საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
152001.1-5, 152070.1-5, 152080.1-5, 1001.1-1, 152060.1-5, 152040.1-5, 152090.1-5, 1000.1-1, 4030, 4035, 4050, 4060220101.2-2, 220160.2-2, 220165.2-2, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა-2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713 მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105
---
2-10:00 ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
--- --- ---
152001.1-5, 152070.1-5, 152080.1-5, 1001.1-1, 152060.1-5, 152040.1-5, 152090.1-5, 1000.1-1, 4030, 4035, 4050, 4060220101.2-2, 220160.2-2, 220165.2-2, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა-2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713 მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105
სოციოლოგია (SOS41912G1-LS) ლექცია
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
3-11:00 --- --- ---
152001.1-5, 152070.1-5, 152080.1-5, 1001.1-1, 152060.1-5, 152040.1-5, 152090.1-5, 1000.1-1, 4030, 4035, 4050, 4060220101.2-2, 220160.2-2, 220165.2-2, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა-2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713 მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105
1008.2-1, 1009.2-1, 1010.2-1, 1002.1-1, 1001, 1000.1-1, 1003.1-11000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1008.1-1, 1009.1-1, 1010.1-1, 1007, 1086
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექციასაქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414 ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
---
6-14:00 ---
1000.1-11000.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145 ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
7-15:00 --- --- --- ---
1000.1-1, 1001, 1002.1-1, 1003.1-11000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 10071000.3-1, 1002.3-1, 1008
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკულისაქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკულისოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) პრაქტიკული
ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711 ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 გასვიანი ნანა, - Zoom ID: 601-743-5557
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
--- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
152001.1-5, 152070.1-5, 152080.1-5, 1001.1-1, 152060.1-5, 152040.1-5, 152090.1-5, 1000.1-1, 4030, 4035, 4050, 4060220101.2-2, 220160.2-2, 220165.2-2, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა-2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713 მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105
---
2-10:00 --- --- --- ---
152001.1-5, 152070.1-5, 152080.1-5, 1001.1-1, 152060.1-5, 152040.1-5, 152090.1-5, 1000.1-1, 4030, 4035, 4050, 4060220101.2-2, 220160.2-2, 220165.2-2, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა-2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713 მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105
---
3-11:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
152001.1-5, 152070.1-5, 152080.1-5, 1001.1-1, 152060.1-5, 152040.1-5, 152090.1-5, 1000.1-1, 4030, 4035, 4050, 4060220101.2-2, 220160.2-2, 220165.2-2, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა-2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713 მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
4-12:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- სოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) პრაქტიკული
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
--- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
--- ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
სოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) ლექცია
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
7-15:00 --- --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკული
ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
8-16:00 --- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
--- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
9-17:00 --- --- ---
1001.1-11001.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145 ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სოციოლოგია (SOS41912G1-LS) ლექცია
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
3-11:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- --- ---
1008.2-1, 1009.2-1, 1010.2-1, 1002.1-1, 1001, 1000.1-1, 1003.1-11000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1008.1-1, 1009.1-1, 1010.1-1, 1007, 1086
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექციასაქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414 ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
4-12:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
---
6-14:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
7-15:00 ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
--- --- ---
1000.1-1, 1001, 1002.1-1, 1003.1-11000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 10071000.3-1, 1002.3-1, 1008
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკულისაქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკულისოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) პრაქტიკული
ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711 ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 გასვიანი ნანა, - Zoom ID: 601-743-5557
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
8-16:00 --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
--- --- ---
1002.1-11002.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145 ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1003
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
1003.1-11003.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145 ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
1008.2-1, 1009.2-1, 1010.2-1, 1002.1-1, 1001, 1000.1-1, 1003.1-11000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1008.1-1, 1009.1-1, 1010.1-1, 1007, 1086
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექციასაქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414 ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- --- ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
სოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) პრაქტიკული
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
სოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) ლექცია
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
7-15:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- ---
1000.1-1, 1001, 1002.1-1, 1003.1-11000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1007
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკულისაქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711 ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
8-16:00 --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
გვენეტაძე ნანა, - Zoom ID: 5611058385
9-17:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
10-18:00 ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1004.1-11004.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145 ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- ---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
გაფრინდაშვილი ბესიკი, - Zoom ID: 327-017-4522
--- --- საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ბესიკი, - Zoom ID: 327-017-4522
---
7-15:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1005
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- --- ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- --- ---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
8-16:00 --- --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
9-17:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
---
1005.1-11005.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ, - Zoom ID: 417 783 9048 სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1006.1-11006.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237 სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- --- --- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
---
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- --- ---
6-14:00 ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ, - Zoom ID: 432-974-7173
---
7-15:00 შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკული
შარიქაძე თეონა, - Zoom ID: 9287798112
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
9-17:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1007
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
--- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
---
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
6-14:00 ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ, - Zoom ID: 432-974-7173
7-15:00 ---
1007.1-11007.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237 სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1008
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სოციოლოგია (SOS41912G1-LS) ლექცია
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
3-11:00 --- --- --- --- ---
1000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1008.1-1, 1009.1-1, 1010.1-1, 1007, 10861008.2-1, 1009.2-1, 1010.2-1, 1002.1-1, 1001, 1000.1-1, 1003.1-1
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექციაშესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექცია
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- ---
1008.1-1, 1009.1-11008.2-1, 1009.2-1, 1010
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკულიშესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711
---
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
1008.1-11008.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639 ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
6-14:00 ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
---
7-15:00 ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
--- --- სოციოლოგიის შესავალი (SOS40312G1-LS) პრაქტიკული
გასვიანი ნანა, - Zoom ID: 601-743-5557
---
8-16:00 --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
10-18:00 ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
--- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1009
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) პრაქტიკული
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
---
3-11:00
1009.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
1000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1008.1-1, 1009.1-1, 1010.1-1, 1007, 10861008.2-1, 1009.2-1, 1010.2-1, 1002.1-1, 1001, 1000.1-1, 1003.1-1
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექციაშესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექცია
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
4-12:00 --- --- --- ---
1008.1-1, 1009.1-11008.2-1, 1009.2-1, 1010
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკულიშესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711
---
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- ---
1009.1-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
6-14:00 ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ, - Zoom ID: 622-587-5429
---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
--- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
---
8-16:00 --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
---
9-17:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
--- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
1000.2-1, 1002.2-1, 1003.2-1, 1008.1-1, 1009.1-1, 1010.1-1, 1007, 10861008.2-1, 1009.2-1, 1010.2-1, 1002.1-1, 1001, 1000.1-1, 1003.1-1
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექციაშესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) ლექცია
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
4-12:00 --- --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SOS30312G1- LS) პრაქტიკული
ჩიჩუა რამაზ, - Zoom ID: 829-853-9711
ფილოსოფიის შესავალი (HEL30512G1-LS) პრაქტიკული
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
--- --- --- საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
ფილოსოფიის საფუძვლები (HEL30212G1-LS) ლექცია
ბურჯალიანი არსენ, - Zoom ID: 720 342 6444
6-14:00 ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- --- --- ---
7-15:00
1010.1-11010.2-1, 1098.1-1, 10801010.3-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464 გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100 ზაუტაშვილი ნინო, - Zoom ID: 707-033-9063
--- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
---
8-16:00
1010.1-11010.2-1, 1098.1-1, 10801010.3-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464 გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100 ზაუტაშვილი ნინო, - Zoom ID: 707-033-9063
--- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (ART20305G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია, - Zoom ID: 945-262-5522
---
9-17:00
1010.1-11010.2-1, 1098.1-1, 10801010.3-1
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკულირუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464 გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100 ზაუტაშვილი ნინო, - Zoom ID: 707-033-9063
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
10-18:00
1010.1-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი, - Zoom ID: 830 353 6256
---
1010.2-1
ზოგადი ფიზიკა B (PHS51308G1-LB-X1) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 582-960-0124
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
2-10:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
3-11:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
---
4-12:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
--- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ, - Zoom ID: 349 448 7109
---
7-15:00 --- --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
8-16:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
2-10:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
---
4-12:00 --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
5-13:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
8-16:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- --- ---
9-17:00 --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
10-18:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
2-10:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- ---
3-11:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- ---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- ---
7-15:00 --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
8-16:00 --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
9-17:00 --- --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
2-10:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- ---
3-11:00 --- --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ---
5-13:00 --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
7-15:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
--- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
8-16:00 --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
9-17:00 --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
10-18:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
4-12:00 --- --- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
6-14:00 --- --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
---
8-16:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
---
9-17:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
---
3-11:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
--- ---
4-12:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
6-14:00 --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
---
8-16:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- ---
9-17:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- --- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
6-14:00 --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
---
8-16:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
--- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
9-17:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- --- --- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
---
2-10:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
---
3-11:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
4-12:00 --- --- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
6-14:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
---
8-16:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
---
3-11:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
--- --- --- ---
4-12:00 --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
6-14:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
8-16:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
---
9-17:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- --- ---
10-18:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- --- ---
5-13:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- ---
6-14:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
8-16:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- ---
9-17:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
10-18:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
4-12:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
---
6-14:00 --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- --- ---
8-16:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- ---
9-17:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- --- --- --- ---
10-18:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- --- ---
5-13:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- ---
6-14:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
---
8-16:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
9-17:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) საკურსო
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
10-18:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) საკურსო
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
--- --- --- --- ---
3-11:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- ---
4-12:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- ---
5-13:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის წარმოება და ორგანიზაცია (AAC33201G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
7-15:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
8-16:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 გაზმომარაგება (AAC45901G1-LPK) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კოპალიანი ალექსი, - Zoom ID: 394 581 4342
---
4-12:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
5-13:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
7-15:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
8-16:00 გაზმომარაგება (AAC45901G1-LPK) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
9-17:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- ---
10-18:00 --- გაზმომარაგება (AAC45901G1-LPK) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- ---
2-10:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- --- ---
3-11:00 გაზმომარაგება (AAC45901G1-LPK) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
გაზმომარაგება (AAC45901G1-LPK) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- ---
4-12:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
5-13:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- --- --- ---
6-14:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
---
7-15:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
გაზმომარაგება (AAC45901G1-LPK) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
8-16:00 --- --- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ---
2-10:00 --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- ---
3-11:00 --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- ---
4-12:00 --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
მოისწრაფიშვილი მანანა, - Zoom ID: 607-830-6705
--- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა, - Zoom ID: 607-830-6705
5-13:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია (AAC48101G2-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
6-14:00 --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
7-15:00 --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია (AAC48101G2-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
9-17:00 --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
10-18:00 --- --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- ---
3-11:00 --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია (AAC48101G2-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
--- --- ---
4-12:00 --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა, - Zoom ID: 607-830-6705
5-13:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
6-14:00 --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
7-15:00 --- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
მოისწრაფიშვილი მანანა, - Zoom ID: 607-830-6705
---
8-16:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია (AAC48101G2-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
9-17:00 --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
10-18:00 --- --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- ---
2-10:00 ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) პრაქტიკული
მოისწრაფიშვილი მანანა, - Zoom ID: 607-830-6705
--- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია (AAC48101G2-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
3-11:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- --- ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნები მშენებლობისას (AAC02701G1-LS) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა, - Zoom ID: 607-830-6705
5-13:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
6-14:00 --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია (AAC48101G2-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
9-17:00 --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
10-18:00 --- --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- --- ---
2-10:00 --- --- მიწის ვაკისის წარეცხვისაგან დამცავი ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ნაგებობები (AAC41701G3-LS) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- ---
3-11:00 --- ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (ART40201G1-LS) სემინარი
გიორგობიანი ლიანა, - Zoom ID: 502-275-4549
--- --- ---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (ART40201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ლიანა, - Zoom ID: 502-275-4549
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
5-13:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
6-14:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- ---
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
მიწის ვაკისის წარეცხვისაგან დამცავი ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ნაგებობები (AAC41701G3-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- ---
8-16:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- --- --- --- ---
9-17:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საავტომობილო გზების და აეროდრომების მოვლა-შენახვა (AAC48501G1-LK) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
--- --- --- ---
2-10:00 მიწის ვაკისის წარეცხვისაგან დამცავი ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ნაგებობები (AAC41701G3-LS) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- --- ---
3-11:00 ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (ART40201G1-LS) სემინარი
გიორგობიანი ლიანა, - Zoom ID: 502-275-4549
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (ART40201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ლიანა, - Zoom ID: 502-275-4549
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
5-13:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
6-14:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- ---
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
მიწის ვაკისის წარეცხვისაგან დამცავი ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ნაგებობები (AAC41701G3-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
---
8-16:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ელოშვილი ნანა, - Zoom ID: 449-755-1354
---
9-17:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- --- საავტომობილო გზების და აეროდრომების მოვლა-შენახვა (AAC48501G1-LK) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
---
10-18:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (ART40201G1-LS) სემინარი
გიორგობიანი ლიანა, - Zoom ID: 502-275-4549
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- --- ---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (ART40201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ლიანა, - Zoom ID: 502-275-4549
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
5-13:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
6-14:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
---
7-15:00 პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
მიწის ვაკისის წარეცხვისაგან დამცავი ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ნაგებობები (AAC41701G3-LS) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
8-16:00 მშენებლობის შეფასება და ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83401G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- --- --- მიწის ვაკისის წარეცხვისაგან დამცავი ნაპირსამაგრი და სარეგულაციო ნაგებობები (AAC41701G3-LS) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
9-17:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
3-11:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
4-12:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
5-13:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
6-14:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
7-15:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
8-16:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
--- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- --- --- ---
10-18:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
3-11:00 --- --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
4-12:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
5-13:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
6-14:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
7-15:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
---
10-18:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
4-12:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
6-14:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
7-15:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
8-16:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
10-18:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
3-11:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
4-12:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
5-13:00 --- --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
6-14:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
7-15:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
8-16:00 --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
---
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
---
10-18:00 --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
---
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
6-14:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
7-15:00 --- --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
---
8-16:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
9-17:00 --- --- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
3-11:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
---
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
6-14:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
---
7-15:00 --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
8-16:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
9-17:00 --- --- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
---
3-11:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
---
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
8-16:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
9-17:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
3-11:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
---
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან, - Zoom ID: 484-711-3056
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
6-14:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
7-15:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი, - Zoom ID: 752 273 1700
---
8-16:00 --- --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
9-17:00 --- --- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
4-12:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
---
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
--- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
6-14:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
7-15:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
9-17:00 --- --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
10-18:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
4-12:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
5-13:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
---
6-14:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
7-15:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
8-16:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
9-17:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
---
3-11:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
4-12:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი, - Zoom ID: 752 273 1700
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
7-15:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
8-16:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
9-17:00 --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
--- --- --- ---
10-18:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
3-11:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
4-12:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
---
6-14:00 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
7-15:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ამყოლაძე თემურ, - Zoom ID: 273 882 5473
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
8-16:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
9-17:00 --- --- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
10-18:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
--- --- --- --- ---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
---
3-11:00 --- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
7-15:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
8-16:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
--- --- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
7-15:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
---
8-16:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
---
9-17:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
--- --- --- --- ---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
3-11:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- ---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
7-15:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
---
8-16:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
--- --- --- --- ---
2-10:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
დუმბაძე მარიამი, - Zoom ID: 660 208 5404
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
4-12:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
6-14:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
--- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
7-15:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- --- ---
8-16:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
--- --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
---
9-17:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
---
10-18:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- ---
2-10:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
7-15:00 ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
9-17:00 --- --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
ვარდიაშვილი დავით, - Zoom ID: 318 325 8244
წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
10-18:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- --- --- ---
2-10:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
---
5-13:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- --- ---
6-14:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
--- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
7-15:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
8-16:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
---
10-18:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- --- --- ---
2-10:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
---
3-11:00 სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
8-16:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
---
9-17:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) ლექცია
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
--- --- --- --- ---
2-10:00 ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
---
3-11:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
6-14:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC36301G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
7-15:00 --- --- სამშენებლო ტენდერები, ეთიკა და კონტრაქტები (AAC83501G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები მშენებლობაში (AAC31801G2-LS) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
8-16:00 --- --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (AAC36101G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
---
9-17:00 --- --- ბიზნესის წარმოების პრინციპები (BUA41201G2-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები (AAC48901G1-LP) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან, - Zoom ID: 510 420 9082
---
10-18:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (AAC488001G1-LP) ლექცია
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
--- --- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
--- --- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
--- --- --- --- ---
6-14:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
---
7-15:00
1900.1-11900.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
---
8-16:00 ---
1900.1-11900.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
--- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
9-17:00
1900.1-11900.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
1901.1-11901.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
--- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
---
5-13:00 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ---
6-14:00
1901.1-11901.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
---
7-15:00
1901.1-11901.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
1902.1-11902.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
--- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- ---
5-13:00 --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
6-14:00 --- ---
1902.1-11902.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
--- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
---
7-15:00 --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
---
8-16:00 --- ---
1902.1-11902.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
10-18:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
3-11:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
--- --- ---
1903.1-11903.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
5-13:00
1903.1-11903.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1903.1-11903.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
---
7-15:00 --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
10-18:00 --- --- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
--- --- --- --- ---
2-10:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
--- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
---
3-11:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
4-12:00
1904.1-11904.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
5-13:00 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
6-14:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
--- --- ---
1904.1-11904.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
8-16:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
1904.1-11904.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
2-10:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
--- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
---
3-11:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
4-12:00
1905.1-11905.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
5-13:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
---
1905.1-11905.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
--- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
---
1905.1-11905.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
---
7-15:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
--- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
---
2-10:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
--- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
---
3-11:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
4-12:00 ---
1906.1-11906.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
1906.1-11906.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
7-15:00 --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
--- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
8-16:00 ---
1906.1-11906.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
9-17:00 --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
--- --- --- --- ---
2-10:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131
--- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
---
3-11:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
1907.1-11907.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
---
6-14:00 --- --- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა, - Zoom ID: 517 254 3760
---
7-15:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
1907.1-11907.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა, - Zoom ID: 255 649 2131 ბერიძე გიორგი, - Zoom ID: 523 799 7888
9-17:00 --- --- --- ---
1907.1-11907.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
---
1908.1-11908.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
6-14:00
1908.1-11908.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
---
7-15:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
--- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
8-16:00
1908.1-11908.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
---
9-17:00 --- --- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
---
3-11:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- ---
1909.1-11909.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
---
7-15:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- ---
1909.1-11909.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
9-17:00 --- --- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
---
10-18:00 ---
1909.1-11909.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
--- --- --- --- ---
3-11:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- ---
1910.1-11910.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
---
7-15:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
--- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- --- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386
---
9-17:00 --- --- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
---
10-18:00
1910.1-11910.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
1910.1-11910.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1911.1-11911.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
---
4-12:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ, - Zoom ID: 262 557 0655
--- --- --- ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
---
6-14:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
თოფურია მარინე, - Zoom ID: 967 308 4954
1911.1-11911.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
---
7-15:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
8-16:00 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386
--- --- ---
1911.1-11911.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130 კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
---
9-17:00 --- --- --- --- საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
--- --- --- შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
---
2-10:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1912.1-11912.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
---
6-14:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
1912.1-11912.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
7-15:00 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386
--- --- ---
1912.1-11912.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
8-16:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
2-10:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- --- --- ---
3-11:00
1913.1-11913.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- ---
1913.1-11913.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
---
4-12:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
---
6-14:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- --- ---
7-15:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386
---
8-16:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00
1913.1-11913.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
---
2-10:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- ---
1914.1-11914.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
---
6-14:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
---
8-16:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
--- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
9-17:00
1914.1-11914.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- --- ---
1914.1-11914.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595
---
2-10:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- ---
1915.1-11915.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
3-11:00
1915.1-11915.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- --- ---
1915.1-11915.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
---
6-14:00 ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
7-15:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
---
8-16:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
9-17:00 --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა, - Zoom ID: 817-509-0386
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
3-11:00 --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
4-12:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
--- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
6-14:00 --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
---
1916.1-11916.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
1916.1-11916.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1916.1-11916.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1917.1-11917.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
---
3-11:00 რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
--- --- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
4-12:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
5-13:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
6-14:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
---
1917.1-11917.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 894 977 0595 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
1917.1-11917.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1918.1-11918.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
კლდიაშვილი ვალერიანი, - Zoom ID: 621 987 5744 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
3-11:00 --- --- ---
1918.1-11918.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
4-12:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
5-13:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
1918.1-11918.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- --- --- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) ლექცია
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
--- --- --- --- ---
2-10:00
1919.1-11919.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- --- --- რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
---
3-11:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
---
4-12:00 ზოგადი ჰიდრავლიკა (AAC46701G2-LB) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
ჰიდროლოგიის საფუძვლები (AAC46801G2-LP) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 568-552-3388
--- --- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები 2 (AAC82901G1-LB) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
1919.1-11919.2-1
შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსოშენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) საკურსო
კლდიაშვილი ვალერიანი, - Zoom ID: 621 987 5744 მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
6-14:00
1919.1-11919.2-1
რიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიულირიცხვითი მეთოდები (MAS39308G1-LPB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236 გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- --- --- ფუძე-საძირკვლები (AAC83001G1-LK) საკურსო
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებანი (ICT19701G1-LB) ლექცია
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 2 (EET71601G2-LK) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა–ნაგებობების არქიტექტურა (AAC17606G1-LK) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1080
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- --- ინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
სოციოლოგია (SOS41912G1-LS) ლექცია
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
3-11:00 საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 717-612-8840
1080.1-11080.2-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) ლექციაგამოყენებითი ფსიქოლოგია (SOS32512G1-LS) ლექცია
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777 გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
---
1080.1-11080.2-1
კულტურა და თანამედროვეობა (SOS44711G1-LS) პრაქტიკულიდემოკრატია და მოქალაქეობა (LAW17911G1-LS-X2) პრაქტიკული
თავდიშვილი მურმან, - Zoom ID: 506-304-3607 ფიფია ნიკოლოზი, - Zoom ID: 590-891-0034
4-12:00 ---
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (PHS51308G1-LB-X2) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (PHS51308G1-LB-X2) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639 ქავთარაძე ნატალია, - Zoom ID: 265-135-9058
---
1080.2-1
დემოკრატია და მოქალაქეობა (LAW17911G1-LS-X2) პრაქტიკული
ფიფია ნიკოლოზი, - Zoom ID: 590-891-0034
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
სტატისტიკის საფუძვლები (BUA13301G1-LS) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა, - Zoom ID: 238 776 9793
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (PHS51308G1-LB-X2) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (PHS51308G1-LB-X2) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639 ქავთარაძე ნატალია, - Zoom ID: 265-135-9058
--- სოციოლოგია (SOS41912G1-LS) პრაქტიკული
კაკაბაძე ელენე, - Zoom ID: 589 605 9265
კულტურა და თანამედროვეობა (SOS44711G1-LS) ლექცია
თავდიშვილი მურმან, - Zoom ID: 506-304-3607
6-14:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (PHS51308G1-LB-X2) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- --- ---
7-15:00 რუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
სტატისტიკის საფუძვლები (BUA13301G1-LS) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა, - Zoom ID: 238 776 9793
საინჟინრო მათემატიკა 2 (MAS33608G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად, - Zoom ID: 283-020-0260
--- --- ---
8-16:00 --- --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) პრაქტიკული.
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (SOS32512G1-LS) პრაქტიკული
ხურცია-ანდრიაძე ირმა, - Zoom ID: 425-906-2922
---
1080.1-11080.2-1
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923 ქვარცხავა ლიანა, - Zoom ID: 663 710 7242
---
10-18:00 დემოკრატია და მოქალაქეობა (BUA83413G1-LS) ლექცია
ფიფია ნიკოლოზი, - Zoom ID: 590-891-0034
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1780
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BUA38505G1-LS) პრაქტიკული
დიდიშვილი ნინო, - Zoom ID: 341-452-3890
--- --- ---
2-10:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
3-11:00 --- --- ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ინოვაციური ტექნოლოგიების მენეჯმენტი მშენებლობაში (BUA75001G1-LSP) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო ბიზნესი და ფინანსები (BUA28301G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- სამშენებლო ბიზნესი და ფინანსები (BUA28301G1-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- ---
8-16:00 --- მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BUA38505G1-LS) ლექცია
დიდიშვილი ნინო, - Zoom ID: 341-452-3890
--- --- ინოვაციური ტექნოლოგიების მენეჯმენტი მშენებლობაში (BUA75001G1-LSP) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
9-17:00 --- --- ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) ლექცია
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
--- --- --- --- ---
3-11:00 შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (HHS26703G1-LB) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
5-13:00 მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1-LPK) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 1 (AAC81601G1-LP) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- ---
6-14:00 მშენებლობის მარკეტინგი (BUA53401G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- --- მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (BUA53401G1-LS) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1-LPK) საკურსო
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
8-16:00 საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1-LPK) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
---
10-18:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 1 (AAC81601G1-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) ლექცია
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (BUA12001G1-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) ლექცია
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ, - Zoom ID: 978 340 6017
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლექცია
ჭიაურელი გიორგი, - Zoom ID: 558 441 8458
---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა 1 (EET72701G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ეკონომიკის პრინციპები (SOS10912G1-LS) ლექცია
შენგელია რევაზი, - Zoom ID: 3796477152
--- ---
9-17:00 --- --- --- ეკონომიკის პრინციპები (SOS10912G1-LS) პრაქტიკული
შენგელია რევაზი, - Zoom ID: 3796477152
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 Инженерная математика 2 (MAS31008R1-LP) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
--- --- --- --- ---
2-10:00 Теоретическая механика- статика (MAS38201R1-LPB) Лекция
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
--- --- --- Основы философии (HEL31012R1-LS) Лекция
ანდრიაშვილი რაგიმ, - Zoom ID: 475 464 8824
---
3-11:00 Теоретическая механика- статика (MAS38201R1-LPB) Практическая работа
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
--- --- --- Инженерная математика 2 (MAS31008R1-LP) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Лекция
შურღაია იოსები, - Zoom ID: 265-992-9111
4-12:00 Физика 2.1 (PHS55508R1-LB) Лекция
გიგინეიშვილი აკაკი, - Zoom ID: 233-584-7169
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- Основы философии (HEL31012R1-LS) Практическая работа
ანდრიაშვილი რაგიმ, - Zoom ID: 475 464 8824
1090.1-11090.2-1
Теоретическая механика- статика (MAS38201R1-LPB) Лабораторная работаТеоретическая механика- статика (MAS38201R1-LPB) Лабораторная работа
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273 ქვარცხავა ლიანა, - Zoom ID: 663 710 7242
6-14:00 Строительное черчение (EET71505R1-P) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ, - Zoom ID: 553-506-9310
--- --- --- ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 2 (LEH14512G1-P) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
---
7-15:00 --- --- --- Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Практическая работа
შურღაია იოსები, - Zoom ID: 265-992-9111
8-16:00
1090.1-11090.2-1
Физика 2.1 (PHS55508R1-LB) Лабораторная работаФизика 2.1 (PHS55508R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ, - Zoom ID: 598-911-1319 გიგინეიშვილი აკაკი, - Zoom ID: 233-584-7169
--- --- ---
1090.1-1
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) ლექცია
ხოხობაშვილი თამარი, - Zoom ID: 479-289-4841
Инженерная геология и механика грунтов (PHS30301R2-LB) Лекция
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
9-17:00
1090.1-11090.2-1
Физика 2.1 (PHS55508R1-LB) Лабораторная работаФизика 2.1 (PHS55508R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ, - Zoom ID: 598-911-1319 გიგინეიშვილი აკაკი, - Zoom ID: 233-584-7169
--- --- ---
1090.1-1
საქართველოს ისტორია (HEL20212G1-LS-X) პრაქტიკული
ხოხობაშვილი თამარი, - Zoom ID: 479-289-4841
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC36701G2-K) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
Экономика строительства (SOS10601R2-LS) Практическая работа
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
4-12:00 --- Исследование и испытание зданий и сооружений (AAC31101R2-LB) Лекция
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- Строительные компьютерные программы (ICT32201R2-LB) Лабораторная работа
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
6-14:00 --- --- --- --- Исследование и испытание зданий и сооружений (AAC31101R2-LB) Лабораторная работа
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
7-15:00 --- --- --- --- Восстановление и усиление зданий и сооружений (AAC07701R1-LPK) Практическая работа
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
8-16:00 --- --- --- --- Восстановление и усиление зданий и сооружений (AAC07701R1-LPK) Лекция
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
---
9-17:00 --- --- --- --- Восстановление и усиление зданий и сооружений (AAC07701R1-LPK) Курсовая работа
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
Строительные компьютерные программы (ICT32201R2-LB) Лекция
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
10-18:00 Экономика строительства (SOS10601R2-LS) Лекция
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- Технология возведения зданий и сооружений (AAC97301R1-LPK) Лекция
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
Технология возведения зданий и сооружений (AAC97301R1-LPK) Курсовой проект
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- --- ---
5-13:00 --- Основы управления в строительстве (AAC30701R2-LP) Практическая работа
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- Санитарно-техническое оборудование здании (AAC42601R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- ---
6-14:00 --- Стройтельно-техническая экспертиза (AAC07201R1-LSK) Лекция
ზამბახიძე ლერი, - Zoom ID: 253-533-7527
--- --- ---
7-15:00 Основы гидротехнического строительство (AAC97201R1-LP) Лекция
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- Сейсмостойкость сооружений (EET77301R2-K) Курсовой проект
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
Стройтельно-техническая экспертиза (AAC07201R1-LSK) Курсовая работа
ზამბახიძე ლერი, - Zoom ID: 253-533-7527
--- ---
8-16:00 Технология возведения зданий и сооружений (AAC97301R1-LPK) Практическая работа
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
Основы управления в строительстве (AAC30701R2-LP) Лекция
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- ---
9-17:00 --- Стройтельно-техническая экспертиза (AAC07201R1-LSK) Практическая работа
ზამბახიძე ლერი, - Zoom ID: 253-533-7527
Санитарно-техническое оборудование здании (AAC42601R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- ---
10-18:00 --- Основы гидротехнического строительство (AAC97201R1-LP) Практическая работа
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 Основы архитектуры (AAC17406R1-LK) Курсовой проект
მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
--- --- --- Cтроительная механика (EET77201R2-LPK) Практическая работа
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
---
3-11:00 --- --- --- --- Cтроительная механика (EET77201R2-LPK) Лекция
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
---
4-12:00 Сопротивление материалов 2 (EET71301R2-LP) Курсовая работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
--- --- --- Основы архитектуры (AAC17406R1-LK) Лекция
მალაღურაძე მარიამ, - Zoom ID: 671-531-8147
---
5-13:00 Cтроительная механика (EET77201R2-LPK) Курсовая работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
Сопротивление материалов 2 (EET71301R2-LP) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
--- --- --- ---
6-14:00 Строительные материалы 2 (AAC97101R1-LB) Лекция
უგულავა ლიანა, - Zoom ID: 623 686 9145
Гидравлика (AAC30501R2-LPB) Практическая работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- --- Теплогазоснабжение и вентиляция (AAC40901R2-LP) Лекция
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
7-15:00 --- --- --- --- --- Статистические методы в строительстве (AAC30601R2-LP) Практическая работа
მამარდაშვილი ალექსანდრა, - Zoom ID: 643-171-0545
8-16:00 --- Гидравлика (AAC30501R2-LPB) Лекция
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- --- --- Теплогазоснабжение и вентиляция (AAC40901R2-LP) Практическая работа
მეფარიშვილი ნანი, - Zoom ID: 965 848 8966
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- Статистические методы в строительстве (AAC30601R2-LP) Лекция
მამარდაშვილი ალექსანდრა, - Zoom ID: 643-171-0545
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1098
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- კალკულუს T2 (MAS19308G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- კალკულუს T2 (MAS19308G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 თეოლოგია (KLJM9547OP) ლექცია
ოთარაშვილი ვაჟა, - Zoom ID: 392 159 6222
ფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- გეოდეზი სამოქალაქო ინჟინერიაში (PHS42903G1-LB) ლექცია
ჭიაურელი გიორგი, - Zoom ID: 558 441 8458
---
6-14:00 --- ფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) პრაქტიკული
სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
---
7-15:00
1010.2-1, 1098.1-1, 10801098.2-1
რუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100 კეჟერაძე მეგი, - Zoom ID: 919-884-8095
--- ---
1098.1-11098.2-1
ფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) ლაბორატორიულიფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639 კასრაძე გრიგოლ, - Zoom ID: 995 698 6923
1098.1-11098.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
---
8-16:00
1010.2-1, 1098.1-1, 10801098.2-1
რუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100 კეჟერაძე მეგი, - Zoom ID: 919-884-8095
--- ---
1098.1-11098.2-1
ფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) ლაბორატორიულიფიზიკა 1.1 (PHS53408G1-LPB) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639 კასრაძე გრიგოლ, - Zoom ID: 995 698 6923
1098.1-11098.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
---
9-17:00
1010.2-1, 1098.1-1, 10801098.2-1
რუსული ენა -2 (LEH15512G3-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-2 (LEH10312G1-P-1X) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100 კეჟერაძე მეგი, - Zoom ID: 919-884-8095
--- --- ---
1098.1-11098.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა სამოქალაქო ინჟინერიაში (ICT10901G3-PB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192 ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

122053
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- Water Resources Planning (ENV12901E1-LBK) Course paper
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1-LS) Practical Work
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
Environmental Engineering (EET27001E1-LS) Practical Work
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
---
11-19:00 --- --- Water Resources Planning (ENV12901E1-LBK) Lecture
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
---
12-20:00 --- Water Resources Monitoring (AAC92901E1-LS) Lecture
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
Water Resources Monitoring (AAC92901E1-LS) Practical Work
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1-LS) Lecture
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
---
13-21:00 --- --- Environmental Engineering (EET27001E1-LS) Lecture
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
---
14-22:00 --- Water Resources Planning (ENV12901E1-LBK) Practical Work
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- --- --- ---

დაბრუნება

122055
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 Hydrology of Surface and Groundwater (AAC92501E1-LP) Lecture
ინაშვილი ირმა, - Zoom ID: 975-600-7187
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Lecture
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
Water Resources Engineering (EET27001E1) Lecture
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
---
11-19:00 Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Practical Work
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Lecture
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Practical Work
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
---
12-20:00 Hydrology of Surface and Groundwater (AAC92501E1-LP) Practical Work
ინაშვილი ირმა, - Zoom ID: 975-600-7187
Water Resources Engineering (EET27001E1) Practical Work
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
---
13-21:00 Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Practical Work
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- --- ---
14-22:00 --- --- Water Resources Engineering (EET27001E1) Course paper
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- --- ---

დაბრუნება

122011
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
11-19:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (AAC31201G1- LP) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი, - Zoom ID: 253-533-7527
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- ---
12-20:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ძველი შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა (AAC37901G2-LPK) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (AAC31201G1- LP) ლექცია
ზამბახიძე ლერი, - Zoom ID: 253-533-7527
---
13-21:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
ძველი შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა (AAC37901G2-LPK) საკურსო
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- ---
14-22:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ძველი შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა (AAC37901G2-LPK) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---

დაბრუნება

122020
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
11-19:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
--- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
12-20:00 --- მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
--- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
252060.1-5, 252064.1-5, 252065.1-5, 252020.1-5, 8076.1-8, 80104.1-8, 2020/1/1.1-6, 0320.2-2გ.1-3, 0320.2-3.1-3, 2020/2.1-6, 0320.2-2ა.1-3, 8094.1-8, 8099-1.1-8, 0320.2-1.1-3, 0320.2-5გ.1-3, 252046.1-5, 220201.1-2, 8099-3.1-8, 8096.1-8, 252058.1-5, 8099-2.1-8, 8084.1-8, 0320.2-2დ.1-3, 122071.1-1, 8041-1.1-8, 0320.2-4.1-3, 0320.2-5ა.1-3, 0320.2-5ბ.1-3, 2520112.1-5, 122020.1-1, 42034122020.2-1, 122071.2-1, 0320.2-3.2-3, 0320.2-5ა.2-3, 0320.2-1.2-3, 0320.2-4.2-3, 0320.2-5გ.2-3, 0320.2-5ბ.2-3, 0320.2-2ა.2-3, 42087.1-4, 42087ა.1-4, 42037.1-4, 42087ბ.1-4, 2520112.2-5, 252046.2-5, 252020.2-5, 252064.2-5, 252065.2-5, 252058.2-5, 252060.2-5, 2020/1/1.2-6, 8076.2-8, 8094.2-8, 80104.2-8, 8099-3.2-8, 8084.2-8, 8041-1.2-8, 8096.2-8, 8099-1.2-8, 8099-2.2-8, 220201.2-2, 2020/2.2-6, 0320.2-2დ.2-342037.2-4, 42087.2-4, 42087ა.2-4, 42087ბ.2-4, 252058.3-5, 252060.3-5, 252064.3-5, 252065.3-5, 2520112.3-5, 252046.3-5, 2020/1/1.3-6, 2020/2.3-6, 122020.3-1, 122071.3-1, 42008, 42012, 42050
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული ენა) (LEH12312G1-LP) ლექციადარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული ენა) (LEH12712G1-LP) ლექციადარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (LEH12912G1-LP) ლექცია
ჩიქვინიძე ია, - Zoom ID: 746 292 9470 ბურდული ია, - Zoom ID: 951-403-9021 ჩუპრინინა სვეტლანა, - Zoom ID: 978-291-8781
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
13-21:00 --- --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
252060.1-5, 252064.1-5, 252065.1-5, 252020.1-5, 8076.1-8, 80104.1-8, 2020/1/1.1-6, 0320.2-2გ.1-3, 0320.2-3.1-3, 2020/2.1-6, 0320.2-2ა.1-3, 8094.1-8, 8099-1.1-8, 0320.2-1.1-3, 0320.2-5გ.1-3, 252046.1-5, 220201.1-2, 8099-3.1-8, 8096.1-8, 252058.1-5, 8099-2.1-8, 8084.1-8, 0320.2-2დ.1-3, 122071.1-1, 8041-1.1-8, 0320.2-4.1-3, 0320.2-5ა.1-3, 0320.2-5ბ.1-3, 2520112.1-5, 122020.1-1, 42034122020.2-1, 122071.2-1, 0320.2-3.2-3, 0320.2-5ა.2-3, 0320.2-1.2-3, 0320.2-4.2-3, 0320.2-5გ.2-3, 0320.2-5ბ.2-3, 0320.2-2ა.2-3, 42087.1-4, 42087ა.1-4, 42037.1-4, 42087ბ.1-4, 2520112.2-5, 252046.2-5, 252020.2-5, 252064.2-5, 252065.2-5, 252058.2-5, 252060.2-5, 2020/1/1.2-6, 8076.2-8, 8094.2-8, 80104.2-8, 8099-3.2-8, 8084.2-8, 8041-1.2-8, 8096.2-8, 8099-1.2-8, 8099-2.2-8, 220201.2-2, 2020/2.2-6, 0320.2-2დ.2-342037.2-4, 42087.2-4, 42087ა.2-4, 42087ბ.2-4, 252058.3-5, 252060.3-5, 252064.3-5, 252065.3-5, 2520112.3-5, 252046.3-5, 2020/1/1.3-6, 2020/2.3-6, 122020.3-1, 122071.3-1, 42008, 42012, 42050
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული ენა) (LEH12312G1-LP) პრაქტიკულიდარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული ენა) (LEH12712G1-LP) პრაქტიკულიდარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (LEH12912G1-LP) პრაქტიკული
ჩიქვინიძე ია, - Zoom ID: 746 292 9470 ბურდული ია, - Zoom ID: 951-403-9021 ჩუპრინინა სვეტლანა, - Zoom ID: 978-291-8781
14-22:00 --- --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
252060.1-5, 252064.1-5, 252065.1-5, 252020.1-5, 8076.1-8, 80104.1-8, 2020/1/1.1-6, 0320.2-2გ.1-3, 0320.2-3.1-3, 2020/2.1-6, 0320.2-2ა.1-3, 8094.1-8, 8099-1.1-8, 0320.2-1.1-3, 0320.2-5გ.1-3, 252046.1-5, 220201.1-2, 8099-3.1-8, 8096.1-8, 252058.1-5, 8099-2.1-8, 8084.1-8, 0320.2-2დ.1-3, 122071.1-1, 8041-1.1-8, 0320.2-4.1-3, 0320.2-5ა.1-3, 0320.2-5ბ.1-3, 2520112.1-5, 122020.1-1, 42034122020.2-1, 122071.2-1, 0320.2-3.2-3, 0320.2-5ა.2-3, 0320.2-1.2-3, 0320.2-4.2-3, 0320.2-5გ.2-3, 0320.2-5ბ.2-3, 0320.2-2ა.2-3, 42087.1-4, 42087ა.1-4, 42037.1-4, 42087ბ.1-4, 2520112.2-5, 252046.2-5, 252020.2-5, 252064.2-5, 252065.2-5, 252058.2-5, 252060.2-5, 2020/1/1.2-6, 8076.2-8, 8094.2-8, 80104.2-8, 8099-3.2-8, 8084.2-8, 8041-1.2-8, 8096.2-8, 8099-1.2-8, 8099-2.2-8, 220201.2-2, 2020/2.2-6, 0320.2-2დ.2-342037.2-4, 42087.2-4, 42087ა.2-4, 42087ბ.2-4, 252058.3-5, 252060.3-5, 252064.3-5, 252065.3-5, 2520112.3-5, 252046.3-5, 2020/1/1.3-6, 2020/2.3-6, 122020.3-1, 122071.3-1, 42008, 42012, 42050
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული ენა) (LEH12312G1-LP) პრაქტიკულიდარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული ენა) (LEH12712G1-LP) პრაქტიკულიდარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (LEH12912G1-LP) პრაქტიკული
ჩიქვინიძე ია, - Zoom ID: 746 292 9470 ბურდული ია, - Zoom ID: 951-403-9021 ჩუპრინინა სვეტლანა, - Zoom ID: 978-291-8781
მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300

დაბრუნება

122021
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
9-17:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- --- ---
10-18:00 მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა, - Zoom ID: 281 089 6470
122041, 122043, 122083, 122011, 122021.2-1
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
11-19:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
122021.1-1, 2020/1/3.1-6122041, 122043, 122083, 122011, 122021.2-1
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული ენა) (LEH12312G1-LP) ლექციადარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
ნარეშელაშვილი ეკა, - Zoom ID: 460-382-5657 გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- ---
12-20:00 --- მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
122041, 122043, 122083, 122011, 122021.2-1
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) ლექცია
ყიფიანი გელა, - Zoom ID: 281 089 6470
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული ენა) (LEH12312G1-LP) პრაქტიკული
ტუხაშვილი შორენა, - Zoom ID: 545-170-9863
13-21:00 --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- ---
14-22:00 --- --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- ---

დაბრუნება

122031
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- --- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
10-18:00 ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
--- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
12-20:00 --- --- ---
13-21:00 მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
--- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300

დაბრუნება

122041
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ჰიდრავლიკა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობაში (AAC33701G1-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- --- --- --- ---
10-18:00 ჰიდრავლიკა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობაში (AAC33701G1-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- ---
12-20:00 გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (AAC37701G2-LPK) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- ---
13-21:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (AAC37701G2-LPK) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (AAC37701G2-LPK) საკურსო
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ---

დაბრუნება

122043
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ჰიდრავლიკა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობაში (AAC33701G1-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- --- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (AAC37701G2-LPK) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
12-20:00 ჰიდრავლიკა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობაში (AAC33701G1-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (AAC37701G2-LPK) საკურსო
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- ---
13-21:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (AAC37701G2-LPK) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ---

დაბრუნება

122051
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- --- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
10-18:00 წყლის მიწოდების და განაწილების ობიექტების მშენებლობა (AAC40501G3-LPK) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 --- --- --- ბუნებრივი წყლების წყალმიმღები ნაგებობების ‘ მშენებლობა (AAC40601G3-LP) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
---
12-20:00 --- წყლის მიწოდების და განაწილების ობიექტების მშენებლობა (AAC40501G3-LPK) საკურსო
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
---
13-21:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
წყლის მიწოდების და განაწილების ობიექტების მშენებლობა (AAC40501G3-LPK) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ბუნებრივი წყლების წყალმიმღები ნაგებობების ‘ მშენებლობა (AAC40601G3-LP) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
---

დაბრუნება

122056
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- --- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
10-18:00 --- --- --- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 --- სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (PHS56201G1-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
12-20:00 თბომომარაგების და ვენტილაციის სისტემების თბოგენერატორები (AAC37201G2-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
--- სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (PHS56201G1-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
13-21:00 თბომომარაგების და ვენტილაციის სისტემების თბოგენერატორები (AAC37201G2-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
--- --- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
გელაძე ნინო, - Zoom ID: 7734065675
14-22:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ---

დაბრუნება

122061
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
10-18:00 --- --- მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
--- ---
12-20:00 --- მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) ლექცია
ყიფიანი გელა, - Zoom ID: 281 089 6470
--- ---
13-21:00 --- მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (მაგ) (AAC30801G1-LS) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
--- მშენებლობა კომპოზიტური მასალებით (AAC85601G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა, - Zoom ID: 281 089 6470
საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 --- --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- ---

დაბრუნება

122082
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
--- --- --- --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
10-18:00 საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
--- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე მეთოდები (AAC40201G3-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე მეთოდები (AAC40201G3-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
---
12-20:00 დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა (AAC03705G1-LPK) საკურსო
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- --- ---
13-21:00 --- დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა (AAC03705G1-LPK) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 --- დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა (AAC03705G1-LPK) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ---

დაბრუნება

122083
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 საგზაო მშენებლობა რთულ პირობებში (AAC49501G2-LP) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- --- --- --- ---
10-18:00 საგზაო მშენებლობა რთულ პირობებში (AAC49501G2-LP) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
ავტომატიზებული სისტემები საგზაო მშენებლობაში (AAC49301G2-LB) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
11-19:00 --- დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
გოცირიძე რუსუდანი, - Zoom ID: 322-356-8737
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ავტომატიზებული სისტემები საგზაო მშენებლობაში (AAC49301G2-LB) ლაბორატორიული
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
12-20:00 --- --- ---
13-21:00 ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (AAC37001G2-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- --- საინჟინრო და სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (AAC41201G3-LS) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID: 2671976471
---
14-22:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- ---

დაბრუნება

132004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- სამხედრო მეცნიერების სტრუქტურა, არსი და კვლევის მეთოდები (SES10301G1-L) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
--- სამხედრო ინჟინერია-ტერიტორიის საინჟინრო მომზადება თავდაცვისათვის და საბრძოლო მოქმედებებისა და ოპერაციების სამხედრო -საინჟინრო უზრუნველყოფა (SES10701G1-L) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
---
12-20:00 --- --- თავდაცვის გარემოს და შეიარაღებული ბრძოლის საფუძვლები სამხედრო ინჟინრებისათვის (SES10601G1-L) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
---
13-21:00 --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
--- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- ---
13-21:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან, - Zoom ID: 819-720-2819
--- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- ---
14-22:00 --- --- --- ---

დაბრუნება

131911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
12-20:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
13-21:00 --- რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
14-22:00 --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- --- ---

დაბრუნება

131921
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
12-20:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
13-21:00 --- რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
14-22:00 --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- --- ---

დაბრუნება

131922
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
12-20:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
13-21:00 --- რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
14-22:00 --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- --- ---

დაბრუნება

131931
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
12-20:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
13-21:00 --- რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
14-22:00 --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- --- ---

დაბრუნება

131932
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
12-20:00 რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) ლექცია
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- --- ---
13-21:00 --- რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (ICT23601G2-LS) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი, - Zoom ID: 973 643 7130
--- --- ---
14-22:00 --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
--- --- --- ---

დაბრუნება

131941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინოვაციური პროექტების მართვის მეთოდები (SAMSH01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719