საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
13-საველე პრაქტიკა 2
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1000.1-11000.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
6-14:00 --- ---
1000.1-11000.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
13-საველე პრაქტიკა 2
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1001.1-11001.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- --- ---
4-12:00 ---
1001.1-11001.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ახალაძე ნინო
13-საველე პრაქტიკა 4
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1002.1-11002.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1002.1-11002.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1003
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1003.1-11003.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
13-საველე პრაქტიკა 2
--- ---
2-10:00 --- ---
1003.1-11003.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა დავით
13-საველე პრაქტიკა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1004.1-11004.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
4-12:00 --- ---
1004.1-11004.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1005
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა თეიმურაზ
13-საველე პრაქტიკა 1
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1005.1-11005.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- --- ---
6-14:00 ---
1005.1-11005.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
13-საველე პრაქტიკა 2
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1006.1-11006.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
--- --- ---
8-16:00 ---
1006.1-11006.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1007
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
13-საველე პრაქტიკა 2
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1007.1-11007.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
--- ---
6-14:00 --- ---
1007.1-11007.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1008
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
13-საველე პრაქტიკა 1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1008.1-11008.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1008.1-11008.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1009
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
13-საველე პრაქტიკა 1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1009.1-11009.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-408.101-408
--- --- ---
4-12:00 ---
1009.1-11009.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-408.101-408
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
13-საველე პრაქტიკა 1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1010.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-408.1
--- --- ---
6-14:00 ---
1010.1-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-408.1
1010.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
ბიწაძე სიმონ
01-409
--- ---
7-15:00 --- ---
1010.2-1
სამშენებლო ხაზვა (EET70405G1-P) პრაქტიკული
ბიწაძე სიმონ
01-409
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლურსმანაშვილი მარინე
03-207
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-208
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
გეორხელიძე დიანა
03-207
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლომთაძე ავთანდილ
03-206
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ღვინიაშვილი მარინე
03-208
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ღვინიაშვილი მარინე
03-208
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ზამთარაძე ელენე
03-209
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ზამთარაძე ელენე
03-209
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლურსმანაშვილი მარინე
03-207
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლურსმანაშვილი მარინე
03-207
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლურსმანაშვილი მარინე
03-207
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ღვინიაშვილი მარინე
03-207
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-207
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-207
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-208
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-208
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-208
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- ---
2-10:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (EET70201G3-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი.
რურუა ნუგზარ
01-681
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
გიგაური სოფიო
03-208
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე
03-206
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1800.1-11800.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი ქორქია ქეთევან
01-526.101-526
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
1800.1-11800.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი ბალანჩივაძე ლია
01-527.101-527
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
---
1801.1-11801.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი ქორქია ქეთევან
01-52601-526.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
1801.1-11801.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ბალანჩივაძე ლია მახარობლიძე კახა
01-527.101-527
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-208
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1802.1-11802.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი მახარობლიძე კახა
01-52701-527.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
1802.1-11802.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი ქორქია ქეთევან
01-526.101-526
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
1803.1-11803.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი მახარობლიძე კახა
01-527.101-527
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
1803.1-11803.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-52601-526.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1804.1-11804.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე სანიკიძე მამუკა
01-526.101-526
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1804.1-11804.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
კახიანი ლია მახარობლიძე კახა
01-52701-527.1
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1805.1-11805.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52601-526.1
--- --- --- ---
8-16:00 ---
1805.1-11805.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
კახიანი ლია მახარობლიძე კახა
01-52701-527.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-208
--- ---
6-14:00 ---
1806.1-11806.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი ქორქია ქეთევან
01-527.101-527
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ---
1806.1-11806.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-52601-526.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
1807.1-11807.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-526.101-526
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-207
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ---
1807.1-11807.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
კახიანი ლია ცაკიაშვილი ალექსი
01-527.101-527
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1808.1-11808.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა ავალიშვილი ლამარა
01-52101-527
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ხოკერაშვილი ზაზა
03-208
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1808.1-11808.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი ნაკვეთაური ნინო
01-52601-526.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1809.1-11809.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა დუმბაძე მარიამი
01-52101-527
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1809.1-11809.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი ნაკვეთაური ნინო
01-52601-526.1
შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლომთაძე ავთანდილ
03-206
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1810.1-11810.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52101-527
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1810.1-11810.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი ნაკვეთაური ნინო
01-526.101-526
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლომთაძე ავთანდილ
03-207
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
გეორხელიძე დიანა
03-207
--- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1811.1-11811.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა დუმბაძე მარიამი
01-52101-527
--- ---
3-11:00 ---
1811.1-11811.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი ნაკვეთაური ნინო
01-52601-526.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
გეორხელიძე დიანა
03-208
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1812.1-11812.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა მახარობლიძე კახა
01-52101-527
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1812.1-11812.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი ნაკვეთაური ნინო
01-526.101-526
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1813.1-11813.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა მახარობლიძე კახა
01-52101-527
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1813.1-11813.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი ნაკვეთაური ნინო
01-52601-526.1
--- ---
8-16:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
კიკნაძე ნატო
03-207
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1814.1-11814.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი ნაკვეთაური ნინო
01-526.101-526
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1814.1-11814.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი მახარობლიძე კახა
01-527.101-527
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
კიკნაძე ნატო
03-208
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1815.1-11815.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვარდიაშვილი დავით დუმბაძე მარიამი
01-527.101-527
--- ---
5-13:00 --- --- ---
1815.1-11815.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526.101-526
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
კიკნაძე ნატო
03-208
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლურსმანაშვილი მარინე
03-207
--- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1816.1-11816.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
ვარდიაშვილი დავით მაისურაძე გიორგი
01-527.101-527
--- ---
7-15:00 --- ---
1816.1-11816.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526.101-526
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1817.1-11817.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526.101-526
--- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1817.1-11817.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მამარდაშვილი ალექსანდრა მაისურაძე გიორგი
01-52701-527.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ლურსმანაშვილი მარინე
03-208
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-208
--- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1818.1-11818.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი ნაკვეთაური ნინო
01-526.101-526
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1818.1-11818.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მამარდაშვილი ალექსანდრა მაისურაძე გიორგი
01-527.101-527
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1819.1-11819.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ნაკვეთაური ნინო
01-52601-526.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1819.1-11819.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლაბორატორიული
მამარდაშვილი ალექსანდრა მაისურაძე გიორგი
01-527.101-527
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- შრომის დაცვა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) პრაქტიკული
ჯიქია მარინა
03-208
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
8-16:00 --- ---
1900.1-11900.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა გოცაძე დალი
01-30501-101
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1901.1-11901.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა გოცაძე დალი
01-30501-101
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1902.1-11902.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია გოცაძე დალი
01-30501-101
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ---
1903.1-11903.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია გოცაძე დალი
01-10101-305
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე გოგოლაძე ავთანდილ
01-304.101-304
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ---
1904.1-11904.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე გოგოლაძე ავთანდილ
01-304.101-304
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1905.1-11905.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-410.101-410
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1906.1-11906.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე გოგოლაძე ავთანდილ
01-304.101-304
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე გოგოლაძე ავთანდილ
01-30401-304.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1908.1-11908.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-30501-101
---
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1909.1-11909.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-10101-305
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1910.1-11910.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-30501-101
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1911.1-11911.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-10101-305
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
--- ---
4-12:00 ---
1912.1-11912.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ ესაძე თამარ
01-30501-101
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1913.1-11913.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1914.1-11914.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ---
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1915.1-11915.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-10101-305
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ---
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1916.1-11916.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1916.1-11916.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1917.1-11917.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
1917.1-11917.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1918.1-11918.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1918.1-11918.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-10101-305
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1919.1-11919.2-1
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-10101-305
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1919.1-11919.2-1
ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1880.1-11880.2-1
შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (HHS26703G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (HHS26703G1-LB) ლაბორატორიული
ღვინიაშვილი მარინე ზამთარაძე ელენე
03-20703-207.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1980.1-11980.2-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიული
პაპავა თეიმურაზ ჭიაურელი გიორგი
03-33203-330
--- --- ---
6-14:00 --- ---
1980.1-11980.2-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიული
პაპავა თეიმურაზ ჭიაურელი გიორგი
03-33203-330
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- Геодезия 2 (PHS44103R1-LB) Учебная практика
ახალაძე ნინო
13-საველე პრაქტიკა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- Инженерная геология и механика грунтов (PHS30301R2-LB) Лабораторная работа
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-300
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- Гидравлика (AAC30501R2-LPB) Лабораторная работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
Строительные материалы 2 (AAC97101R1-LB) Лабораторная работа
უგულავა ლიანა
01-305
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1098
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1098.1-11098.2-1
გეოდეზი სამოქალაქო ინჟინერიაში (PHS42903G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზი სამოქალაქო ინჟინერიაში (PHS42903G1-LB) ლაბორატორიული
პაპავა თეიმურაზ ჭიაურელი გიორგი
03-33203-330
--- --- ---
4-12:00 --- ---
1098.1-11098.2-1
გეოდეზი სამოქალაქო ინჟინერიაში (PHS42903G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზი სამოქალაქო ინჟინერიაში (PHS42903G1-LB) ლაბორატორიული
პაპავა თეიმურაზ ჭიაურელი გიორგი
03-33203-330
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ (HHS20903R1-LB) Лабораторная работа
ზამთარაძე ელენე
03-206
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
219191.1-2219191.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-20703-207.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219101
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
219101.1-2219101.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ცენტერაძე ლალი არუდაშვილი ნინო
03-20803-208.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219102
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
219102.1-2219102.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ცენტერაძე ლალი არუდაშვილი ნინო
03-20803-208.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3014
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- Основы геодезии и топографии (PHS41103R1-LP) Лабораторная работа
ცუცქირიძე სერგო
03-242
--- --- ---
6-14:00 --- --- სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიული
აბაკელია ნუნუ
03-441
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3016
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- Основы геодезии и топографии (PHS41103R1-LP) Лабораторная работа
ცუცქირიძე სერგო
03-239
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- Охрана труда (HHS28503R1-LP) Лабораторная работа
ხითარიშვილი ვალერი
03-428
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- Охрана труда (HHS28503R1-LP) Лабораторная работа
ხითარიშვილი ვალერი
03-428
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გეოტექტონიკა გეოდინამიკით (PHS32203G1-LP) ლაბორატორიული
ტაბატაძე მანანა
03-441
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- გეოტექტონიკა გეოდინამიკით (PHS32203G1-LP) ლაბორატორიული
ტაბატაძე მანანა
03-441
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3035
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
3035.2-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- ---
2-10:00 --- --- ---
3035.2-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
3035.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
6-14:00 --- ---
3035.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
7-15:00 --- ---
3035.1-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- ---
8-16:00 --- ---
3035.1-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- ---
9-17:00 --- ---
3035.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
10-18:00 --- ---
3035.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3036
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
3036.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
3-11:00 --- ---
3036.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
4-12:00 --- ---
3036.2-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- ---
5-13:00 --- ---
3036.2-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
3036.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
8-16:00 ---
3036.1-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
3036.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- ---
9-17:00 ---
3036.1-3
ზოგადი გეოლოგია (PHS30703G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3735
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
3735.2-3
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- ---
4-12:00 --- --- ---
3735.2-3
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
3735.1-3
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- ---
7-15:00 --- --- ---
3735.1-3
ძვირფასი ქვები,კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები (PHS30103G1-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3040
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
3040.1-3
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- ---
3-11:00 --- ---
3040.2-3
გეოლოგიის საფუძვლები (PHS31003G1-LBR) ლაბორატორიული
მიქაძე ხათუნა
03-334
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
3040.1-33040.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიულიგეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიული
ცხადაძე თეიმურაზ შატბერაშვილი გრიგოლ
03-23903-239.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
3810.2-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიების საფუძვლები (PHS32603G2-LB) ლაბორატორიული
მაჭავარიანი ოთარ
03-441
--- ---
2-10:00 --- --- ---
3810.2-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიების საფუძვლები (PHS32603G2-LB) ლაბორატორიული
მაჭავარიანი ოთარ
03-441
--- ---
3-11:00 ---
3810.1-3
საინჟინრო პეტროლოგია (გრუნტმცოდნეობა) (PHS37703G1) ლაბორატორიული
კაკულია ზურაბ
03-154
---
3810.2-3
საინჟინრო პეტროლოგია (გრუნტმცოდნეობა) (PHS37703G1) ლაბორატორიული
კაკულია ზურაბ
03-154
--- ---
4-12:00 ---
3810.1-3
საინჟინრო პეტროლოგია (გრუნტმცოდნეობა) (PHS37703G1) ლაბორატორიული
კაკულია ზურაბ
03-154
---
3810.2-3
საინჟინრო პეტროლოგია (გრუნტმცოდნეობა) (PHS37703G1) ლაბორატორიული
კაკულია ზურაბ
03-154
--- ---
5-13:00 ---
3810.1-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიების საფუძვლები (PHS32603G2-LB) ლაბორატორიული
მაჭავარიანი ოთარ
03-441
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3810.1-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიების საფუძვლები (PHS32603G2-LB) ლაბორატორიული
მაჭავარიანი ოთარ
03-441
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3810.1-33810.2-3
მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტიპები (PHS32103G2-LP) ლაბორატორიულიმეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტიპები (PHS32103G2-LP) ლაბორატორიული
ბლუაშვილი დავით მეფარიშვილი ნათელა
03-44103-445
--- --- --- ---
8-16:00 ---
3810.1-33810.2-3
მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტიპები (PHS32103G2-LP) ლაბორატორიულიმეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტიპები (PHS32103G2-LP) ლაბორატორიული
ბლუაშვილი დავით მეფარიშვილი ნათელა
03-44103-445
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3865
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდები (MAP42603G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- --- ---
2-10:00 ---
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდები (MAP42603G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- --- ---
3-11:00 ---
3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდები (MAP42603G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდები (MAP42603G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3865.1-33865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა გურული თამარი
03-10103-101.1
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3865.1-33865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (MAP43003G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა გურული თამარი
03-10103-101.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- მინერალოგია, პეტროგრაფიის საფუძვლებით (PHS3760362-LB) ლაბორატორიული
კვახაძე ნანა
03-313
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3940
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
3940.1-33940.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა თევზაძე დარეჯან
03-101.103-101
--- ---
9-17:00 --- --- ---
3940.1-33940.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა თევზაძე დარეჯან
03-101.103-101
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
3941.1-33941.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა თევზაძე დარეჯან
03-101.103-101
--- ---
7-15:00 --- --- ---
3941.1-33941.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა თევზაძე დარეჯან
03-101.103-101
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3942
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3942.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- --- ---
2-10:00 ---
3942.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
3942.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- ---
5-13:00 --- --- ---
3942.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3943
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
3943.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- ---
2-10:00 --- ---
3943.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
3943.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- ---
3-11:00 --- --- ---
3943.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3944
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
3944.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- ---
5-13:00 --- ---
3944.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- ---
6-14:00 --- ---
3944.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- ---
7-15:00 --- ---
3944.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3001.1-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
---
3001.1-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- ---
2-10:00 ---
3001.1-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
---
3001.1-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- ---
3-11:00 --- ---
3001.1-33001.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიულიგეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიული
ცხადაძე თეიმურაზ შატბერაშვილი გრიგოლ
03-13303-133.1
3001.2-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
--- ---
4-12:00 --- ---
3001.2-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
3001.2-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
--- ---
5-13:00 --- ---
3001.2-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
ადეიშვილი ნინო
03-313
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
3002.1-33002.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიულიგეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით (PHS41403G1-LBR) ლაბორატორიული
ცხადაძე თეიმურაზ შატბერაშვილი გრიგოლ
03-23903-239.1
--- --- ---
5-13:00 --- ---
3002.2-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
კვახაძე ნანა
03-445
3002.1-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
--- ---
6-14:00 --- ---
3002.2-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
კვახაძე ნანა
03-445
3002.1-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
--- ---
7-15:00 --- ---
3002.1-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
კვახაძე ნანა
03-313
--- --- ---
8-16:00 --- ---
3002.1-3
კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია (PHS33403G2-LB) ლაბორატორიული
კვახაძე ნანა
03-313
3002.2-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
--- ---
9-17:00 --- --- ---
3002.2-3
დინამიკური გეოლოგია (PHS31403G1-LBR) ლაბორატორიული
შარიქაძე მევლუდ
03-334
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
3701.2-3
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
ახვლედიანი ია
03-345
--- ---
3-11:00 --- --- ---
3701.2-3
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
ახვლედიანი ია
03-345
--- ---
4-12:00 --- --- ---
3701.1-3
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
ახვლედიანი ია
03-345
--- ---
5-13:00 --- --- ---
3701.1-3
გემოლოგიის საფუძვლები (PHS37503G1-LB) ლაბორატორიული
ახვლედიანი ია
03-345
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
3801.1-33801.2-3
მეტალთა საბადოების სამრეწველო ტიპები (PHS32403G1-LB) ლაბორატორიულიმეტალთა საბადოების სამრეწველო ტიპები (PHS32403G1-LB) ლაბორატორიული
მეფარიშვილი ნათელა ბენაშვილი ქეთი
03-44103-445
--- --- ---
2-10:00 ---
3801.1-33801.2-3
შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში (HHS22803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში (HHS22803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-208.103-208
3801.1-33801.2-3
მეტალთა საბადოების სამრეწველო ტიპები (PHS32403G1-LB) ლაბორატორიულიმეტალთა საბადოების სამრეწველო ტიპები (PHS32403G1-LB) ლაბორატორიული
მეფარიშვილი ნათელა ბენაშვილი ქეთი
03-44103-445
--- --- ---
3-11:00 ---
3801.1-33801.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ბუნებრივი დაგროვების პროცესები (PHS39103G1-LB) ლაბორატორიულიმყარი სასარგებლო წიაღისეულის ბუნებრივი დაგროვების პროცესები (PHS39103G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ვაჟა ბენაშვილი ქეთი
03-44503-445.1
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3801.1-33801.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ბუნებრივი დაგროვების პროცესები (PHS39103G1-LB) ლაბორატორიულიმყარი სასარგებლო წიაღისეულის ბუნებრივი დაგროვების პროცესები (PHS39103G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ვაჟა ბენაშვილი ქეთი
03-44503-445.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3802.1-33802.2-3
შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში (HHS22803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში (HHS22803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-20703-207.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
3901.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- ---
6-14:00 --- --- ---
3901.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- ---
7-15:00 --- ---
3901.1-33901.2-3
გეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიულიგეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44503-441
3901.1-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- ---
8-16:00 --- ---
3901.1-33901.2-3
გეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიულიგეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44503-441
3901.1-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- ---
9-17:00 --- ---
3901.1-33901.2-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიულიმაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
წუწუნავა თამარი იკოშვილი ნანა
03-34503-313
--- --- ---
10-18:00 --- ---
3901.1-33901.2-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიულიმაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
წუწუნავა თამარი იკოშვილი ნანა
03-34503-313
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
3902.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
მეტრეველი რუსუდანი
03-345
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3902.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიული
მეტრეველი რუსუდანი
03-345
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
3902.1-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
იკოშვილი ნანა
03-345
--- ---
7-15:00 --- --- ---
3902.1-3
მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
იკოშვილი ნანა
03-345
--- ---
8-16:00 --- --- ---
3902.1-33902.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიულიმაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი რუსუდანი იკოშვილი ნანა
03-31303-345
--- ---
9-17:00 --- ---
3902.1-33902.2-3
გეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიულიგეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44503-441
3902.1-33902.2-3
მინერალოგია 2 (PHS36303G2-LBR) ლაბორატორიულიმაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროგრაფია (PHS33403G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი რუსუდანი იკოშვილი ნანა
03-31303-345
--- ---
10-18:00 --- ---
3902.1-33902.2-3
გეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიულიგეოკარტირება (PHS33003G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44503-441
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

110035
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
110035.1-10110035.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან გოგალაძე მაია
11-31811-322
--- ---
10-18:00 --- --- ---
110035.1-10110035.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან გოგალაძე მაია
11-31811-322
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

110036
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
110036.1-10110036.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან გოგალაძე მაია
11-31811-201
--- ---
8-16:00 --- --- ---
110036.1-10110036.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან გოგალაძე მაია
11-31811-201
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

110037
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
110037.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან
11-301
--- ---
3-11:00 --- --- ---
110037.2-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან
11-301
--- ---
4-12:00 --- --- ---
110037.1-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან
11-318
--- ---
5-13:00 --- --- ---
110037.1-10
ორგანული ქიმია 1 (PHS12404G1-LP) ლაბორატორიული
სარაჯიშვილი ქეთევან
11-318
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

110835
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
110835.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-302
---
2-10:00 --- --- ---
110835.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-302
110835.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-302
---
3-11:00 --- --- ---
110835.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-302
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
110835.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-302
--- ---
8-16:00 --- --- ---
110835.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-302
110835.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
---
9-17:00 --- --- --- ---
110835.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

110836
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
110836.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
---
4-12:00 --- --- ---
110836.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
110836.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
---
5-13:00 --- --- ---
110836.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
110836.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-301
---
6-14:00 --- --- --- ---
110836.1-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-301
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
110836.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
--- ---
10-18:00 --- --- ---
110836.2-10
ენოქიმური ანალიზები (BRS22710G1-B) ლაბორატორიული
ერიქაშვილი აკაკი
11-304
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა (PHS13104G1-LB) ლაბორატორიული
მათითაიშვილი თეა
02-304
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი
02-505
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია
02-609
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4790.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
ჩხაიძე ეკატერინე
02-524
--- ---
4-12:00 --- --- ---
4790.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
ჩხაიძე ეკატერინე
02-523
--- ---
5-13:00 --- --- ---
4790.2-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- ---
6-14:00 --- --- ---
4790.2-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
4790.1-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- --- --- ---
9-17:00 ---
4790.1-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4790ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
4790ა.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
ნეფარიძე ნინო
02-525
--- ---
3-11:00 ---
4790ა.1-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- --- --- ---
4-12:00 ---
4790ა.1-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
---
4790ა.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია 1 (PHS15104G1-LPB) ლაბორატორიული
ნეფარიძე ნინო
02-525
--- ---
5-13:00 ---
4790ა.2-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- --- --- ---
6-14:00 ---
4790ა.2-4
სილიკატების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET11704G1-LB) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
4890.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
--- --- --- ---
2-10:00 ---
4890.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
საწარმოო პრაქტიკა (EET97205G2-R) სასწავლო პრაქტიკა
რაზმაძე მალხაზ
13 -გასვლითი პრაქტიკა
4890.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
---
4890.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
3-11:00 ---
4890.1-44890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა ბიბილეიშვილი დენიტა
02-40102-405
4890.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
---
4890.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
4-12:00 ---
4890.1-44890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა ბიბილეიშვილი დენიტა
02-40102-405
4890.1-44890.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
---
4890.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
5-13:00 ---
4890.1-44890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა ბიბილეიშვილი დენიტა
02-40102-405
---
4890.1-44890.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
--- ---
6-14:00 ---
4890.1-44890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა ბიბილეიშვილი დენიტა
02-40102-405
---
4890.1-44890.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
--- ---
7-15:00 ---
4890.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
---
4890.1-44890.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
--- ---
8-16:00 ---
4890.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
---
4890.1-44890.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
--- ---
9-17:00 ---
4890.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4890ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
4890ა.1-44890ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია გელიაშვილი ზურაბ
02-30502-306
4890ა.1-44890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- ---
2-10:00 --- საწარმოო პრაქტიკა (EET97205G2-R) სასწავლო პრაქტიკა
რაზმაძე მალხაზ
13 -გასვლითი პრაქტიკა
4890ა.1-44890ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია გელიაშვილი ზურაბ
02-30502-306
4890ა.1-44890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- ---
3-11:00 ---
4890ა.1-44890ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია გელიაშვილი ზურაბ
02-30502-306
4890ა.1-44890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- ---
4-12:00 ---
4890ა.1-44890ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია გელიაშვილი ზურაბ
02-30502-306
4890ა.1-44890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- ---
5-13:00 --- ---
4890ა.1-44890ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია გელიაშვილი ზურაბ
02-30502-306
4890ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
---
4890ა.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
6-14:00 --- --- ---
4890ა.1-44890ა.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო გაფრინდაშვილი როსტომ
02-52202-419
---
4890ა.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
7-15:00 --- ---
4890ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
4890ა.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
---
4890ა.2-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
8-16:00 --- ---
4890ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
4890ა.1-4
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია (PHS13604G1-LS) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი ნინო
02-522
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
4990.1-44990.2-4
რაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიულირაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-504.102-504
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
4990.1-44990.2-4
ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიულიანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50402-504.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
4990.1-44990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- --- --- ---
9-17:00 ---
4990.1-44990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
---
4990.1-44990.2-4
ელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიულიელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიული
წივწივაძე თენგიზ პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-50402-501
--- ---
10-18:00 ---
4990.1-44990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
---
4990.1-44990.2-4
ელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიულიელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიული
წივწივაძე თენგიზ პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-50402-501
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4990ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
4990ა.1-44990ა.2-4
რაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიულირაოდენობითი ანალიზი (PHS14504G1-LB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-504.102-504
--- --- --- ---
5-13:00 ---
4990ა.1-44990ა.2-4
ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიულიანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები 2 (PHS12604G1-LB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50402-504.1
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ბოკუჩავა ნანა
02-40502-401
--- --- ---
6-14:00 --- ---
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ბოკუჩავა ნანა
02-40502-401
4990ა.1-44990ა.2-4
ელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიულიელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიული
წივწივაძე თენგიზ ედილაშვილი თამარი
02-50402-504.1
--- ---
7-15:00 --- ---
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (PHS11904G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ბოკუჩავა ნანა
02-40502-401
4990ა.1-44990ა.2-4
ელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიულიელემენტების ქიმია 2 (PHS12304G1-LB) ლაბორატორიული
წივწივაძე თენგიზ ედილაშვილი თამარი
02-50402-504.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4030
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50602-506.1
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
3-11:00 ---
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50602-506.1
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15104G1-LPB) ლაბორატორიული
ოშაყმაშვილი ცისანა
02-421
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4730ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15104G1-LPB) ლაბორატორიული
ოშაყმაშვილი ცისანა
02-420
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4830
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- მშრალი და თხევადი საკვები კონცენტრატების წარმოების ინჟინერია (EET15504G1-LPB) ლაბორატორიული
ოშაყმაშვილი ცისანა
02-421
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4830ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშრალი და თხევადი საკვები კონცენტრატების წარმოების ინჟინერია (EET15504G1-LPB) ლაბორატორიული
ოშაყმაშვილი ცისანა
02-419
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4930
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
4930.1-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- --- ---
2-10:00 --- ---
4930.1-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- --- ---
3-11:00 ---
4930.1-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
--- --- --- ---
4-12:00 ---
4930.1-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
4930.2-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- ---
7-15:00 ---
4930.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
---
4930.2-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- ---
8-16:00 ---
4930.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
---
4930.1-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
ტაბიძე ვასილ
01-კ.ც.I.3
--- ---
9-17:00 --- --- ---
4930.2-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
ტაბიძე ვასილ
01-კ.ც.I.3
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4930ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
4930ა.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
--- --- --- ---
2-10:00 ---
4930ა.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
--- --- --- ---
3-11:00 --- ---
4930ა.1-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- --- ---
4-12:00 --- ---
4930ა.1-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
4930ა.1-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
--- ---
5-13:00 --- --- ---
4930ა.1-44930ა.2-4
სასურსათო ტექნოლოგიის მასალათმცოდნეობა (EET83104G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
ოქროსაშვილი მიხეილ ტაბიძე ვასილ
10-61001-კ.ც.I.4
--- ---
6-14:00 --- --- ---
4930ა.1-4
კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები (ICT54504G1-LP) პრაქტიკული
ტაბიძე ვასილ
01-კ.ც.I.5
--- ---
7-15:00 --- ---
4930ა.2-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- --- ---
8-16:00 --- ---
4930ა.2-4
სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესები და აპარატები (EET16904G2-LPB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე
02-421
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4060
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ზოგადი მეტალოგრაფია (EET80704G1-LB) ლაბორატორიული
ოქროსაშვილი მიხეილ
10-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4760
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- მასალათმცოდნეობა მხატვრული ნაკეთობებისათვის (EET82504G1-LB) ლაბორატორიული
ოთარაშვილი გელა
10-508
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- გლინვის თეორია და ტექნოლოგია (EET82104G1-LPB) ლაბორატორიული
ოთარაშვილი გელა
10-508
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები (EET82404G1-LPB) ლაბორატორიული
ჯიბაშვილი მამული
10-507
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- სახურებელი ღუმელები (EET86304G1-LB) ლაბორატორიული
წერეთელი ქეთევან
02-226
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4760ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- შედუღების კვების წყაროები (EET84904G1-LB) ლაბორატორიული
სარალიძე ბესიკი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენადუღი შეერთებების სიმტკიცე და კონსტრუქციების დეფორმაციები (EET85104G1-LP) პრაქტიკული
სარალიძე ბესიკი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მასალების პლაზმური ჭრა და განმტკიცება (EET85304G1-LB) ლაბორატორიული
საბაშვილი ზურაბი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4860
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4860.1-44860.2-4
სამსხმელო შენადნობების რაფინირება, მოდიფიცირება და ლეგირება (EET84304G1-LB) ლაბორატორიულისამსხმელო შენადნობების რაფინირება, მოდიფიცირება და ლეგირება (EET84304G1-LB) ლაბორატორიული
ბერეჟიანი ლედი გორდეზიანი გიორგი
10-61401-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- --- ---
3-11:00 ---
4860.1-44860.2-4
სამსხმელო შენადნობების რაფინირება, მოდიფიცირება და ლეგირება (EET84304G1-LB) ლაბორატორიულისამსხმელო შენადნობების რაფინირება, მოდიფიცირება და ლეგირება (EET84304G1-LB) ლაბორატორიული
ბერეჟიანი ლედი გორდეზიანი გიორგი
10-61401-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
4860.2-4
წინაღობით შედუღება (EET84404G1-LB) ლაბორატორიული
საბაშვილი ზურაბი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
4860.1-4
წინაღობით შედუღება (EET84404G1-LB) ლაბორატორიული
საბაშვილი ზურაბი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
6-14:00 ---
4860.2-4
არალითონური მასალები (EET86104G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე ნიკოლოზ
01-ალმასების და კომპოზიციური მასალების ლაბ-ია
4860.1-4
არალითონური მასალები (EET86104G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე ნიკოლოზ
01-ალმასების და კომპოზიციური მასალების ლაბ-ია
--- --- ---
7-15:00 ---
4860.2-4
არალითონური მასალები (EET86104G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე ნიკოლოზ
01-ალმასების და კომპოზიციური მასალების ლაბ-ია
4860.1-4
არალითონური მასალები (EET86104G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე ნიკოლოზ
01-ალმასების და კომპოზიციური მასალების ლაბ-ია
--- --- ---
8-16:00 --- ---
4860.1-44860.2-4
თუჯის სხმულების სტრუქტურა და თვისებები (EET84504G1-LB) ლაბორატორიულითუჯის სხმულების სტრუქტურა და თვისებები (EET84504G1-LB) ლაბორატორიული
სარალიძე ბესიკი ხიდაშელი ნუგზარ
01-ჩამოსხმის ლაბორატორია01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- ---
9-17:00 --- ---
4860.1-44860.2-4
თუჯის სხმულების სტრუქტურა და თვისებები (EET84504G1-LB) ლაბორატორიულითუჯის სხმულების სტრუქტურა და თვისებები (EET84504G1-LB) ლაბორატორიული
სარალიძე ბესიკი ხიდაშელი ნუგზარ
01-ჩამოსხმის ლაბორატორია01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4960
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
4960.1-44960.2-4
შრომის უსაფრთხოება მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS23203G1-LSB) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS23203G1-LSB) ლაბორატორიული
ღვინიაშვილი მარინე ზამთარაძე ელენე
03-207.103-207
--- --- --- ---
4-12:00 --- ---
4960.2-4
სხმული სტრუქტურის ფორმირება და ჩამოსხმის მეთოდები (EET83804G1-LB) ლაბორატორიული
ხახანაშვილი კონსტანტინე
01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- ---
5-13:00 ---
4960.1-44960.2-4
სხმული სტრუქტურის ფორმირება და ჩამოსხმის მეთოდები (EET83804G1-LB) ლაბორატორიულილითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები (EET81704G1-LB) ლაბორატორიული
ხახანაშვილი კონსტანტინე ლომსაძე ზურაბ
01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.10-508
4960.2-4
სხმული სტრუქტურის ფორმირება და ჩამოსხმის მეთოდები (EET83804G1-LB) ლაბორატორიული
ხახანაშვილი კონსტანტინე
01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.
--- --- ---
6-14:00 ---
4960.1-44960.2-4
სხმული სტრუქტურის ფორმირება და ჩამოსხმის მეთოდები (EET83804G1-LB) ლაბორატორიულილითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები (EET81704G1-LB) ლაბორატორიული
ხახანაშვილი კონსტანტინე ლომსაძე ზურაბ
01-სამსხმელო წარმოების ლაბ.10-508
4960.1-4
ლითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები (EET81704G1-LB) ლაბორატორიული
ლომსაძე ზურაბ
10-508
--- --- ---
7-15:00 ---
4960.1-44960.2-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია გუგეშიძე ჯულიეტა
02-61102-609
4960.1-44960.2-4
ლითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები (EET81704G1-LB) ლაბორატორიულიშედუღების თეორიული საფუძვლები (EET83904G1-LB) ლაბორატორიული
ლომსაძე ზურაბ საბაშვილი ზურაბი
10-50810-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
8-16:00 --- ---
4960.2-4
შედუღების თეორიული საფუძვლები (EET83904G1-LB) ლაბორატორიული
საბაშვილი ზურაბი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
9-17:00 --- ---
4960.1-4
შედუღების თეორიული საფუძვლები (EET83904G1-LB) ლაბორატორიული
საბაშვილი ზურაბი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
10-18:00 --- ---
4960.1-4
შედუღების თეორიული საფუძვლები (EET83904G1-LB) ლაბორატორიული
საბაშვილი ზურაბი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50602-506.1
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
3-11:00 ---
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50602-506.1
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- მარილების, სასუქების და სოდის ტექნოლოგია (EET16304G1-LB) ლაბორატორიული
ბარდაჩიძე ზაირა
02-309
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ბმული აზოტის და გოგირდმჟავას ტექნოლოგია (EET16104G1-LB) ლაბორატორიული
ბუჩუკური ნუნუ
02-310
სუფთა ნაერთების ზოგადი ტექნოლოგია (EET16504G1-LB) ლაბორატორიული
ბარათელი ნანა
02-310
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგია (EET18904G1-LB) ლაბორატორიული
წვერავა მაია
02-309
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზა (EET16704G1-LB) ლაბორატორიული
ფალავანდიშვილი თამარ
02-311
--- --- --- ---
2-10:00 --- ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა (EET17204G1-LB) ლაბორატორიული
ბუჩუკური ნუნუ
02-310
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- კვების პროდუქტების ექსპერტიზა (EET16904G1-LB) ლაბორატორიული
ფალავანდიშვილი თამარ
02-311
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა (EET17404G1-LB) ლაბორატორიული
ბუჩუკური ნუნუ
02-310
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- ლაბორატორიულ სამუშაოთა ტექნიკა (EET19004G1-LB) ლაბორატორიული
წვერავა მაია
02-309
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამედიცინო დანიშნულების მასალების და ნაკეთობების ტექნოლოგია (EET11504G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე გივი
02-210
--- --- --- ---
4-12:00 --- ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების ტექნოლოგია (EET11304G1-LBR) ლაბორატორიული
გაბადაძე თამაზ
02-212
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- მინის, მინანქრის და მინაკრისტალური მასალების ქიმიური ტექნოლოგია (EET11204G1-LBR) ლაბორატორიული
ჭეიშვილი თეიმურაზ
02-211
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ქიმიური ტექნოლოგია (EET11404G1-LBR) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვლი გურამ
02-213
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/5
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ფარმაცევტული პრეპარატების სამრეწველო წარმოება (EET10604G1-LPB) ლაბორატორიული
მათნაძე მანანა
02-526
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ფარმაცევტული პრეპარატების სტანდარტიზაცია (PHS10704G1-LPB) ლაბორატორიული
ქრისტესაშვილი ლალი
02-525
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/6
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- სამედიცინი ბიოქიმია (BRS20904G1-LB) ლაბორატორიული
სიდამონ-ერისთავი მარიამ
10-305
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- კლინიკურ–ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა (BRS12704G1-LPB) ლაბორატორიული
თოფურია ლელა
10-307
--- --- ---
8-16:00 --- --- მიკრობიოლოგიის საფუძვლები (BRS17610G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ლელა
10-307
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/7
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მაღალი სიმძლავრის ჰეტერომოდულური კერამიკული კომპოზიციები (EET12104G1-LPB) ლაბორატორიული
მესტვირიშვილი ზვიადი
02-107/3
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- საინსტრუმენტო კომპოზიციური მასალები (EET12004G1-LB) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გულნაზი
02-107/5
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- თანამედროვე ტექნოლოგიებში გამოყენებული მოწინავე კომპოზიციური მასალები (EET12204G1-LPBR) ლაბორატორიული
კოვზირიძე ზვიად
02-107/2
--- --- --- ---
9-17:00 --- პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია და კოროზიული მდგრადობა (EET12304G1-LPB) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ნათელა
02-107/4
კერამიკული კომპოზიტები და მათი წარმოების ტექნოლოგია (EET12404G1-LPB) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ნათელა
02-107/4
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/8
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- გარემოსდაცვითი ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების საფუძვლები (EET12904G1-LSB) ლაბორატორიული
დონაძე მარინე
02-412
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ნანო ელექტროქიმიური ტექნოლოგიები (EET13004G1-LB) ლაბორატორიული
დონაძე მარინე
02-412
--- --- ---
6-14:00 --- წიაღისეულის უსაფრთხო გადამუშავების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიები (EET13104G1-LBR) ლაბორატორიული
შენგელია ჯემალ
02-412
--- --- ---
7-15:00 --- გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგია (EET13204G1-LB) ლაბორატორიული
გაბრიჩიძე მაია
02-412
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- კომუნიკაციების კოროზიისაგან დაცვა, კონტროლი და ინსპექცია (EET13304G1-LB) ლაბორატორიული
გაბრიჩიძე მაია
02-412
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4700/9
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ანალიზი (EET17804G1-LB) ლაბორატორიული
ზაკალაშვილი თეა
02-105
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ნედლეული და მასალები (EET17704G1-LB) ლაბორატორიული
ზაკალაშვილი თეა
02-103
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
4801.1-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
დიდიძე ანასტასია
02-524
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
4801.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
დიდიძე ანასტასია
02-524
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
გაბრიჩიძე მაია
02-412
--- --- ---
3-11:00 --- --- კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
წეროძე მედეა
02-405
--- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი მასალათმცოდნეობა (EET82904G1-LB) ლაბორატორიული
კენჭიაშვილი ნინო
10-614
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
წეროძე მედეა
02-405
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- კოროზიის არსი და დაცვის მეთოდები (EET13604G1-LB) ლაბორატორიული
გაბრიჩიძე მაია
02-412
--- --- ---
5-13:00 --- --- ზოგადი მასალათმცოდნეობა (EET82904G1-LB) ლაბორატორიული
კენჭიაშვილი ნინო
10-614
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4040
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50602-506.1
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
3-11:00 ---
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
შურღაია ბელა მჭედლიშვილი ნელი
02-50602-506.1
4001.1-4, 4040.1-4, 4030.1-44030.2-4, 4040.2-4, 4001.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4840
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4840.1-44840.2-4
ზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიულიზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია გუგეშიძე ჯულიეტა
02-70302-612
--- --- --- ---
3-11:00 ---
4840.1-44840.2-4
ზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიულიზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია გუგეშიძე ჯულიეტა
02-70302-612
--- --- --- ---
4-12:00 ---
4840.1-44840.2-4
ზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიულიზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია გუგეშიძე ჯულიეტა
02-70302-612
--- --- --- ---
5-13:00 ---
4840.1-44840.2-4
ზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიულიზედაპირული წყლების დაცვის ანალიზის მეთოდები და საშუალებები (EET21704G1-LBR) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია გუგეშიძე ჯულიეტა
02-70302-612
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
4840.1-44840.2-4
გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიული
მაცაბერიძე ეკატერინე მამულაშვილი მანანა
02-61002-703
--- --- --- ---
8-16:00 ---
4840.1-44840.2-4
გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიული
მაცაბერიძე ეკატერინე მამულაშვილი მანანა
02-61002-703
--- --- --- ---
9-17:00 ---
4840.1-44840.2-4
გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი - 2 (EET21504G1-LB) ლაბორატორიული
მაცაბერიძე ეკატერინე მამულაშვილი მანანა
02-61002-703
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4940
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
4940.1-44940.2-4
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიულიკოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
წეროძე მედეა ბოკუჩავა ნანა
02-40502-401
--- --- --- ---
2-10:00 ---
4940.1-44940.2-4
კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიულიკოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
წეროძე მედეა ბოკუჩავა ნანა
02-40502-401
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4035
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
4035.1-44035.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
6-14:00 --- ---
4035.1-44035.2-4
არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიულიარაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
4035.1-44035.2-4
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
4035.1-44035.2-4
სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა (PHS53108G1-LP) ლაბორატორიულისამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა (PHS53108G1-LP) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა ქევხიშვილი მაია
04-32104-323
--- --- ---
9-17:00 ---
4035.1-44035.2-4
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
--- --- --- ---
10-18:00 ---
4035.1-44035.2-4
ორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიულიორგანული ქიმია (PHS18204G1-LB) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-304
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4735
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
4735.1-4, 4735ა.1-4, 4735ბ.1-44735.2-4, 4735ა.2-4, 4735ბ.2-4
კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიულიკერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია მეტრეველი ირინე
02-22702-229
--- --- --- ---
6-14:00 ---
4735.1-44735.2-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე გაფრინდაშვილი როსტომ
02-42102-419
4735.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 4
--- --- ---
7-15:00 ---
4735.1-44735.2-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე გაფრინდაშვილი როსტომ
02-42102-419
4735.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 4
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ---
4735.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 1
--- --- --- ---
10-18:00 ---
4735.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 1
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4735ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
4735ა.1-44735ა.2-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე გაფრინდაშვილი როსტომ
02-42102-419
--- --- --- ---
4-12:00 ---
4735ა.1-44735ა.2-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე გაფრინდაშვილი როსტომ
02-42102-419
4735ა.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი
--- --- ---
5-13:00 ---
4735.1-4, 4735ა.1-4, 4735ბ.1-44735.2-4, 4735ა.2-4, 4735ბ.2-4
კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიულიკერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია მეტრეველი ირინე
02-22702-229
4735ა.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
4735ა.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 1
--- --- --- ---
8-16:00 ---
4735ა.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4735ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
4735ბ.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 1
--- --- ---
3-11:00 --- ---
4735ბ.2-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
4735.1-4, 4735ა.1-4, 4735ბ.1-44735.2-4, 4735ა.2-4, 4735ბ.2-4
კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიულიკერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია (BRS13504G1-LBK) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია მეტრეველი ირინე
02-22702-229
4735ბ.1-44735ბ.2-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე გაფრინდაშვილი როსტომ
02-42102-419
--- --- ---
6-14:00 --- ---
4735ბ.1-44735ბ.2-4
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები (HTH13704G1-L) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 2 (EET19904G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიბერიძე ალექსანდრე გაფრინდაშვილი როსტომ
02-42102-419
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
4735ბ.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 4
--- --- ---
9-17:00 --- ---
4735ბ.1-4
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია (HTH13304G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიქავა მედეა
13-აფთიაქი 4
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4835
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
4835.1-44835.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიულიგალენური პრეპარატების ტექნოლოგია (HTH11904G1-LBR) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ცომაია ირმა
02-22713-აფთიაქი 4
--- --- ---
5-13:00 ---
4835.1-4
გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია (HTH11904G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 4
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
4835.1-44835.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიულიტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
ბაციკაძე ქეთევან ნიშნიანიძე მარიამ
02-22802-227
--- --- --- ---
8-16:00 ---
4835.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა
02-227
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4835ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
4835ა.1-4
გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია (HTH11904G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 4
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
4835ა.1-44835ა.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიულიტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
ბაციკაძე ქეთევან ნიშნიანიძე მარიამ
02-22802-229
4835ა.2-4
გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია (HTH11904G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 2
--- --- ---
7-15:00 ---
4835ა.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა
02-230
--- --- --- ---
8-16:00 --- ---
4835ა.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა
02-229
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4835ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია (HTH11904G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 3
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
ბაციკაძე ქეთევან
02-227
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა
02-227
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4935
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4935.1-44935.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი 413-აფთიაქი 2
--- --- --- ---
3-11:00 ---
4935.1-44935.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი 413-აფთიაქი 2
4935.1-44935.2-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან გიგოშვილი თამარ
02-22702-229
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
4935.1-44935.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო გეგეშიძე ნანა
02-50602-506.1
--- --- ---
6-14:00 --- ---
4935.1-44935.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო გეგეშიძე ნანა
02-50602-506.1
--- --- ---
7-15:00 --- ---
4935.1-44935.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიულიზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ნიშნიანიძე მარიამ
02-23002-227
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4935ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან გიგოშვილი თამარ
02-22902-228
--- --- ---
5-13:00 ---
4935ა.1-44935ა.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიულიზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ნიშნიანიძე მარიამ
02-22802-230
--- --- --- ---
6-14:00 --- ---
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი 113-აფთიაქი 3
--- --- ---
7-15:00 ---
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
ცინცაძე მაია ბოლქვაძე ნონა
02-50702-506
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი 113-აფთიაქი 3
--- --- ---
8-16:00 ---
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
ცინცაძე მაია ბოლქვაძე ნონა
02-50702-506
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4935ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
4935ბ.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი 2
--- --- ---
4-12:00 ---
4935ბ.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი
4935ბ.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი 2
--- --- ---
5-13:00 ---
4935ბ.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია I (HTH11304G1-LB) ლაბორატორიული
შაშიაშვილი ნანა
13-აფთიაქი
--- --- --- ---
6-14:00 --- ---
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაკოგნოზია I (HTH11204G1-LBR) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან გიგოშვილი თამარ
02-22902-230
--- --- ---
7-15:00 --- ---
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
ცინცაძე მაია გეგეშიძე ნანა
02-50702-506
--- --- ---
8-16:00 --- ---
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია I (PHS17804G1-LB) ლაბორატორიული
ცინცაძე მაია გეგეშიძე ნანა
02-50702-506
--- --- ---
9-17:00 --- ---
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიულიზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ნიშნიანიძე მარიამ
02-22702-229
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4050
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- არაორგანული ქიმია (PHS16404G1-LPB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო
02-506
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მეტალურგიული ღუმელებიდან გამომავალი აირების გამწმენდი სისტემები (EET88904G1-LP) პრაქტიკული
მაისურაძე ბადრი
02-226
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- თხევადი ლითონების ჩამოსხმის აგრეგატები და ტექნოლოგიები (EET88704G1-LS) სემინარი
ბუჩუკური თამაზ
10-310
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4850
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
4850.2-4
კაზმის მომზადების და რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები (EET87704G1-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ბადრი
02-226
--- --- ---
2-10:00 --- ---
4850.1-4
კაზმის მომზადების და რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები (EET87704G1-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ბადრი
02-226
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4950
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
4950.1-4
თუჯის მეტალურგია (EET80204G2-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ბადრი
02-226
--- --- --- ---
2-10:00 ---
4950.1-4
თუჯის მეტალურგია (EET80204G2-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ბადრი
02-226
--- --- --- ---
3-11:00 --- ---
4950.2-4
თუჯის მეტალურგია (EET80204G2-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ბადრი
02-226
--- --- ---
4-12:00 --- ---
4950.1-44950.2-4
ფოლადის პირომეტალურგია (EET87104G1-LB) ლაბორატორიულითუჯის მეტალურგია (EET80204G2-LB) ლაბორატორიული
ცერცვაძე თამარ მაისურაძე ბადრი
10-20902-226
--- --- ---
5-13:00 ---
4950.2-4
ჰიდრომეტალურგიის საფუძვლები (EET86904G1-LB) ლაბორატორიული
წერეთელი ქეთევან
02-226
4950.1-4
ფოლადის პირომეტალურგია (EET87104G1-LB) ლაბორატორიული
ცერცვაძე თამარ
10-209
--- --- ---
6-14:00 ---
4950.2-4
ჰიდრომეტალურგიის საფუძვლები (EET86904G1-LB) ლაბორატორიული
წერეთელი ქეთევან
02-226
4950.1-44950.2-4
ჰიდრომეტალურგიის საფუძვლები (EET86904G1-LB) ლაბორატორიულიფოლადის პირომეტალურგია (EET87104G1-LB) ლაბორატორიული
წერეთელი ქეთევან ცერცვაძე თამარ
02-22610-209
--- --- ---
7-15:00 --- ---
4950.1-44950.2-4
ჰიდრომეტალურგიის საფუძვლები (EET86904G1-LB) ლაბორატორიულიფოლადის პირომეტალურგია (EET87104G1-LB) ლაბორატორიული
წერეთელი ქეთევან ცერცვაძე თამარ
02-22610-209
--- --- ---
8-16:00 --- --- ფეროშენადნობების წარმოების თეორიული საფუძვლები (EET87004G1-LPB) სემინარი
წერეთელი ნუგზარ
02-222
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

41912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- სასწავლო პრაქტიკა მასალათმცოდნეობაში (EET84504G2-P) სასწავლო პრაქტიკა.
დადიანიძე გურამი
10-104 (შედუღების ლაბ.)
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
151801.1-5
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოდია ამირან
01-728
--- --- ---
3-11:00 --- ---
151801.1-5
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოდია ამირან
01-728
--- --- ---
4-12:00 --- --- ---
151801.2-5
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოდია ამირან
01-728.2
--- ---
5-13:00 --- --- ---
151801.2-5
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოდია ამირან
01-728.2
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ავტომობილის შასი (EET93905G1-LB) ლაბორატორიული
ფრიდონაშვილი დავითი
01-584
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
151802.1-5
ავტომობილის ეკოლოგიური უსაფრთხოება (EET91305G1-LP) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
01-584
--- ---
7-15:00 --- ---
151802.2-5
ავტომობილის ეკოლოგიური უსაფრთხოება (EET91305G1-LP) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
01-584
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
151901.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
--- ---
5-13:00 ---
151901.1-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
01-629
151901.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
151901.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
--- ---
6-14:00 --- ---
151901.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
151902.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
151902.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
--- ---
3-11:00 --- ---
151902.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
151902.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (EET93105G1-LB) ლაბორატორიული
დიასამიძე ნუგზარ
07-106
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
151902.2-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
01-722
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
151902.1-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
01-722
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
152001.1-5152001.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
გოცაძე მერაბ ავთანდილაშვილი რუიზან
01-კ.ც.I.401-617 (კომპ/ც)
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151870
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
151870.1-5
დახერხილი ხე-ტყის წარმოების ტექნოლოგია (MAP20705G1-LB) ლაბორატორიული
ტყემალაძე რამაზი
01-201ც
--- --- ---
2-10:00 --- ---
151870.1-5
დახერხილი ხე-ტყის წარმოების ტექნოლოგია (MAP20705G1-LB) ლაბორატორიული
ტყემალაძე რამაზი
01-201ც
151870.2-5
დახერხილი ხე-ტყის წარმოების ტექნოლოგია (MAP20705G1-LB) ლაბორატორიული
ტყემალაძე რამაზი
01-201ც
--- ---
3-11:00 --- --- ---
151870.2-5
დახერხილი ხე-ტყის წარმოების ტექნოლოგია (MAP20705G1-LB) ლაბორატორიული
ტყემალაძე რამაზი
01-201ც
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
151870.2-5
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიტიძე ზაურ
01-201ც
--- --- --- ---
6-14:00 ---
151870.2-5
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიტიძე ზაურ
01-201ც
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
151870.1-5
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიტიძე ზაურ
01-201ც
--- ---
9-17:00 --- --- ---
151870.1-5
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LB) ლაბორატორიული
ჩიტიძე ზაურ
01-201ც
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151970
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
151970.2-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
ილურიძე კობა
01-722
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
151970.1-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
ილურიძე კობა
01-722
151970.1-5151970.2-5
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
არუდაშვილი ნინო გეორხელიძე დიანა
03-208.103-208
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152070
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
152070.1-5
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
2-10:00 --- --- ---
152070.2-5
გამოყენებითი მექანიკა (MAS36101G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151740
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
151740.2-5
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (EET74505G3-LB) ლაბორატორიული
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
01-581
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
151740.1-5
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (EET74505G3-LB) ლაბორატორიული
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
01-581
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151840
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
151840.1-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1-LB) ლაბორატორიული
ბაღდავაძე გელა
01-581
--- --- --- ---
6-14:00 ---
151840.2-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1-LB) ლაბორატორიული
ბაღდავაძე გელა
01-581
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
151840.2-5
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (EET73105G3-LB) ლაბორატორიული
მერაბიშვილი გაბრიელ
01-629
--- --- ---
9-17:00 --- ---
151840.1-5
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (EET73105G3-LB) ლაბორატორიული
მერაბიშვილი გაბრიელ
01-629
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151940
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
151940.1-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
მჭედლიშვილი ზურაბ
01-722
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
151940.2-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
მჭედლიშვილი ზურაბ
01-722
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
151941.2-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
მჭედლიშვილი ზურაბ
01-722
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
151941.1-5
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (EET77005G1-LBK) ლაბორატორიული
მჭედლიშვილი ზურაბ
01-722
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე
03-206
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- Basics of hydraulics (AAC94301E1-LPB) Laboratory
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-304
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151846
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- Pneumatics LAB (EET75605E2-B) Laboratory
ქირია ვაჟა
13-სამგორის გადამზადების ცენტრი
--- --- Hydraulics LAB (EET75705E2-B) Laboratory
ქირია ვაჟა
13-სამგორის გადამზადების ცენტრი
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152046
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- General Materials Science (EET84804E2-LB) Laboratory
ლოლაძე თამარ
10-610
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- Environment protection and ecology (ENVPR04EA1) Laboratory
დემეტრაძე მარინე
02-611
--- --- ---
9-17:00 --- --- Fundamentals of Hydraulics (AAC94301E1) Laboratory
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-304
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა თეიმურაზ
13-საველე პრაქტიკა 5
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
151980.1-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-674
--- --- ---
4-12:00 ---
151980.2-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-674
151980.1-5151980.2-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
ღვინიაშვილი მარინე ზამთარაძე ელენე
03-20903-209.1
--- ---
5-13:00 --- ---
151980.1-5151980.2-5
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიულიჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151981
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გეოდეზია 2 (PHS40703G1-BR) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა დავით
13-საველე პრაქტიკა 6
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
151981.1-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ზურაბი
01-673
--- --- ---
5-13:00 ---
151981.2-5
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ზურაბი
01-673
--- --- ---
6-14:00 ---
151981.1-5151981.2-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
ღვინიაშვილი მარინე ზამთარაძე ელენე
03-207.103-207
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
151981.1-5151981.2-5
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიულიჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152080
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
152080.1-5152080.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
მღებრიშვილი ნიკოლოზ გოცაძე მერაბ
01-კ.ც.I.601-კ.ც.I.6.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151860
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
151860.1-5
ალკოჰოლური, უალკოჰოლო სასმელების, ჩაისა და ხილ-კენკროვანი წვენების წარმოება (MAP11905G1-LS) ლაბორატორიული
ხოსიტაშვილი მარიამი
13 - გასვლითი პრაქტიკა (აგრარული)
---
4-12:00 --- --- --- ---
151860.2-5
ალკოჰოლური, უალკოჰოლო სასმელების, ჩაისა და ხილ-კენკროვანი წვენების წარმოება (MAP11905G1-LS) ლაბორატორიული
ხოსიტაშვილი მარიამი
13 - გასვლითი პრაქტიკა (აგრარული)
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
151860.2-5
მიკროპროცესორული მართვა კვების ინდუსტრიაში (EET73205G2-LB) ლაბორატორიული
ქირია ვაჟა
01-658
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ---
151860.1-5
მიკროპროცესორული მართვა კვების ინდუსტრიაში (EET73205G2-LB) ლაბორატორიული
ქირია ვაჟა
01-658
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

151960
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
151960.2-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
01-629
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
151960.1-5
ტექნიკური მექანიკა (EET74705G1-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
01-629
151960.2-5
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (MAP12605G1-LP) ლაბორატორიული
წულუკიძე მზია
06-317ბ
--- --- ---
7-15:00 --- ---
151960.1-5
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (MAP12605G1-LP) ლაბორატორიული
წულუკიძე მზია
06-317ბ
--- --- ---
8-16:00 --- ---
151960.1-5151960.2-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
ღვინიაშვილი მარინე ცენტერაძე ლალი
03-20803-208.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152060
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
152060.2-5
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლაბორატორიული
გუგულაშვილი გივი
01-659
--- --- ---
2-10:00 --- ---
152060.2-5
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლაბორატორიული
გუგულაშვილი გივი
01-659
--- --- ---
3-11:00 --- ---
152060.1-5
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლაბორატორიული
გუგულაშვილი გივი
01-659
--- --- ---
4-12:00 --- ---
152060.1-5
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლაბორატორიული
გუგულაშვილი გივი
01-659
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152020
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ტექნიკური საფუძვლები 2 (EET70105G2-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი ალექსანდრე
01-629
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
152090.1-5152090.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე ნინო გოცაძე მერაბ
01-კ.ც.I.6.101-კ.ც.I.6
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152091
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
152091.1-5152091.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე ნინო პაპასკირი მურთაზი
01-კ.ც.I.6.101-კ.ც.I.6
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152092
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
152092.1-5152092.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე ნინო პაპასკირი მურთაზი
01-კ.ც.I.6.101-კ.ც.I.6
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

152093
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
152093.1-5152093.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიულიკომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (ICT19105G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე ნინო მღებრიშვილი ნიკოლოზ
01-კ.ც.I.6.101-კ.ც.I.6
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- ---