საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
--- ---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
5-13:00 --- --- ---
152001.1-5, 152060.1-5, 4090, 1010.1-1, 1001, 1080, 152040.1-5, 152070.1-5, 1000.1-1, 152090.1-51000.2-1, 152070.2-5, 152001.2-5, 1010.2-1, 152060.2-5, 152090.2-5, 152040.2-51000.3-1
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (LEH10205G2-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
152040.1-5, 4090, 152070.1-5, 152001.1-5, 1010.1-1, 152060.1-5, 1000.1-1, 152090.1-5, 1001, 1080152070.2-5, 152001.2-5, 1010.2-1, 1000.2-1, 152060.2-5, 152040.2-5, 152090.2-51000.3-1
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (LEH10205G2-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ, - Zoom ID: 948 505 2256
152040.1-5, 4090, 152070.1-5, 152001.1-5, 1010.1-1, 152060.1-5, 1000.1-1, 152090.1-5, 1001, 1080152070.2-5, 152001.2-5, 1010.2-1, 1000.2-1, 152060.2-5, 152040.2-5, 152090.2-51000.3-1
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (LEH10205G2-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
7-15:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიკელაშვილი გივი, - Zoom ID: 523-903-0962
--- ---
8-16:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
3-11:00 --- --- --- საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
5-13:00 --- --- --- რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
6-14:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
---
7-15:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ, - Zoom ID: 948 505 2256
---
8-16:00 --- --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- ---
3-11:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
5-13:00 --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ, - Zoom ID: 948 505 2256
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
6-14:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
8-16:00 --- --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1003
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- ---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
7-15:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ, - Zoom ID: 948 505 2256
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
4-12:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
6-14:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
8-16:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1005
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- ---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
6-14:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
7-15:00 --- --- --- საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
5-13:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
6-14:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
7-15:00 --- --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
8-16:00 --- --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
---
9-17:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1007
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
5-13:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
6-14:00 --- --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
7-15:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
---
8-16:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
9-17:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
--- მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1008
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
5-13:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1009
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
---
5-13:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ხელაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 3622965778
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ხელაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 3622965778
---
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
7-15:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ლოსაბერიძე მარინე, - Zoom ID: 784-780-8226
--- მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
8-16:00 --- --- --- საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ლოსაბერიძე მარინე, - Zoom ID: 784-780-8226
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ფარჯიანი ბექნუ, - Zoom ID: 794-426-6497
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ლოსაბერიძე მარინე, - Zoom ID: 784-780-8226
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (EET70805G1-P) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
5-13:00 --- --- ---
152001.1-5, 152060.1-5, 4090, 1010.1-1, 1001, 1080, 152040.1-5, 152070.1-5, 1000.1-1, 152090.1-51000.2-1, 152070.2-5, 152001.2-5, 1010.2-1, 152060.2-5, 152090.2-5, 152040.2-51010.3-1
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (LEH10205G2-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
152040.1-5, 4090, 152070.1-5, 152001.1-5, 1010.1-1, 152060.1-5, 1000.1-1, 152090.1-5, 1001, 1080152070.2-5, 152001.2-5, 1010.2-1, 1000.2-1, 152060.2-5, 152040.2-5, 152090.2-51010.3-1
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (LEH10205G2-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
---
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (PHS38101G1-LB) ლექცია
არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
152040.1-5, 4090, 152070.1-5, 152001.1-5, 1010.1-1, 152060.1-5, 1000.1-1, 152090.1-5, 1001, 1080152070.2-5, 152001.2-5, 1010.2-1, 1000.2-1, 152060.2-5, 152040.2-5, 152090.2-51010.3-1
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (LEH10205G2-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
7-15:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (EET73201G1-LB) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
8-16:00 --- --- --- საშენი მასალები 1 (AAC82801G1-LB) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ლოსაბერიძე მარინე, - Zoom ID: 784-780-8226
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12100
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ძაძამია კახაბერ, - Zoom ID: 863 644 4862
---
2-10:00 ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ბორჩხაძე თეა, - Zoom ID: 879-805-8895
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
3-11:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
--- ---
5-13:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა, - Zoom ID: 881-727-7926
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ბორჩხაძე თეა, - Zoom ID: 879-805-8895
--- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
8-16:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12101
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ძაძამია კახაბერ, - Zoom ID: 863 644 4862
---
2-10:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
---
4-12:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
---
5-13:00 --- --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა, - Zoom ID: 881-727-7926
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
---
7-15:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12102
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ძაძამია კახაბერ, - Zoom ID: 863 644 4862
---
2-10:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა, - Zoom ID: 881-727-7926
---
6-14:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
9-17:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12103
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
---
4-12:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
5-13:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
6-14:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
კილასონია ნინო, - Zoom ID: 748-104-4962
--- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
7-15:00 --- --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
8-16:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
პაპავა დავით, - Zoom ID: 259 102 2193
---
9-17:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ---
10-18:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12104
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
--- ---
5-13:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
6-14:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
კილასონია ნინო, - Zoom ID: 748-104-4962
--- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
7-15:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი, - Zoom ID: 519-432-5236
8-16:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
პაპავა დავით, - Zoom ID: 259 102 2193
--- ---
9-17:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ---
10-18:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
--- ---
3-11:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
---
4-12:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
5-13:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
6-14:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
კილასონია ნინო, - Zoom ID: 748-104-4962
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
პაპავა დავით, - Zoom ID: 259 102 2193
--- ---
9-17:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ---
10-18:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
რამიშვილი ია, - Zoom ID: 582-436-9054
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
---
5-13:00 --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
6-14:00 --- --- --- --- მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
7-15:00 --- --- --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
8-16:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921
9-17:00 --- --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ, - Zoom ID: 319-233-2307
10-18:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ინაძე რამაზ, - Zoom ID: 284 171 7596
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12107
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
მანთაშაშვილი მაგდანა, - Zoom ID: 5679933073
---
3-11:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
---
4-12:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
მანთაშაშვილი მაგდანა, - Zoom ID: 5679933073
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921
9-17:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ, - Zoom ID: 319-233-2307
10-18:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ინაძე რამაზ, - Zoom ID: 284 171 7596
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12108
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- ---
2-10:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921
--- ---
5-13:00 --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
6-14:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921
9-17:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ, - Zoom ID: 319-233-2307
10-18:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ინაძე რამაზ, - Zoom ID: 284 171 7596
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
4-12:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
5-13:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
6-14:00 --- --- --- --- გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ცხადაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 969 291 8043
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო, - Zoom ID: 269-005-5439
7-15:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
9-17:00 --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12110
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- გერმანული ენა –1 (LEH14612G3-P) პრაქტიკული
კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872
გერმანული ენა –1 (LEH14612G3-P) პრაქტიკული.
კაჭარავა თეონა, - Zoom ID: 763 836 0872
2-10:00 --- --- რუსული ენა-1 (LEH11412G1-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228
--- რუსული ენა-1 (LEH11412G1-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (ICT19601G1-PB) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- ---
5-13:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაციები (BUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
გეოდეზია 1 (PHS40603G1-LB) ლექცია
ცხადაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 969 291 8043
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო, - Zoom ID: 269-005-5439
7-15:00 --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
მეტრეველი დავით, - Zoom ID: 292-163-3693
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ნანიტაშვილი გოჩა, - Zoom ID: 3296016504
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
გასიტაშვილი ლალი, - Zoom ID: 275 122 7628
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
5-13:00 --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
6-14:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) საკურსო
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
7-15:00 --- --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
3-11:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
4-12:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
5-13:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
გასიტაშვილი ლალი, - Zoom ID: 275 122 7628
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
---
7-15:00 --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
8-16:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ნანიტაშვილი გოჩა, - Zoom ID: 3296016504
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
9-17:00 --- --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ნანიტაშვილი გოჩა, - Zoom ID: 3296016504
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
4-12:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ, - Zoom ID: 470-242-0807
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) საკურსო
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
6-14:00 --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
---
7-15:00 --- --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
---
8-16:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (AAC32301G1-LPK) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (AAC32101G1-LP) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
---
3-11:00 --- --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
4-12:00 --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ, - Zoom ID: 470-242-0807
5-13:00 --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ნანიტაშვილი გოჩა, - Zoom ID: 3296016504
6-14:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (AAC32101G1-LP) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
7-15:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
---
8-16:00 --- --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
4-12:00 --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (AAC32101G1-LP) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
5-13:00 --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
---
6-14:00 --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (AAC32101G1-LP) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
---
9-17:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
დათიაშვილი თინათინ, - Zoom ID: 5538730131
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) საკურსო
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
3-11:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 9167036626
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
4-12:00 --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
--- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
---
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
დათიაშვილი თინათინ, - Zoom ID: 5538730131
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
3-11:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) საკურსო
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
4-12:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
6-14:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 9167036626
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) პრაქტიკული
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
--- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
---
3-11:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) საკურსო
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 9167036626
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 994-746-3290
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ---
8-16:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) საკურსო
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
---
3-11:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) პრაქტიკული
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა, - Zoom ID: 626-534-6761
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები (AAC37601G1-LS) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
--- ---
8-16:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (AAC30401G1-LPK) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 9167036626
--- ---
9-17:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1830
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
4-12:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 994-746-3290
--- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
6-14:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) საკურსო
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1831
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 994-746-3290
---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
4-12:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) საკურსო
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
6-14:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
7-15:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1832
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) საკურსო
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) საკურსო
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
6-14:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
7-15:00 --- --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) პრაქტიკული
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
8-16:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1833
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) პრაქტიკული
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
4-12:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
6-14:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
7-15:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (EET46602G1-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- ---
8-16:00 --- --- --- საზღვაო პორტები და ნაგებობები (AAC83901G1-LPK) საკურსო
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობობები (AAC32601G1-LPK) საკურსო
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1845
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობათა თბური რეჟიმი (PHS67401G1-LPK) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- ვენტილალაცია და ჰაერის კონდიცირება (AAC46001G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
3-11:00 --- --- --- --- --- გათბობა-თბომომარაგება (AAC45801G1-LPK) საკურსო
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
4-12:00 --- --- --- ვენტილალაცია და ჰაერის კონდიცირება (AAC46001G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- გათბობა-თბომომარაგება (AAC45801G1-LPK) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
5-13:00 --- --- --- --- გათბობა-თბომომარაგება (AAC45801G1-LPK) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- შენობათა თბური რეჟიმი (PHS67401G1-LPK) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
8-16:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
შენობათა თბური რეჟიმი (PHS67401G1-LPK) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
9-17:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1846
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობათა თბური რეჟიმი (PHS67401G1-LPK) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- ---
2-10:00 --- --- --- შენობათა თბური რეჟიმი (PHS67401G1-LPK) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
3-11:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
შენობათა თბური რეჟიმი (PHS67401G1-LPK) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
4-12:00 --- --- ვენტილალაცია და ჰაერის კონდიცირება (AAC46001G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- ვენტილალაცია და ჰაერის კონდიცირება (AAC46001G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
5-13:00 --- --- --- --- გათბობა-თბომომარაგება (AAC45801G1-LPK) ლექცია
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- გათბობა-თბომომარაგება (AAC45801G1-LPK) საკურსო
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- გათბობა-თბომომარაგება (AAC45801G1-LPK) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
--- ---
9-17:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1850
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები (AAC47601G2-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- ---
4-12:00 --- --- --- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
5-13:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები (AAC47601G2-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 --- --- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) საკურსო
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
7-15:00 წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1851
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები (AAC47601G2-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- ---
4-12:00 --- --- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- ---
5-13:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 --- --- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) საკურსო
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები (AAC47601G2-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
8-16:00 --- --- --- --- წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
9-17:00 --- --- --- --- წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1852
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- ---
2-10:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები (AAC47601G2-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- --- ---
3-11:00 --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები (AAC47601G2-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- ---
4-12:00 --- --- --- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- ---
5-13:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
---
6-14:00 წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- --- წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- ---
7-15:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
წყალარინების სისტემების მშენებლობა (AAC47501G2-LPK) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
8-16:00 --- --- წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (AAC47701G2-LPK) საკურსო
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1865
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- რკინიგზის მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC47001G1-LPK) საკურსო
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
რკინიგზის მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC47001G1-LPK) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
--- --- რკინიგზის მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC47001G1-LPK) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა, - Zoom ID: 551-345-3012
5-13:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- რკინიგზების დაპროექტების საფუძვლები (AAC47001G2-LP) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
რკინიგზების დაპროექტების საფუძვლები (AAC47001G2-LP) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქციული მოწყობა (AAC46301G1-LPK) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- --- ---
8-16:00 რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქციული მოწყობა (AAC46301G1-LPK) საკურსო
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქციული მოწყობა (AAC46301G1-LPK) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1870
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (AAC47901G1-LP) პრაქტიკული
მჭედლიშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 2425765769
სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის კონტროლი საავტომობილო გზებზე (AAC47201G2-LSP) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
4-12:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC48001G1-LP) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
--- სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის კონტროლი საავტომობილო გზებზე (AAC47201G2-LSP) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
---
5-13:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- ---
6-14:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (AAC47901G1-LP) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 2425765769
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
დათიაშვილი თინათინ, - Zoom ID: 5538730131
--- ---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC48001G1-LP) პრაქტიკული
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1875
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ხიდების მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC47301G1-LP) ლექცია
დათუკიშვილი გივი, - Zoom ID: 452-973-7986
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 სახიდე გადასასვლელები და მცირე საგზაო ნაგებობები (AAC47401G1-LP) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1-LS) ლექცია
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- სახიდე გადასასვლელები და მცირე საგზაო ნაგებობები (AAC47401G1-LP) ლექცია
კობახიძე კახაბერი, - Zoom ID: 820-476-3266
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ხიდების მშენებლობის ტექნოლოგია (AAC47301G1-LP) პრაქტიკული
დათუკიშვილი გივი, - Zoom ID: 452-973-7986
--- --- ---
8-16:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
დათიაშვილი თინათინ, - Zoom ID: 5538730131
--- ---
9-17:00 --- --- ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (AAC47801G2-LP) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- ---
10-18:00 --- --- ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (AAC47801G2-LP) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
2-10:00 --- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
---
3-11:00 --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
7-15:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
--- ---
9-17:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
2-10:00 --- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
---
3-11:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
7-15:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
2-10:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
7-15:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
--- ---
4-12:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
7-15:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
7-15:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
7-15:00 --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
8-16:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 889-317-5002
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
7-15:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
3-11:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
4-12:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ლუტიძე გიორგი, - Zoom ID: 605 986 2115
---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
3-11:00 --- --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მახარობლიძე კახა, - Zoom ID: 894 683 3870
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
5-13:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
8-16:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მახარობლიძე კახა, - Zoom ID: 894 683 3870
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
3-11:00 --- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
5-13:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
---
2-10:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
--- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
7-15:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი, - Zoom ID: 752 273 1700
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
--- ---
2-10:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი, - Zoom ID: 752 273 1700
7-15:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
--- ---
3-11:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
7-15:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
9-17:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
--- ---
3-11:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
9-17:00 --- --- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
3-11:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
---
3-11:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
---
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G2-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (EET71501G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (EET71401G3-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
8-16:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძვლები (AAC44601G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1080
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) ლექცია
შენგელია რევაზ, - Zoom ID: 379 647 7152
5-13:00 --- --- --- რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228
რუსული ენა-3 (LEH15612G3-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა, - Zoom ID: 235-331-5228
---
6-14:00 --- --- მასალათა გამძლეობა (M) (EET73201G1-LB) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
--- ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) პრაქტიკული
შენგელია რევაზ, - Zoom ID: 379 647 7152
7-15:00 --- --- --- საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (PHS40403G1-LB) ლექცია
ჭიაურელი გიორგი, - Zoom ID: 6875646734
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12180
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლექცია
გორგაძე კახა, - Zoom ID: 952-270-8310
2-10:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
ზოგადი ქიმია (PHS17410G1-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო, - Zoom ID: 269-005-5439
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
3-11:00 --- --- ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) პრაქტიკული
შენგელია რევაზ, - Zoom ID: 379 647 7152
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად, - Zoom ID: 283-020-0260
4-12:00 --- --- კრიტიკული აზროვნების ელემენტები (M) (SOS32812G1-LS) ლექცია
სურმავა მარინე, - Zoom ID: 254-491-0288
--- ეკონომიკის პრინციპები (SOS53901G1-LS) ლექცია
შენგელია რევაზ, - Zoom ID: 379 647 7152
5-13:00 --- --- --- --- --- კრიტიკული აზროვნების ელემენტები (M) (SOS32812G1-LS) პრაქტიკული
სურმავა მარინე, - Zoom ID: 254-491-0288
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო ბიზნესის ტექნიკურ - ეკონომიკური ანალიზი (AAC81201G1-LK) პრაქტიკული
მდინარაძე ქეთევან, - Zoom ID: 312-382-5943
---
2-10:00 --- --- --- --- დეველოპმენტის საინვესტიციო-სამშენებლო პროექტის მენეჯმენტი (BUA35901G3-LP) პრაქტიკული
ყიზილაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 395-482-8217
3-11:00 --- --- შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2-LP) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
უძრავი ქონების შეფასება (SOS15312G1-LS) პრაქტიკული
დათიაშვილი თინათინ, - Zoom ID: 5538730131
სამშენებლო ბიზნესის ტექნიკურ - ეკონომიკური ანალიზი (AAC81201G1-LK) ლექცია
მდინარაძე ქეთევან, - Zoom ID: 312-382-5943
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2-LP) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
---
6-14:00 --- --- --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი, - Zoom ID: 302-438-4741
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- უძრავი ქონების შეფასება (SOS15312G1-LS) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
9-17:00 --- --- --- --- დეველოპმენტის საინვესტიციო-სამშენებლო პროექტის მენეჯმენტი (BUA35901G3-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ფინანსური აღრიცხვა (BUA12201G1-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC81401G1-LP) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
ფინანსური აღრიცხვა (BUA12201G1-LP) ლექცია
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
---
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა (AAC80601G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
6-14:00 --- --- --- მარკეტინგის პრინციპები (BUA57001G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
--- ---
7-15:00 --- --- მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა (AAC80601G1-LS) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
ქავთარაძე მაია, - Zoom ID: 786-915-3354
სამშენებლო კონსტრუქციები (AAC81401G1-LP) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
---
8-16:00 --- --- პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (3კრ) (BUA75101G1-LS) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
---
9-17:00 --- --- მარკეტინგის პრინციპები (BUA57001G1-LS) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა, - Zoom ID: 537-205-8009
პროფესიული ლიცენზირება და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში (AAC46601G2-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- ---
10-18:00 --- --- შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (3კრ) (BUA75101G1-LS) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ, - Zoom ID: 402-664-4148
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Практическая работа
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
--- --- ---
4-12:00 --- --- Теоретическая механика- динамика (MAS38301R1-LPB) Практическая работа
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
--- --- Основания и фундаменты (AAC31201R2-LPK) Практическая работа
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
5-13:00 --- --- --- --- --- Основания и фундаменты (AAC31201R2-LPK) Курсовая работа
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
6-14:00 --- --- Инженерная математика 3 (MAS31108R1-LP) Практическая работа
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
--- --- Основания и фундаменты (AAC31201R2-LPK) Лекция
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- Инженерная математика 3 (MAS31108R1-LP) Лекция
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
Теоретическая механика- динамика (MAS38301R1-LPB) Лекция
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
--- ---
9-17:00 --- --- Охрана окружающей среды и экология (EET20404R1-LP) Лекция
ერისთავი დიმიტრი, - Zoom ID: 770-732-0347
Строительные материалы-1 (EET71201R2-LB) Лекция
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- ---
10-18:00 --- --- --- Сопротивление материалов -1 (EET71201R2-LPB) Лекция
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12190
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- Основы программирования (ICT10601R2-LPB) Практическая работа
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
Инженерная математика 1 (MAS30908R1-LP) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
3-11:00 --- --- --- --- Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лекция
ბერიკაშვილი თეიმურაზ, - Zoom ID: 598-911-1319
4-12:00 --- --- ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH14412G1-P) პრაქტიკული
მანთაშაშვილი მაგდანა, - Zoom ID: 5679933073
--- Начертательная геометрия (EET71205R1-LP) Лекция
ბაციკაძე იოსებ, - Zoom ID: 553-506-9310
---
5-13:00 --- --- --- Общая химия A (PHS13504R2-LB) Лекция
ცინცაძე მაია, - Zoom ID: 257-303-0208
Инженерная математика 1 (MAS30908R1-LP) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
6-14:00 --- --- --- --- --- Основы программирования (ICT10601R2-LPB) Лекция
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
7-15:00 --- --- --- --- --- Геодезия 1 (PHS44003R1-LB) Лекция
ცუცქირიძე სერგო, - Zoom ID: 994-815-0643
8-16:00 --- --- --- --- --- Геодезия 1 (PHS44003R1-LB) Лабораторная работа
ცუცქირიძე სერგო, - Zoom ID: 994-815-0643
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- Основы проектирования зданий специального назначения (AAC07801R1-LP) Практическая работа
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
Гидрология и Гидрометрия (AAC95101R1-LP) Практическая работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
4-12:00 --- --- --- Основы проектирования зданий специального назначения (AAC07801R1-LP) Лекция
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
Гидроэлектростанции (AAC94901R1-LPK) Практическая работа
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
5-13:00 --- --- Гидрология и Гидрометрия (AAC95101R1-LP) Лекция
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
Гидравлика сооружений (AAC98001R1-LP) Лекция
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
Гидротехнические сооружения (AAC95001R1-LPK) Лекция
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
6-14:00 --- --- Гидравлика сооружений (AAC98001R1-LP) Практическая работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
Гидротехнические сооружения (AAC95001R1-LPK) Практическая работа
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
7-15:00 --- --- Гидроэлектростанции (AAC94901R1-LPK) Лекция
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
Гидротехнические сооружения (AAC95001R1-LPK) Курсовая работа
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
---
8-16:00 --- --- --- Гидроэлектростанции (AAC94901R1-LPK) Курсовая работа
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- ---
9-17:00 --- --- --- Гидрогеология (PHS72401R1-LB) Лекция
ნანიტაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 739-031-3419
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- Основы строительного производства (AAC30701R2-LS) Лекция
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- --- ---
3-11:00 --- --- Основы строительного производства (AAC30701R2-LS) Практическая работа
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1-LP) Лекция
ჯვარელია ნინო, - Zoom ID: 918 397 8869
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- Строительные конструкции (AAC31701R2-LP) Практическая работа
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
6-14:00 --- --- Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
Строительные конструкции (AAC31701R2-LP) Лекция
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
---
7-15:00 --- --- Водоснабжение и водоотведение (AAC42401R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- --- Строительные машины и основы автоматизации (AAC07401R1 -LB) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
8-16:00 --- --- Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- Водоснабжение и водоотведение (AAC42401R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1098
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- კალკულუს T3 (MAS19408G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
---
2-10:00 --- --- --- --- კალკულუს T3 (MAS19408G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები სამოქალაქო ინჟინერიაში (MAS24308G1-LP) პრაქტიკული
ქვათაძე ზურაბ, - Zoom ID: 202-584-8534
ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული
ხელაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 3622965778
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) ლექცია
ხოჭოლავა დარეჯან, - Zoom ID: 260 760 9454
--- სტატისტიკური მეთოდები სამოქალაქო ინჟინერიაში (MAS24308G1-LP) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ, - Zoom ID: 202-584-8534
7-15:00 --- --- --- ინგლისური ენა-3 (5კრ) (LEH15212G3-P) პრაქტიკული.
ხელაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 3622965778
---
8-16:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
9-17:00 --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2.1 (PHS51808G1-LPB) პრაქტიკული
ხოჭოლავა დარეჯან, - Zoom ID: 260 760 9454
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12198
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
12198.1-112198.2-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (SOS32512G1-LS) ლექციასაქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414ასლამაზიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 539-235-1787
ბიოლოგიის საფუძვლები (BRS18110G1-LB) ლექცია
ბუაჩიძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 521 972 2225
3-11:00 --- --- --- ---
12198.1-112198.2-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (SOS32512G1-LS) პრაქტიკულისაქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414ასლამაზიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 539-235-1787
ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
4-12:00 --- --- --- ---
12198.1-112198.2-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (SOS32512G1-LS) პრაქტიკულისაქართველოს ისტორია და კულტურა (HEL20312G1-LS) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414ასლამაზიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 539-235-1787
---
5-13:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა-1 (LEH15012G3-P) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (PHS11104G2-LPB) ლექცია
ბოლქვაძე ნონა, - Zoom ID: 859-753-4019
6-14:00 --- --- --- --- ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (PHS11104G2-LPB) პრაქტიკული
ბოლქვაძე ნონა, - Zoom ID: 859-753-4019
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- კალკულუს T1 (MAS19208G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- ბიოლოგიის საფუძვლები (BRS18110G1-LB) პრაქტიკული
მუსელიანი ქრისტინა, - Zoom ID: 4831797732
9-17:00 --- --- კალკულუს T1 (MAS19208G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1086
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ქასრაშვილი თამარ, - Zoom ID: 844-293-0547
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- შესავალი სპეციალობაში (EET25210G1-LP) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
---
6-14:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1-LP) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
თბოგადაცემა (EET49302G1-LP) ლაბორატორიული
რობაქიძე ლევან, - Zoom ID: 320-110-3422
7-15:00 --- --- --- შესავალი სპეციალობაში (EET25210G1-LP) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
თეორიული მექანიკა (MAS37601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
ფირმის მენეჯმენტი (BUA32301G2-LS) ლექცია
ბოჭოიძე ლელა, - Zoom ID: 282 272 6178
8-16:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1-LP) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან, - Zoom ID: 202 358 9884
ფირმის მენეჯმენტი (BUA32301G2-LS) სემინარი
ბოჭოიძე ლელა, - Zoom ID: 282 272 6178
9-17:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (MAS37601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
ქადარია იური, - Zoom ID: 309 118 0036
---
10-18:00 --- --- --- --- თბოგადაცემა (EET49302G1-LP) ლექცია
რობაქიძე ლევან, - Zoom ID: 320-110-3422
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

12186
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- მხაზველობითი გეომეტრია (EET70105G1-LP) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
---
4-12:00 --- --- --- --- --- კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (ICT19005G1-LB) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან, - Zoom ID: 860-325-0986
5-13:00 --- --- --- --- შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლექცია
რაზმაძე ნანა, - Zoom ID: 879 569 0171
---
6-14:00 --- --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EET20704G1-LB) ლექცია
ბაგრატიონი ნინო, - Zoom ID: 405 417 8177
---
7-15:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (PHS50208G1-LB) ლექცია
გორგაძე კახა, - Zoom ID: 952-270-8310
ზოგადი ქიმია A (PHS16504G1-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო, - Zoom ID: 269-005-5439
8-16:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
---
9-17:00 --- --- ---
62106, 221191.1-2, 152180.1-5, 221191-1.1-2, 12186.1-162104, 152180.2-5, 221191.2-2, 62100, 62103, 62101, 12186.2-1, 221191-1.2-212186.3-1
რუსული ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH14612G1-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH15012G1-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH14412G1-P) პრაქტიკული
მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105კერატიშვილი ციცინო, - Zoom ID: 235-882-5847ბორჩხაძე თეა, - Zoom ID: 879-805-8895
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
---
10-18:00 --- --- ---
62106, 221191.1-2, 152180.1-5, 221191-1.1-2, 12186.1-162104, 152180.2-5, 221191.2-2, 62100, 62103, 62101, 12186.2-1, 221191-1.2-212186.3-1
რუსული ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH14612G1-P) პრაქტიკულიგერმანული ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH15012G1-P) პრაქტიკულიინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 (LEH14412G1-P) პრაქტიკული
მაჩაიძე ლია, - Zoom ID: 312-642-8105კერატიშვილი ციცინო, - Zoom ID: 235-882-5847ბორჩხაძე თეა, - Zoom ID: 879-805-8895
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1886
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი