყარო (PHS13004G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 4001
ოჩხიკიძე ნათია
ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4990.1-4
ქარქუსაშვილი თამაზ
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4990ა.2-4
ლაგვილავა ირმა
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4990.2-4
ოჩხიკიძე ნათია
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4990ა.1-4
ოჩხიკიძე ნათია
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-310
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4801.2-4
ბარათელი ნანა
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 42037
ჭეიშვილი სალომე
ბუნებრივი რესურსები და მათი როლი კვების პროდუქტების ხარისხის მართვაში (EET12804G2-LB) ლაბორატორიული
4801.1-4
ბარათელი ნანა
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 42037
ჭეიშვილი სალომე
ქიმიური სასუქების და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ხარისხის შეფასება (EET13304G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-311
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4890ა
ფალავანდიშვილი თამარ
აგროქიმია 1 (PHS12804G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4890
ფალავანდიშვილი თამარ
აგროქიმია 1 (PHS12804G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 42037
ფალავანდიშვილი თამარ
მცენარეული ზეთების და ფისების წარმოების ტექნოლოგია და მათი ექსპერტიზა დარგობრივი გამოყენების მიხედვით (EET12604G2-LB) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-312
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-315
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4990ა.2-4
ებანოიძე ლიანა
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 4990.1-4
ებანოიძე ლიანა
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 4050
გორდელაძე ვლადიმერ
ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები (EET86604G1-LB) ლაბორატორიული
4990.2-4
ებანოიძე ლიანა
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-403
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4040
რაჭველიშვილი ნანა
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4990ა.2-4
რაჭველიშვილი ნანა
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 4030
რაჭველიშვილი ნანა
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 4990.2-4
რაჭველიშვილი ნანა
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-404
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4990.1-4
ბოკუჩავა ნანა
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 4030
რაჭველიშვილი ნანა
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-405
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4990ა.1-4
ბიბილეიშვილი დენიტა
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 4035
რაჭველიშვილი ნანა
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHS17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 4990ა.1-4
ებანოიძე ლიანა
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 4001
რაჭველიშვილი ნანა
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
4035ა
რაჭველიშვილი ნანა
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHS17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4801
შენგელია ჯემალ
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების საფუძვლები (EET13404G1-LBR) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4901
გაბრიჩიძე მაია
კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 4902
გაბრიჩიძე მაია
კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-417
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4930ა.1-4
ძეკონსკაია მედეა
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 4930ა.1-4
სადაღაშვილი ეთერ
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 4930ა.2-4
ძეკონსკაია მედეა
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
4930ა.2-4
სადაღაშვილი ეთერ
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-419
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4990.1-4
გაფრინდაშვილი როსტომ
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 4990ა.2-4
გაფრინდაშვილი როსტომ
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- 4901, 4090
გაფრინდაშვილი როსტომ
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4990ა.1-4
გაფრინდაშვილი როსტომ
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 4990.2-4
გაფრინდაშვილი როსტომ
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
4902
გაფრინდაშვილი როსტომ
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 4930ა.2-4
ძეკონსკაია მედეა
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 --- 4930.2-4
კოტრიკაძე დიანა
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- 4930ა.1-4
ძეკონსკაია მედეა
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 4930.2-4
დეისაძე ქეთევანი
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4930.2-4
ძეკონსკაია მედეა
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 4930.1-4
დეისაძე ქეთევანი
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-421
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4930.2-4
სადაღაშვილი ეთერ
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
4930.1-4
ძეკონსკაია მედეა
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 4930ა.1-4
სადაღაშვილი ეთერ
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 4930.1-4
ძეკონსკაია მედეა
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 4930ა.2-4
სადაღაშვილი ეთერ
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
4930.1-4
სადაღაშვილი ეთერ
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-422
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 221191-1.2-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 221169.1-2
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 --- 4035ა.2-4
მამისეიშვილი მაია
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
221160.1-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 221170.2-2
კუციავა ნაზიბროლა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 221162.2-2
ტუსიაშვილი თათია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
221191-1.1-2
კუციავა ნაზიბროლა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
221167.2-2
ტუსიაშვილი თათია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 221165.2-2
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- 221168.2-2
ტუსიაშვილი თათია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 221163.1-2
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
221164.2-2
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 221161.1-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
3135.1-3
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- 3140.1-3
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 152146
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
General Chemistry A (PHS11504E2-LB) Laboratory
--- --- --- ---
10-18:00 --- 3136.1-3
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-504
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4135.1-4
მამისეიშვილი მაია
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
4935ბ.2-4
ბოლქვაძე ნონა
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 221160.2-2
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 4150
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
152160
მამისეიშვილი მაია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
221166.1-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 4835.2-4
კილასონია ნინო
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 12186
იმნაძე ნინო
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
221168.1-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 4935.1-4
ბოლქვაძე ნონა
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
221164.1-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 3135.2-3
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- 4160
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
12107.2-1
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 3136.2-3
მამისეიშვილი მაია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4140
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
4190
წივწივაძე თენგიზ
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
12101.2-1
კილასონია ნინო
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 221191.2-2
ტუსიაშვილი თათია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 221170.1-2
ტუსიაშვილი თათია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
4130
კლდიაშვილი რევაზ
ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 3102.1-3
ბოლქვაძე ნონა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
221167.1-2
თოფურია ეკატერინე
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 3101.1-3
ბოლქვაძე ნონა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
152140.2-5
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 12180.1-1
მამისეიშვილი მაია
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
12109.2-1
მამისეიშვილი მაია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
12105.2-1
კილასონია ნინო
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 12106.2-1
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- 3140.2-3
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 152170
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

02-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4135.2-4
ედილაშვილი თამარი
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
4935ბ.1-4
გეგეშიძე ნანა
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
12101.1-1
გეგეშიძე ნანა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 4035.1-4
ედილაშვილი თამარი
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
--- 12100.1-1
გეგეშიძე ნანა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 4835.1-4
გეგეშიძე ნანა
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
12103.1-1
გეგეშიძე ნანა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- 4835ა.1-4
გეგეშიძე ნანა
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
12104.1-1
გეგეშიძე ნანა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 4935.2-4
კილასონია ნინო
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
--- 12105.1-1
გეგეშიძე ნანა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 12110.2-1
მამისეიშვილი მაია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
12102.1-1
გეგეშიძე ნანა
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 4935ა.1-4
გეგეშიძე ნანა
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
--- 12107.1-1
გიორგაძე თამარ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 4035ა.1-4
ედილაშვილი თამარი
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

<
02-507
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4090
ტუსიაშვილი თათია
ელემენტების ქიმია 1 (PHS12204G1-LB) ლაბორატორიული
221169.2-2
ტუსიაშვილი თათია
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 12108.1-1
გიორგაძე თამარ
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
---