საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1000.1-11000.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1000.1-11000.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
შენგელია მიხეილ ტაბატაძე ნათია
01-10101-305
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1000.1-11000.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1000.1-11000.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ---
1000.1-11000.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ჯუმბერ მურღულია ნუგზარ
01-506.101-506
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1001.1-11001.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
შენგელია მიხეილ ტაბატაძე ნათია
01-10101-305
--- --- --- --- ---
2-10:00
1001.1-11001.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1001.1-11001.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1001.1-11001.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- --- ---
8-16:00 ---
1001.1-11001.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-50601-506.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
1002.1-11002.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-506.101-506
---
1002.1-11002.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
5-13:00
1002.1-11002.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ გოცაძე დალი
01-10101-305
---
1002.1-11002.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
1002.1-11002.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1003
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
1003.1-11003.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ გოცაძე დალი
01-10101-305
--- --- --- --- ---
5-13:00
1003.1-11003.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა მუსერიძე რამაზი
01-60401-604.1
--- --- --- --- ---
6-14:00
1003.1-11003.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00
1003.1-11003.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან მურღულია ნუგზარ
01-50601-506.1
--- --- --- --- ---
9-17:00
1003.1-11003.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1004.1-11004.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა მუსერიძე რამაზი
01-604.101-604
--- --- ---
4-12:00 ---
1004.1-11004.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1004.1-11004.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
1004.1-11004.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1004.1-11004.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან მურღულია ნუგზარ
01-50601-506.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1005
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
1005.1-11005.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა მუსერიძე რამაზი
01-60401-604.1
---
1005.1-11005.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
7-15:00
1005.1-11005.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
1005.1-11005.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
--- --- ---
9-17:00
1005.1-11005.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან მურღულია ნუგზარ
01-50601-506.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
1006.1-11006.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00
1006.1-11006.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-50601-506.1
---
1006.1-11006.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-10101-305
--- --- ---
8-16:00
1006.1-11006.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა მუსერიძე რამაზი
01-60401-604.1
---
1006.1-11006.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1007
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1007.1-11007.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-50601-506.1
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1007.1-11007.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
1007.1-11007.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა მუსერიძე რამაზი
01-604.101-604
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1007.1-11007.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-10101-305
1007.1-11007.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1008
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1008.1-11008.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა მუსერიძე რამაზი
01-60401-604.1
---
1008.1-11008.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
1008.1-11008.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-50601-506.1
---
1008.1-11008.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
--- --- ---
6-14:00
1008.1-11008.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1009
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1009.1-11009.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1009.1-11009.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ ტაბატაძე ნათია
01-10101-305
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1009.1-11009.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-50601-506.1
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1009.1-11009.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1009.1-11009.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი მუსერიძე რამაზი
01-60401-604.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1010.1-11010.2-1
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიულისაშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ ტაბატაძე ნათია
01-10101-305
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1010.1-11010.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1010.1-11010.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1010.1-11010.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი მუსერიძე რამაზი
01-60401-604.1
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1010.1-11010.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-50601-506.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12100
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
12100.1-112100.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ბეგოიძე თამარ
03-13103-129
--- --- ---
3-11:00 --- ---
12100.1-112100.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-507
--- --- ---
4-12:00 --- ---
12100.1-112100.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-413
--- --- ---
5-13:00 --- ---
12100.1-112100.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
12100.1-112100.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12101
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
12101.1-112101.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-505
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
12101.1-112101.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-51201-407
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
12101.1-112101.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- --- ---
7-15:00 ---
12101.1-112101.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
--- --- --- ---
8-16:00 ---
12101.1-112101.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ბეგოიძე თამარ
03-13103-129
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12102
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
12102.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
წვერავა ელიზა
01-407
--- --- --- --- ---
5-13:00
12102.1-112102.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- --- --- ---
6-14:00
12102.1-112102.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ბეგოიძე თამარ
03-13103-129
---
12102.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-406
--- --- ---
7-15:00 --- ---
12102.1-112102.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-507
--- --- ---
8-16:00 --- ---
12102.1-112102.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-32704-327.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12103
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
12103.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია
01-406
--- --- --- --- ---
3-11:00
12103.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
წვერავა ელიზა
01-411
--- --- --- --- ---
4-12:00
12103.1-112103.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
12103.1-112103.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-511
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
12103.1-112103.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
--- --- ---
7-15:00 --- ---
12103.1-112103.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო პაპავა დავით
03-13103-129
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12104
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
12104.1-112104.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
12104.1-112104.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-507
--- --- ---
6-14:00
12104.1-112104.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო წვერავა ელიზა
01-41201-409
---
12104.1-112104.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
12104.1-112104.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო პაპავა დავით
03-13103-129
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
12105.1-112105.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
12105.1-112105.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
---
12105.1-112105.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო პაპავა დავით
03-13103-129
--- --- ---
6-14:00 --- ---
12105.1-112105.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-505
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
12105.1-112105.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
წვერავა ელიზა ნოზაძე ნინო
01-41301-408
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
12106.1-112106.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
12106.1-112106.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა ჯავახიშვილი ნათელა
01-40701-411
--- --- ---
6-14:00 ---
12106.1-112106.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-32704-327.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- ---
12106.1-112106.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ ედილაშვილი თამარი
02-51102-505
--- --- ---
8-16:00 ---
12106.1-112106.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12107
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
12107.1-112107.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
--- --- ---
5-13:00 --- ---
12107.1-112107.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-32704-327.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
12107.1-112107.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე ნინო
01-40701-406
--- --- ---
8-16:00 --- ---
12107.1-112107.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ ედილაშვილი თამარი
02-50602-504
--- --- ---
9-17:00 --- ---
12107.1-112107.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12108
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
12108.1-112108.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50702-511
--- --- --- --- ---
4-12:00 ---
12108.1-112108.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
5-13:00
12108.1-112108.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა წვერავა ელიზა
01-41201-512
12108.1-112108.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
--- --- --- ---
6-14:00 ---
12108.1-112108.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
12109.1-112109.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ცხადაძე თეიმურაზ გელაშვილი მირიან
03-13103-129
--- --- --- ---
4-12:00 ---
12109.1-112109.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-327.104-327
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
12109.1-112109.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
იმნაძე ნინო მამისეიშვილი მაია
02-50702-505
--- --- --- ---
7-15:00 --- ---
12109.1-112109.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
12109.1-112109.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-41201-413
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12110
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
12110.1-112110.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-51201-409
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
12110.1-112110.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ჟღენტი მაია
04-32704-327.1
--- --- --- --- ---
7-15:00
12110.1-112110.2-1
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ცხადაძე თეიმურაზ
03-13103-129
12110.1-112110.2-1
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
იმნაძე ნინო მამისეიშვილი მაია
02-51102-506
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ---
12110.1-112110.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
1900.1-11900.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ვერულაშვილი ფატიმა
01-51401-521
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
1900.1-11900.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1901.1-11901.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ვერულაშვილი ფატიმა
01-51401-521
--- --- ---
6-14:00 --- ---
1901.1-11901.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1902.1-11902.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1902.1-11902.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ვერულაშვილი ფატიმა
01-51401-521
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1903.1-11903.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ვერულაშვილი ფატიმა
01-51401-521
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
1903.1-11903.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
1904.1-11904.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ბახტაძე ნინო
01-51401-533
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
1904.1-11904.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
1905.1-11905.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
8-16:00 --- ---
1905.1-11905.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ბახტაძე ნინო
01-51401-533
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1906.1-11906.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ბახტაძე ნინო
01-51401-533
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
1906.1-11906.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო იაშვილი კონსტანტინე
01-51401-527
--- --- ---
3-11:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1908.1-11908.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
5-13:00 --- ---
1908.1-11908.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი ბახტაძე ნინო
01-52901-533
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1909.1-11909.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი ბახტაძე ნინო
01-52101-533
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1909.1-11909.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1910.1-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა
01-526
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1910.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ბახტაძე ნინო
01-533
--- --- --- ---
8-16:00 ---
1910.1-11910.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1911.1-11911.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1911.1-11911.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა ბახტაძე ნინო
01-52601-533
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1912.1-11912.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1912.1-11912.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ბახტაძე ნინო იაშვილი კონსტანტინე
01-52101-527
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1913.1-11913.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი იაშვილი კონსტანტინე
01-52901-527
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1913.1-11913.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1914.1-11914.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი იაშვილი კონსტანტინე
01-52901-527
--- --- ---
5-13:00 --- ---
1914.1-11914.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-40101-427
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1915.1-11915.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი იაშვილი კონსტანტინე
01-52901-527
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1915.1-11915.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
ბარბაქაძე მაია ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
01-40101-427
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1916.1-11916.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა ცაკიაშვილი ალექსი
01-52601-529
--- --- --- --- ---
3-11:00
1916.1-11916.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
ბარბაქაძე მაია ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
01-40101-427
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1917.1-11917.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
ბარბაქაძე მაია ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
01-40101-427
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1917.1-11917.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა ცაკიაშვილი ალექსი
01-52601-529
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1918.1-11918.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
ბარბაქაძე მაია ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
01-40101-427
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1918.1-11918.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა ბახტაძე ნინო
01-52601-533
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1919.1-11919.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
ბარბაქაძე მაია ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
01-40101-427
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1919.1-11919.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა ბახტაძე ნინო
01-52601-533
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1080
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1080.1-11080.2-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიული
ჭიაურელი გიორგი პაპავა თეიმურაზ
03-33003-332
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1080.1-11080.2-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლაბორატორიული
ჭიაურელი გიორგი პაპავა თეიმურაზ
03-33003-332
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1080.1-11080.2-1
მასალათა გამძლეობა (EET73201G1-LB) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა (EET73201G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-50601-506.1
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1080.1-11080.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ბეგიაშვილი მზია
01-51401-413
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1080.1-11080.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ბეგიაშვილი მზია
01-51401-413
--- --- --- ---
8-16:00 ---
1080.1-11080.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (EET71005G1-P) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ბეგიაშვილი მზია
01-51401-413
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12180
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
12180.1-112180.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
გორგაძე კახა ქევხიშვილი მაია
04-22004-220.1
--- --- --- ---
6-14:00
12180.1-112180.2-1
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია ედილაშვილი თამარი
02-50502-507
12180.1-112180.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
გორგაძე კახა ქევხიშვილი მაია
04-22004-220.1
--- --- --- ---
7-15:00
12180.1-112180.2-1
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია ედილაშვილი თამარი
02-50502-507
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
1980.1-11980.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე წეროძე ხათუნა
02-60902-611
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Лабораторная работа
ბაციკაძე თამაზ
01-506
--- --- --- ---
3-11:00 --- Теоретическая механика- динамика (MAS38301R1-LPB) Лабораторная работа
მუსერიძე რამაზი
01-604
--- --- --- ---
4-12:00 --- Строительные материалы-1 (EET71201R2-LB) Лабораторная работа
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
მაცაბერიძე ეკატერინე
02-609
--- --- --- ---
7-15:00 Компьютерная инженерная графика (EET71905R1-P) Практическая работа
ქისიშვილი ლია
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12190
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 Основы программирования (ICT10601R2-LPB) Лабораторная работа
თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-320
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ
01-538
--- --- --- ---
8-16:00 --- Общая химия A (PHS13504R2-LB) Лабораторная работа
ცინცაძე მაია
02-507
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 Гидрогеология (PHS72401R1-LB) Лабораторная работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1-LP) Лабораторная работа
ზამთარაძე ელენე
03-208
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- Строительные машины и основы автоматизации (AAC07401R1 -LB) Лабораторная работа
ნადირაშვილი გიორგი
01-427
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1098
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1098.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) ლაბორატორიული
ხოჭოლავა დარეჯან
04-321
--- --- ---
4-12:00 --- ---
1098.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) ლაბორატორიული
ხოჭოლავა დარეჯან
04-321
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1098.1-11098.2-1
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- --- ---
7-15:00
1098.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) ლაბორატორიული
გობრონიძე ვალერიან
04-327
--- --- --- --- ---
8-16:00
1098.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) ლაბორატორიული
გობრონიძე ვალერიან
04-327
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12198
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (PHS11104G2-LPB) ლაბორატორიული
ბოლქვაძე ნონა
02-511
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1086
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
ქადარია იური
01-412
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- სამანქანათმშენებლო ხაზვა (EET70305G1-P) პრაქტიკული
გოგალაძე რომეო
01-408
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12186
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- --- ---
5-13:00 მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო
01-411
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
იმნაძე ნინო
02-504
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-611
--- --- ---
6-14:00
12186.1-112186.2-1
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20603-206.1
--- --- --- --- ---
7-15:00
12186.1-112186.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლაბორატორიული
გორგაძე კახა ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-22204-222.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1886
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1-LPB) ლაბორატორიული
ნარეშელაშვილი ნიკოლოზ
01-427
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-427
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1986
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (EET77701G1-LBK) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-427
--- --- --- --- ---
9-17:00 მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (EET77601G1-LPB) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-427
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

122055
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 Water Resources Planning (ENV12901E1-LBK) Laboratory
ინაშვილი ირმა
01-304
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

122082
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ციფრული კომპლექსები ხიდების და სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობაში (AAC40101G3-LB) ლაბორატორიული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-ხიდსაცდელი ლაბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

202010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე
02-511
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 1A (PHS51908G1-LPB) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე
04-215.1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- Физика 1 (PHS54908R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-320
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- Компьютерная инженерная графика (EET71905R1-P) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
მაცაბერიძე ეკატერინე
02-612
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- Физика 1 (PHS54908R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-320
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
220191.1-2220191.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-60302-604
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
221191.1-2221191.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
კუციავა ნაზიბროლა ტუსიაშვილი თათია
02-51102-505
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
221191.1-2221191.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა შენგელია მარინა
04-32304-323.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221191-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
221191-1.1-2221191-1.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
კუციავა ნაზიბროლა თოფურია ეკატერინე
02-50102-422
--- --- --- ---
5-13:00 ---
221191-1.1-2221191-1.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
შენგელია მარინა მამისაშვილი ნანა
04-323.104-323
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00
219160.1-2219160.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო წეროძე ხათუნა
02-60302-604
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
219161.1-2219161.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო წეროძე ხათუნა
02-60302-604
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219162
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ---
219162.1-2219162.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო წეროძე ხათუნა
02-60402-603
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219163
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
219163.1-2219163.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო წეროძე ხათუნა
02-60402-603
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219164
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
219164.1-2219164.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო გელეიშვილი ირინე
02-60302-604
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
219165.1-2219165.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო გელეიშვილი ირინე
02-60302-604
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219166
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
219166.1-2219166.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო გელეიშვილი ირინე
02-60302-604
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219167
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
219167.1-2219167.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219168
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
219168.1-2219168.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა ქერქაძე ჯიმშერ
02-60302-604
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219169
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
219169.1-2219169.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა ქერქაძე ჯიმშერ
02-60302-604
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
219170.1-2219170.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე წეროძე ხათუნა
02-612.102-612
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219171
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
219171.1-2219171.2-2219171.3-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე წეროძე ხათუნა ბაგრატიონი ნინო
02-61202-612.202-612.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219172
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
219172.1-2219172.2-2219172.3-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე წეროძე ხათუნა ბაგრატიონი ნინო
02-612.102-612.202-612
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
220160.1-2220160.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-206.103-206
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
220161.1-2220161.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-206.103-206
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220162
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00
220162.1-2220162.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-206.103-206
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220163
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
220163.1-2220163.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-20603-206.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220164
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
220164.1-2220164.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-206.103-206
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
220165.1-2220165.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-20603-206.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220166
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
220166.1-2220166.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-206.103-206
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220167
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ---
220167.1-2220167.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-20603-206.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220168
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
220168.1-2220168.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე ჯიქია მარინა
03-206.103-206
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220169
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
220169.1-2220169.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
არუდაშვილი ნინო რობიტაშვილი მარინა
03-206.103-206
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
220170.1-2220170.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
არუდაშვილი ნინო რობიტაშვილი მარინა
03-206.103-206
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220171
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ---
220171.1-2220171.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
არუდაშვილი ნინო სხირტლაძე ლელა
03-20603-206.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

220172
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ---
220172.1-2220172.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში (HHS20803G1-LB) ლაბორატორიული
არუდაშვილი ნინო სხირტლაძე ლელა
03-207.103-207
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
221160.1-2221160.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე კლდიაშვილი რევაზ
02-50102-504
--- --- ---
3-11:00 --- ---
221160.1-2221160.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
221160.1-2221160.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა დარჩიაშვილი ლალიტა
04-321.104-321
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
221161.1-2221161.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა დარჩიაშვილი ლალიტა
04-325.104-325
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
221161.1-2221161.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- --- --- ---
7-15:00
221161.1-2221161.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე კლდიაშვილი რევაზ
02-50102-511
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221162
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
221162.1-2221162.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- --- --- ---
4-12:00
221162.1-2221162.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ტუსიაშვილი თათია
02-51102-501
--- --- --- --- ---
5-13:00
221162.1-2221162.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
მამისაშვილი ნანა დარჩიაშვილი ლალიტა
04-321.104-321
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221163
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
221163.1-2221163.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა დარჩიაშვილი ლალიტა
04-325.104-325
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
221163.1-2221163.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ქერქაძე ჯიმშერ
02-60302-604
--- --- --- --- ---
6-14:00
221163.1-2221163.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ტუსიაშვილი თათია
02-50102-511
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221164
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
221164.1-2221164.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა ბერიძე მანანა
04-32104-321.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
221164.1-2221164.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- --- ---
6-14:00 ---
221164.1-2221164.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე კლდიაშვილი რევაზ
02-50402-501
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
221165.1-2221165.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო ქერქაძე ჯიმშერ
02-60302-604
--- --- --- --- ---
5-13:00
221165.1-2221165.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე კლდიაშვილი რევაზ
02-51102-501
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00
221165.1-2221165.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა ბერიძე მანანა
04-32104-321.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221166
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
221166.1-2221166.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე ტუსიაშვილი თათია
02-50402-511
--- --- ---
4-12:00 --- ---
221166.1-2221166.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
221166.1-2221166.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა ბერიძე მანანა
04-215.104-215
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221167
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
221167.1-2221167.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე ტუსიაშვილი თათია
02-50502-501
--- --- ---
5-13:00 --- ---
221167.1-2221167.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო ქერქაძე ჯიმშერ
02-60402-603
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
221167.1-2221167.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა ბერიძე მანანა
04-215.104-215
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221168
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
221168.1-2221168.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა შენგელია მარინა
04-21504-215.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
221168.1-2221168.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე ტუსიაშვილი თათია
02-50402-501
--- --- ---
6-14:00 --- ---
221168.1-2221168.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე წეროძე ხათუნა
02-60402-603
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221169
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
221169.1-2221169.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ტუსიაშვილი თათია
02-50102-507
--- --- ---
2-10:00 --- ---
221169.1-2221169.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე მაცაბერიძე ეკატერინე
02-60302-604
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
221169.1-2221169.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე ირმა შენგელია მარინა
04-215.104-215
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
221170.1-2221170.2-2
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი ხვედელიძე ნემო
04-32104-321.1
--- --- --- --- ---
3-11:00
221170.1-2221170.2-2
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
ტუსიაშვილი თათია კუციავა ნაზიბროლა
02-50502-501
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ---
221170.1-2221170.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე მაცაბერიძე ეკატერინე
02-60302-604
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221060
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული.
ქისიშვილი ლია
01-538
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული
გორგოშიძე ალექსანდრე
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
--- --- ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული.
გორგოშიძე ალექსანდრე
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

221061
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული.
გორგოშიძე ალექსანდრე
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო ხაზვა (0731303) პრაქტიკული.
ქისიშვილი ლია
01-538
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (0731302) პრაქტიკული
გორგოშიძე ალექსანდრე
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3031
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ინსტრუმენტმცოდნეობა A (PHS41203G1-LB) ლაბორატორიული
ნემსიწვერიძე გიორგი
03-133
--- --- --- --- ---
4-12:00 კარტოგრაფიის საფუძვლები (PHS41703G1-LB) ლაბორატორიული
მათიაშვილი ნოდარ
03-239
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკული
ჩიტაიშვილი გოჩა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- შრომის დაცვის საფუძვლები გეოდეზიურ საწარმოებში (HHS22703G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე
03-206
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3032
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
3032.1-3
კარტოგრაფიის საფუძვლები (PHS41703G1-LB) ლაბორატორიული
მათიაშვილი ნოდარ
03-239
--- --- --- --- ---
2-10:00
3032.1-33032.2-3
ინსტრუმენტმცოდნეობა A (PHS41203G1-LB) ლაბორატორიულიინსტრუმენტმცოდნეობა A (PHS41203G1-LB) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ ნემსიწვერიძე გიორგი
03-13103-133
--- --- --- --- ---
3-11:00
3032.2-3
კარტოგრაფიის საფუძვლები (PHS41703G1-LB) ლაბორატორიული
მათიაშვილი ნოდარ
03-239
3032.1-33032.2-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკული
ჩიტაიშვილი გოჩა ნოზაძე ნანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3032.1-33032.2-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CIVIL3D) (5კრ) (EET73305G3-LP) პრაქტიკული
ჩიტაიშვილი გოჩა ნოზაძე ნანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
3032.1-33032.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები გეოდეზიურ საწარმოებში (HHS22703G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები გეოდეზიურ საწარმოებში (HHS22703G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-207.103-207
--- --- --- ---
7-15:00 --- გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავების თეორია A (PHS42003G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი მარეხი
03-239
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3131
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
3131.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-611
--- --- ---
2-10:00 --- ---
3131.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-610
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
3131.1-33131.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ ბერიძე მანანა
04-32504-325.1
--- --- ---
5-13:00 --- ---
3131.1-33131.2-3
საინჟინრო გეოდეზია 1 (PHS41803G1-LB) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოდეზია 1 (PHS41803G1-LB) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი კუსრაშვილი გოჩა
03-24203-239
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3855
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 სამარკშეიდერო საქმე (MAP45503G1-LBR) ლაბორატორიული
ნადირაძე მზია
03-242
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- გამოყენებითი გეოდეზია 2 (PHS42403G1-LP) პრაქტიკული
ჭიაურელი გიორგი
03-133
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3891
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- აშენებული ტერიტორიების კადასტრი (SOS56903G1-LP) პრაქტიკული
კუსრაშვილი გოჩა
03-242
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3892
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-611
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3893
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-611
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3955
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 მარკშეიდერია (MAP45403G1-LB) ლაბორატორიული
ნადირაძე მზია
03-242
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები A (PHS41503G1-LB) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-133
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-610
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-704
--- --- --- --- ---
7-15:00 თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები A (PHS41503G1-LB) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-239
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 უმაღლესი გეოდეზია (PHS42203G1-LP) პრაქტიკული
სულაბერიძე გიორგი
03-242
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3991
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები A (PHS41503G1-LB) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-239
--- --- --- ---
7-15:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-609
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3992
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები A (PHS41503G1-LB) ლაბორატორიული
ბოტკოველი დიანა
03-237
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-610
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3993
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-609
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 თანამედროვე გეოდეზიური სისტემები A (PHS41503G1-LB) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-133
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3014
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 Основы геологии нефти и газа (PHS34303R2-LB) Лабораторная работа
ბარაბაძე თეიმურაზ
03-316
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лабораторная работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-506
--- --- --- --- ---
7-15:00 Теоретическая механика (MAS37901R1-LB) Лабораторная работа
მუსერიძე რამაზი
01-604
--- --- --- --- ---
8-16:00 Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
მაცაბერიძე ეკატერინე
02-609
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3016
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- Сопротивление материалов (AAC02801R1-LB) Лабораторная работа
ბაციკაძე თამაზ
01-506
--- --- --- ---
2-10:00 --- Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лабораторная работа
წეროძე ხათუნა
02-610
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- Теоретическая механика (MAS37901R1-LB) Лабораторная работа
მუსერიძე რამაზი
01-604
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 Основы геологии нефти и газа (PHS34303R2-LB) Лабораторная работа
ბარაბაძე თეიმურაზ
03-316
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3114
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- Общая химия (PHS12604R2-LB) Лабораторная работа
ცინცაძე მაია
02-507
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- Физика 1 (PHS54908R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-320
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- Нефтегазоносные провинции мира 1 (PHS34403R2-LB) Лабораторная работа
ბარაბაძე თეიმურაზ
03-320
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- Нефтегазоносные провинции мира 1 (PHS34403R2-LB) Лабораторная работа
ბარაბაძე თეიმურაზ
03-320
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3135
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
3135.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-609
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
3135.1-33135.2-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
ბერიძე თამარ ნოზაძე ნინო
01-კ.ც.I.4.101-კ.ც.I.4
--- --- ---
4-12:00 --- ---
3135.1-33135.2-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
ბერიძე თამარ ნოზაძე ნინო
01-კ.ც.I.4.101-კ.ც.I.4
--- --- ---
5-13:00 ---
3135.1-33135.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ ბერიძე მანანა
04-32504-325.1
3135.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
3135.1-33135.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა ედილაშვილი თამარი
02-50102-504
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3136
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
3136.1-33136.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ ბერიძე მანანა
04-325.104-325
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
3136.1-33136.2-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
ბერიძე თამარ ნოზაძე ნინო
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ---
6-14:00 --- ---
3136.1-33136.2-3
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
ბერიძე თამარ ნოზაძე ნინო
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
3136.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე
02-611
--- --- --- ---
9-17:00 ---
3136.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20604G1-LSB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
--- --- --- ---
10-18:00 ---
3136.1-33136.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა მამისეიშვილი მაია
02-50102-504
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3040
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
3040.1-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
კუპატაძე დავით
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- --- ---
4-12:00
3040.1-33040.2-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიულიმარკშეიდერიის საფუძვლები (3კრ) (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
კუპატაძე დავით ნადირაძე მზია
03-შახტა-ლაბორატორია03-330
--- --- --- --- ---
5-13:00
3040.1-33040.2-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (3კრ) (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიულიქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ კუპატაძე დავით
03-33203-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- --- ---
6-14:00
3040.1-33040.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიულიქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
აბაკელია ნუნუ კუპატაძე დავით
03-44103-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- --- ---
7-15:00
3040.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიული
აბაკელია ნუნუ
03-445
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3041
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
3041.2-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (3კრ) (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
ნადირაძე მზია
03-330
3041.1-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
კუპატაძე დავით
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3041.1-33041.2-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიულისტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიული
კუპატაძე დავით ჯაფარიძე ნინო
03-შახტა-ლაბორატორია03-445
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3041.1-33041.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS34003G2-LB) ლაბორატორიულიქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო კუპატაძე დავით
03-44503-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- ---
6-14:00
3041.1-3
მარკშეიდერიის საფუძვლები (3კრ) (MAP45303G1-LB) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-330
3041.2-3
ქანების ფიზიკის საფუძვლები (MAP47703G1-LB) ლაბორატორიული
კუპატაძე დავით
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3140
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
3140.1-33140.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ ბერიძე მანანა
04-325.104-325
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3140.2-3
საინჟინრო გრაფიკის საფუძვლები (EET78405G2-LP) პრაქტიკული
ჭკუასელი ქეთევან
01-564
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3140.1-3
საინჟინრო გრაფიკის საფუძვლები (EET78405G2-LP) პრაქტიკული
ნოზაძე ნანა
01-561
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3140.1-33140.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61102-610
--- --- --- ---
8-16:00 ---
3140.1-33140.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა ედილაშვილი თამარი
02-50102-505
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
3810.1-33810.2-3
დასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს (PHS32903G2-LB) ლაბორატორიულიდასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს (PHS32903G2-LB) ლაბორატორიული
კახაძე ბეჟანი ბენაშვილი ქეთი
03-40103-445
--- --- --- --- ---
4-12:00
3810.1-33810.2-3
დასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს (PHS32903G2-LB) ლაბორატორიულიდასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს (PHS32903G2-LB) ლაბორატორიული
კახაძე ბეჟანი ბენაშვილი ქეთი
03-40103-445
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3825
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
3825.2-3
საბურღი ხსნარები (MAP51003G1-LP) ლაბორატორიული
წურწუმია მადონა
03-122
3825.2-3
სარეწაო გეოლოგიური კონტროლი ბურღვისას (MAP44603G2-LB) ლაბორატორიული
ჯიქია ნიაზ
03-316
--- --- --- ---
6-14:00
3825.2-3
საბურღი ხსნარები (MAP51003G1-LP) ლაბორატორიული
წურწუმია მადონა
03-122
3825.2-3
სარეწაო გეოლოგიური კონტროლი ბურღვისას (MAP44603G2-LB) ლაბორატორიული
ჯიქია ნიაზ
03-316
--- --- --- ---
7-15:00
3825.1-3
საბურღი ხსნარები (MAP51003G1-LP) ლაბორატორიული
წურწუმია მადონა
03-122
3825.1-3
სარეწაო გეოლოგიური კონტროლი ბურღვისას (MAP44603G2-LB) ლაბორატორიული
ჯიქია ნიაზ
03-316
--- --- --- ---
8-16:00
3825.1-3
საბურღი ხსნარები (MAP51003G1-LP) ლაბორატორიული
წურწუმია მადონა
03-122
3825.1-3
სარეწაო გეოლოგიური კონტროლი ბურღვისას (MAP44603G2-LB) ლაბორატორიული
ჯიქია ნიაზ
03-316
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3830
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
3830.1-3
ნავთობის, გაზის და კონდენსატის მარაგების გამოთვლა და რესურსების შეფასება (MAP47303G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
--- --- --- --- ---
4-12:00
3830.1-3
ნავთობის, გაზის და კონდენსატის მარაგების გამოთვლა და რესურსების შეფასება (MAP47303G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
--- --- --- --- ---
5-13:00
3830.2-3
ნავთობის, გაზის და კონდენსატის მარაგების გამოთვლა და რესურსების შეფასება (MAP47303G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
3830.1-3
მსოფლიოს ნავთობგაზიანი პროვინციები (MAP46903G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
--- --- --- ---
6-14:00
3830.2-3
ნავთობის, გაზის და კონდენსატის მარაგების გამოთვლა და რესურსების შეფასება (MAP47303G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
3830.1-3
მსოფლიოს ნავთობგაზიანი პროვინციები (MAP46903G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3830.2-3
მსოფლიოს ნავთობგაზიანი პროვინციები (MAP46903G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
--- --- --- ---
8-16:00 ---
3830.2-3
მსოფლიოს ნავთობგაზიანი პროვინციები (MAP46903G1-LB) ლაბორატორიული
მაჭარაძე მიხეილ
03-320
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3865
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა
03-101.1
--- --- --- ---
3-11:00 ---
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა
03-101.1
--- --- --- ---
4-12:00
3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა
03-101.1
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების დასინჯვა-კონტროლი (MAP45803G1-LP) პრაქტიკული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-107
--- --- --- ---
5-13:00
3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (MAP42103G1-LB) ლაბორატორიული
დოლიძე ნანა
03-101.1
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი (MAP42703G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3865.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი (MAP42703G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3865.1-33865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები (MAP43303G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები (MAP43303G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან დოლიძე ნანა
03-10103-101.1
--- --- --- ---
8-16:00 ---
3865.1-33865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები (MAP43303G1-LB) ლაბორატორიულიწიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები (MAP43303G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან დოლიძე ნანა
03-10103-101.1
--- --- --- ---
9-17:00 ---
3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი (MAP42703G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- ---
10-18:00 ---
3865.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდი (MAP42703G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
3880.2-3
საბაგირო და მონორელსური გზები (MAP58003G1-LB) ლაბორატორიული
მახარაშვილი ნანა
03-226
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3880.2-3
საბაგირო და მონორელსური გზები (MAP58003G1-LB) ლაბორატორიული
მახარაშვილი ნანა
03-226
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3880.1-3
საბაგირო და მონორელსური გზები (MAP58003G1-LB) ლაბორატორიული
მახარაშვილი ნანა
03-226
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3880.1-3
საბაგირო და მონორელსური გზები (MAP58003G1-LB) ლაბორატორიული
მახარაშვილი ნანა
03-226
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
3910.1-33910.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-207.103-207
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3925
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
3925.1-33925.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-207.103-207
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3930
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
3930.1-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3930.1-33930.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20703-207.1
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3930.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3960
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
3960.1-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- ---
3-11:00 ---
3960.1-33960.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20703-207.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
3960.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3965
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
3965.1-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- --- ---
6-14:00
3965.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- --- ---
7-15:00
3965.1-33965.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-207.103-207
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3980.1-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- ---
2-10:00 ---
3980.1-33980.2-3
შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვის საფუძვლები სამთო საწარმოებში (HHS22603G1-LB) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-207.103-207
--- --- --- ---
3-11:00 ---
3980.2-3
მყარი სასარგებლო წიაღისეული საბადოების გეოლოგია (PHS36903G2-LB) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი მანანა
03-401
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3001.1-3
მინერალოგია 1 (PHS36203G2-LB) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- --- --- ---
2-10:00 ---
3001.2-3
მინერალოგია 1 (PHS36203G2-LB) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- --- --- ---
3-11:00 ---
3001.1-33001.2-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიულიმინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
გველესიანი სულხან იკოშვილი ნანა
03-31303-345
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3001.1-33001.2-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიულიმინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
გველესიანი სულხან იკოშვილი ნანა
03-31303-345
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3001.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
აბაკელია ნუნუ
03-417
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3001.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
აბაკელია ნუნუ
03-417
--- --- --- ---
7-15:00
3001.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო
03-441
3001.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
აბაკელია ნუნუ
03-417
--- --- --- ---
8-16:00
3001.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო
03-441
--- --- --- --- ---
9-17:00
3001.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო
03-441
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
3002.1-33002.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიულისტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44103-445
--- --- --- ---
2-10:00 ---
3002.1-33002.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიულისტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44103-445
--- --- --- ---
3-11:00 ---
3002.1-33002.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიულისტრუქტურული გეოლოგია (PHS32903G1-LB) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ნინო აბაკელია ნუნუ
03-44103-445
--- --- --- ---
4-12:00 ---
3002.1-3
მინერალოგია 1 (PHS36203G2-LB) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- --- --- ---
5-13:00 ---
3002.1-33002.2-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიულიმინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
გველესიანი სულხან იკოშვილი ნანა
03-31303-345
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3002.1-33002.2-3
მინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიულიმინერალების კვლევა მიკროსკოპული მეთოდით (PHS33503G1-LB) ლაბორატორიული
გველესიანი სულხან იკოშვილი ნანა
03-31303-345
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3002.2-3
მინერალოგია 1 (PHS36203G2-LB) ლაბორატორიული
სესკურია ოლღა
03-308
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3101
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
3101.1-33101.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ ბერიძე მანანა
04-32304-323.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
3101.1-33101.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
ბოლქვაძე ნონა ედილაშვილი თამარი
02-50502-507
--- --- --- --- ---
6-14:00
3101.1-33101.2-3
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკულისაინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ბერიძე თამარ
01-56401-561
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3102
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
3102.1-33102.2-3
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ ბერიძე მანანა
04-325.104-325
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
3102.1-33102.2-3
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლაბორატორიული
ბოლქვაძე ნონა მამისეიშვილი მაია
02-50502-507
--- --- --- --- ---
5-13:00
3102.1-33102.2-3
საინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკულისაინჟინრო გრაფიკა (EET70505G1-LP) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ბერიძე თამარ
01-56401-561
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
3801.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- --- ---
5-13:00
3801.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- --- ---
6-14:00 ---
3801.1-33801.2-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა (PHS36403G2-LB) ლაბორატორიულიმყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა (PHS36403G2-LB) ლაბორატორიული
მინდიაშვილი გიორგი ჯაფარიძე ნინო
03-44103-445
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3801.1-33801.2-3
მყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა (PHS36403G2-LB) ლაბორატორიულიმყარი წიაღისეულის საბადოების ძებნა (PHS36403G2-LB) ლაბორატორიული
მინდიაშვილი გიორგი ჯაფარიძე ნინო
03-44103-445
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
3802.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
03-101
--- --- --- --- ---
7-15:00
3802.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე დარეჯან
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
3901.1-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
ზაუტაშვილი ნანა
03-432
--- --- --- ---
6-14:00 ---
3901.2-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
ზაუტაშვილი ნანა
03-432
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

3902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
3902.1-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
ავალიანი ხათუნა
03-418
--- --- --- ---
7-15:00 ---
3902.2-3
ჰიდროგეოლოგია (PHS36003G1-LB) ლაბორატორიული
ავალიანი ხათუნა
03-418
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

0321.2-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ჭაბურღილების რეცხვა (MAP51903G1-LB) ლაბორატორიული
წურწუმია მადონა
03-122
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

0320.2-2ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- მადნების კვლევის ლაბორატორიული მეთოდები (5კრ) (PHS39003G1-LB) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ვაჟა
03-445
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

0320.2-2დ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 სასმელი წყლის ხარისხის შეფასება და დაცვა (PHS31303G2-LB) ლაბორატორიული
მიქავა თამარ
03-157
ჰიდროდინამიკა (PHS31103G2-LB) ლაბორატორიული
მიქავა თამარ
03-157
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 ჰიდროგეოლოგიური კვლევების ინოვაციური მეთოდები (PHS31203G2-LB) ლაბორატორიული
მიქავა თამარ
03-157
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ელემენტების ქიმია 1 (PHS12204G1-LB) ლაბორატორიული
ტუსიაშვილი თათია
02-507
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- თვისებითი ანალიზი (PHS14604G1-LB) ლაბორატორიული
ამაშუკელი ნათია
02-511
--- --- ---
7-15:00 --- --- ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი (ICT43004G1-LB) ლაბორატორიული
ლაგვილავა ირმა
01-კ.ც.I.7
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4190
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
წივწივაძე თენგიზ
02-505
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ქიმიის სამყარო (PHS13004G1-LB) ლაბორატორიული
ლაგვილავა ირმა
02-304
--- --- ---
6-14:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია
04-325.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
ჩხაიძე ეკატერინე
02-522
--- აგროქიმია 1 (PHS12804G1-LB) ლაბორატორიული
ფალავანდიშვილი თამარ
02-311
--- --- ---
6-14:00 სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) ლექცია
გაბადაძე თამაზ
02-205
--- --- --- ---
7-15:00 სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) სემინარი
გაბადაძე თამაზ
02-205
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4890ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- აგროქიმია 1 (PHS12804G1-LB) ლაბორატორიული
ფალავანდიშვილი თამარ
02-311
--- --- ---
4-12:00 ტოქსიკოლოგიური ქიმია (PHS10804G1-LPB) ლაბორატორიული
ჩხაიძე ეკატერინე
02-522
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) ლექცია
გაბადაძე თამაზ
02-205
--- --- --- --- ---
7-15:00 სამედიცინო, სილიკატური და სპეცდანიშნულების მასალების ფიზიკური ქიმია (PHS14304G1-LP) სემინარი
გაბადაძე თამაზ
02-205
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
4990.1-44990.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-306
4990.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
--- --- --- ---
2-10:00
4990.1-44990.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-306
4990.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
--- --- --- ---
3-11:00
4990.1-44990.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-306
4990.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა
02-404
--- --- ---
4-12:00
4990.1-44990.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-306
4990.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა
02-404
--- --- ---
5-13:00
4990.1-44990.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ქარქუსაშვილი თამაზ ოჩხიკიძე ნათია
02-30502-306
4990.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა
02-404
--- --- ---
6-14:00
4990.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
4990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბოკუჩავა ნანა
02-404
--- --- ---
7-15:00
4990.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
4990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.2-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-403
--- --- ---
8-16:00 ---
4990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.2-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-403
--- --- ---
9-17:00 ---
4990.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა
02-401
4990.2-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-403
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4990ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- --- --- --- ---
2-10:00
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
---
4990ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
--- --- ---
3-11:00
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
---
4990ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
--- --- ---
4-12:00
4990ა.1-44990ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიულიექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 2 (PHS12004G1-B) ლაბორატორიული
ბიბილეიშვილი დენიტა ებანოიძე ლიანა
02-40502-401
--- ---
4990ა.1-44990ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია ლაგვილავა ირმა
02-30602-305
--- ---
5-13:00
4990ა.1-44990ა.2-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიულიკოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა რაჭველიშვილი ნანა
02-40502-403
---
4990ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
4990ა.1-44990ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია ლაგვილავა ირმა
02-30602-305
--- ---
6-14:00
4990ა.1-44990ა.2-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიულიკოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა რაჭველიშვილი ნანა
02-40502-403
---
4990ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (EET17604G1-LB) ლაბორატორიული
გაფრინდაშვილი როსტომ
02-419
4990ა.1-44990ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია ლაგვილავა ირმა
02-30602-305
--- ---
7-15:00
4990ა.1-44990ა.2-4
კოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიულიკოლოიდური ქიმია 1 (PHS12104G1-LSB) ლაბორატორიული
ებანოიძე ლიანა რაჭველიშვილი ნანა
02-40502-403
--- ---
4990ა.1-44990ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია ლაგვილავა ირმა
02-30602-305
--- ---
8-16:00 --- --- ---
4990ა.1-44990ა.2-4
ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიულიორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი (PHS14904G1-B) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია ლაგვილავა ირმა
02-30602-305
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4030
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
ლაგვილავა ირმა
02-304
ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-404
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 კოლოიდური ქიმია (PHS18304G1-LB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-403
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4130
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ
02-505
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-44130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ დეკანოსიძე შორენა
04-32504-325.1
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-44130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ დეკანოსიძე შორენა
04-32504-325.1
--- --- --- ---
8-16:00 ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები (EET71105G1-P) პრაქტიკული
მუმლაძე ნუნუ
01-561
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4830
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შრომის უსაფრთხოება კვების მრეწველობის საწარმოებში (HHS28603G1-LS) ლაბორატორიული
გიგაური სოფიო
03-206
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია
02-609
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4830ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
გუგეშიძე მაია
02-612
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- შრომის უსაფრთხოება კვების მრეწველობის საწარმოებში (HHS28603G1-LS) ლაბორატორიული
გიგაური სოფიო
03-206
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4930
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
4930.2-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
4930.1-44930.2-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიულისაკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა კოტრიკაძე დიანა
02-42102-420
--- --- --- ---
4-12:00
4930.2-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
4930.1-44930.2-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიულისაკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა კოტრიკაძე დიანა
02-42102-420
--- --- --- ---
5-13:00
4930.2-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
დეისაძე ქეთევანი
02-420
--- --- --- --- ---
6-14:00
4930.2-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
დეისაძე ქეთევანი
02-420
4930.1-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-421
---
4930.2-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-420
--- ---
7-15:00
4930.1-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
დეისაძე ქეთევანი
02-420
4930.1-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-421
---
4930.2-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-420
--- ---
8-16:00
4930.1-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
დეისაძე ქეთევანი
02-420
4930.1-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
--- --- --- ---
9-17:00 ---
4930.1-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4930ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
4930ა.2-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-420
--- ---
3-11:00
4930ა.1-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-417
--- ---
4930ა.2-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-420
--- ---
4-12:00
4930ა.1-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-417
4930ა.1-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-417
---
4930ა.1-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-420
--- ---
5-13:00
4930ა.1-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
4930ა.1-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-417
---
4930ა.1-4
პურ – პროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14204G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-420
--- ---
6-14:00
4930ა.1-44930ა.2-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიულიშაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ ძეკონსკაია მედეა
02-42102-417
4930ა.2-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-417
--- --- --- ---
7-15:00
4930ა.2-4
შაქრისა და სპირტის წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET15904G1-LB) ლაბორატორიული
ძეკონსკაია მედეა
02-417
4930ა.2-4
საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების საფუძვლები და ხარისხის კონტროლი (EET14304G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-417
--- --- --- ---
8-16:00
4930ა.2-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
--- --- --- --- ---
9-17:00
4930ა.2-4
კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიები (EET14704G1-LB) ლაბორატორიული
სადაღაშვილი ეთერ
02-421
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4040
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები (HHS22903G1-LB) ლაბორატორიული
გიგაური სოფიო
03-206
--- --- --- ---
2-10:00 ფიზიკური ქიმია (PHS15610G1-LPB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-403
--- --- --- --- ---
3-11:00 ორგანული ქიმია (PHS15510G1-LSB) ლაბორატორიული
ოჩხიკიძე ნათია
02-304
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4140
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ
02-505
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-44130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ დეკანოსიძე შორენა
04-32504-325.1
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-44130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ დეკანოსიძე შორენა
04-32504-325.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4840
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
4840.1-44840.2-4
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიულისამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა გუგეშიძე მაია
02-61202-704
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4840.1-44840.2-4
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიულისამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა გუგეშიძე მაია
02-61202-704
--- --- --- ---
8-16:00 ---
4840.1-44840.2-4
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიულისამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა გუგეშიძე მაია
02-61202-704
--- --- --- ---
9-17:00 ---
4840.1-44840.2-4
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიულისამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი და გაწმენდა (EET21704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა გუგეშიძე მაია
02-61202-704
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4940
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ზოგადი მასალათმცოდნეობა (EET82904G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე თამარ
10-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4035
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHS17604G1-LB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-405
--- --- --- ---
3-11:00
4035.1-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი
02-506
--- --- --- ---
4-12:00
4035.1-44035.2-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიულიჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია წიქარიშვილი ხათუნა
02-21902-219.1
4035.1-44035.2-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიულიკოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე მამისეიშვილი მაია
02-22802-507
--- --- --- ---
5-13:00
4035.1-44035.2-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიულიჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია წიქარიშვილი ხათუნა
02-21902-219.1
4035.2-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე
02-230
--- --- --- ---
6-14:00 ---
4035.1-44035.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
ქოჩიაშვილი მანანა უგრეხელიძე ირინე
02-52002-205
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4035.1-44035.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
ქოჩიაშვილი მანანა უგრეხელიძე ირინე
02-52002-205
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4035ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
4035ა.1-44035ა.2-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიულიჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია წიქარიშვილი ხათუნა
02-21902-228
4035ა.2-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია
02-501
--- --- --- ---
3-11:00
4035ა.1-44035ა.2-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიულიჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HTH10804G1-LP) ლაბორატორიული
გველესიანი ილია წიქარიშვილი ხათუნა
02-21902-228
--- --- --- --- ---
4-12:00 ---
4035ა.1-44035ა.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
ქოჩიაშვილი მანანა უგრეხელიძე ირინე
02-52002-205
--- --- --- ---
5-13:00 ---
4035ა.1-44035ა.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიულიანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
ქოჩიაშვილი მანანა უგრეხელიძე ირინე
02-52002-205
--- --- --- ---
6-14:00 ---
4035ა.1-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე
02-228
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4035ა.2-4
ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგია (HTH10904G1-LBK) ლაბორატორიული
მეტრეველი ირინე
02-228
--- --- --- ---
8-16:00 --- ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHS17604G1-LB) ლაბორატორიული
რაჭველიშვილი ნანა
02-405
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 ---
4035ა.1-4
კოორდინაციული ქიმია (PHS82004G1-LB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი
02-506
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4135
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
4135.1-44135.2-4
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია ედილაშვილი თამარი
02-50402-506
--- --- --- --- ---
2-10:00
4135.1-44135.2-4
ზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (PHS10304G1-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია ედილაშვილი თამარი
02-50402-506
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4835
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
4835.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია II (HTH12804G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 4
--- --- --- ---
3-11:00 ---
4835.1-4
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
ნიშნიანიძე მარიამ
02-227
--- --- --- ---
4-12:00 ---
4835.1-44835.2-4
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-504
--- --- --- ---
5-13:00 ---
4835.2-4
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
ნიშნიანიძე მარიამ
02-228
--- --- --- ---
6-14:00 ---
4835.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია II (HTH12804G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 3
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4835ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
4835ა.1-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია II (HTH12804G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 2
--- --- --- ---
4-12:00 ---
4835ა.2-4
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
ნიშნიანიძე მარიამ
02-229
--- --- --- ---
5-13:00 ---
4835ა.1-44835ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-511
--- --- --- ---
6-14:00 ---
4835ა.1-4
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
ნიშნიანიძე მარიამ
02-227
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4835ა.2-4
ფარმაცევტული ტექნოლოგია II (HTH12804G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4835ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ფარმაცევტული ტექნოლოგია II (HTH12804G1-LBR) ლაბორატორიული
ცომაია ირმა
13-აფთიაქი 4
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ფარმაცევტული ქიმია III (HTH12504G1-LBK) ლაბორატორიული
ბოლქვაძე ნონა
02-511
--- --- --- ---
7-15:00 --- ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია და ექსპერტიზა (HTH12904G1-LBK) ლაბორატორიული
ნიშნიანიძე მარიამ
02-229
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4935
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
4935.1-4
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან
02-227
--- --- --- --- ---
3-11:00
4935.1-44935.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიულისამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
ბაციკაძე ქეთევან ნიშნიანიძე მარიამ
02-22702-230
--- --- --- --- ---
4-12:00
4935.2-4
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან
02-229
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
4935.1-44935.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
ბოლქვაძე ნონა კილასონია ნინო
02-50402-506
--- --- --- --- ---
7-15:00
4935.1-44935.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
ბოლქვაძე ნონა კილასონია ნინო
02-50402-506
--- --- --- --- ---
8-16:00
4935.1-44935.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიულიტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ნიშნიანიძე მარიამ
02-23002-227
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4935ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
4935ა.1-44935ა.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიულისამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
ბაციკაძე ქეთევან ნიშნიანიძე მარიამ
02-23002-227
--- --- --- --- ---
5-13:00
4935ა.2-4
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან
02-229
--- --- --- --- ---
6-14:00
4935ა.1-44935ა.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიულიტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ნიშნიანიძე მარიამ
02-22702-230
--- --- --- --- ---
7-15:00
4935ა.1-4
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან
02-230
--- --- --- --- ---
8-16:00
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-507
--- --- --- --- ---
9-17:00
4935ა.1-44935ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-507
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4935ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ბოლქვაძე ნონა
02-50602-504
--- --- --- ---
2-10:00 ---
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიულიფარმაცევტული ქიმია II (PHS18004G1-LBR) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ბოლქვაძე ნონა
02-50602-504
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
4935ბ.1-44935ბ.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიულისამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია (HTH11504G1-LBK) ლაბორატორიული
ბაციკაძე ქეთევან ნიშნიანიძე მარიამ
02-22802-227
--- --- --- --- ---
6-14:00
4935ბ.2-4
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან
02-229
--- --- --- --- ---
7-15:00
4935ბ.1-44935ბ.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიულიტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები (PHS18104G1-LBK) ლაბორატორიული
გაბელაია მარგალიტა ნიშნიანიძე მარიამ
02-22902-227
--- --- --- --- ---
8-16:00
4935ბ.1-4
ფარმაკოგნოზია II (HTH11704G1-LBK) ლაბორატორიული
ღუღუნიშვილი დარეჯან
02-229
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4050
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მეტალურგიული ღუმელები (EET86804G1-LPB) ლაბორატორიული
ბუჩუკური თამაზ
10-211
--- --- --- --- ---
3-11:00 ლითონმცოდნეობა (EET82804G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე თამარ
10-607
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები (EET86604G1-LB) ლაბორატორიული
გორდელაძე ვლადიმერ
02-401
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- მეტალურგიული პროცესების თეორია (EET86704G1-LB) ლაბორატორიული
ცერცვაძე თამარ
10-214
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4150
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ზოგადი ქიმია A (PHS11704G2-LB) ლაბორატორიული
თოფურია ეკატერინე
02-504
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-44130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ დეკანოსიძე შორენა
04-32504-325.1
--- --- --- ---
7-15:00 ---
4101.1-4, 4130.1-4, 4160.1-4, 4150.1-4, 4140.1-44130.2-4, 4150.2-4, 4140.2-4, 4160.2-4, 4101.2-4
ზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა (PHS50108G1-LB) ლაბორატორიული
მელაძე ვახტანგ დეკანოსიძე შორენა
04-32504-325.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4850
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ლითონმცოდნეობა (EET82804G1-LB) ლაბორატორიული
ლოლაძე თამარ
10-607
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00
4850.2-4
სპეციალური, კომპლექსური და მცირე ფეროშენადნობების წარმოება (EET88404G1-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ირაკლი
02-226
--- --- --- --- ---
6-14:00
4850.1-4
სპეციალური, კომპლექსური და მცირე ფეროშენადნობების წარმოება (EET88404G1-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ირაკლი
02-226
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

4950
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
4950.1-4
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
4950.2-4
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- --- ---
3-11:00
4950.1-4
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
4950.2-4
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (MAP43203G1-LB) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი ავთანდილ
03-101
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
4950.1-44950.2-4
შრომის დაცვა მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS27803G1-LB) ლაბორატორიულიშრომის დაცვა მეტალურგიულ საწარმოებში (HHS27803G1-LB) ლაბორატორიული
ჯიქია მარინა ლურსმანაშვილი მარინე
03-20803-208.1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა
02-704
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---